دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • سازمان­ها راقادر می­سازند تامحيط­کاری سازمان راخوشايندتر سازندتاکارکنانِ باکيفيت بالا راجذب کنند.
  • باکاهش تغييرپذيری در عملکرد واحدهای­کاری عملکرد سازمانی راافزایش ميدهد.
  • رفتار شهروندي سازماني با گسترش يك مركز اجتماعي باعث افزايش كارائي سازمان مي گردد.
  • رفتارهاي كمكي باعث بهبود اخلاق و انسجام گروهي مي شوند و احساس تعلق را بين اعضاي گروه به وجود مي آورند واين باعث جذب و نگهداري بهترين كارمندان مي شوند.
  • نشان دادن جوانمردي و شكايت نكردن در مورد چيزهاي بي ارزش،احساس وفاداري وتعهد را نسبت به سازمان افزايش مي دهد كه ممكن می باشد باعث بقاي كارمندان گردد.
دسته بندی : پایان نامه حقوق