دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

عزت نفس پايين داشته باشد و احساس كند. در صورت اقدام به رفتار هاي انحرافي چيز زيادي از دست نمي دهد و علاوه بر اين، منبع كنترل بيروني داشته باشد و چنين پندارد كه هيچ نوع كنترلي بر رفتارش ندارد و مسائل و مشكلات او به عوامل محيطي و بيروني بستگي دارد. بر اساس عوامل واسط نوجوان در معرض مصرف مواد می باشد اگر ارزش بسياري به ارتباط به همسالان بدهد، به دنبال استقلال و جدايي از خانواده باشد و پيشرفت و موفقيت تحصيلي را بي ارزش بداند و بالاخره بر اساس ويژگي هاي نزديك نوجوان وقتي در معرض مصرف مواد قرار دارد     در برخي از كشورهاي صنعتي 40 درصد از فارغ التحصيلان دبيرستان دست كم يكبار از مواد مخدر، نظير كوكائين بهره گیری كرده اند آمار برخي از شهرهاي بزرگ مانند لوس آنجلس و شيكاگو نشان مي دهد كه شروع اعتياد براي 40 الي 50 درصد از جمعيت از حدود كلاس نهم (آخرين سال راهنمايي )آغاز مي گردد. بررسي ديگري كه در آمريكا صورت گرفته حاكي از اين می باشد كه 10 درصد كودكان 14 ساله، مصرف كننده شديد الكل نيز هستند (احدي و جمهري ،1389).

مطالعات ملي نشان مي دهد كه استعمال داروهاي غير قانوني در ميان نوجوانان آمريكايي از 27 درصد در سال 1992 به 40 درصد در سال 1996 رسيده می باشد (جانستون وبچمن[1] ،1996 ،به نقل از بوتوين و همكاران ،2000 ).

موسسه تحقيقات ملي آمريكا گزارش مي كند عليرغم كاهش نرخ اعتياد به مواد مخدر در اواخر سال هاي 1970 واوايل 1980 در سال 1991 استعمال مواد مخدر در بيبن دانش آموزان كلاس هشتم و در سال 1992 در بين دانش آموزان كلاس هاي دهم تا دوازدهم رو به افزايش بوده می باشد .در خلال سالهاي 1991 تا 1996 نرخ استعمال مواد مخدر در دانش آموزان كلاس هشتمي به بيش از دو برابر (از 11درصد به 24 درصد )،در دانش آموزان كلاس هشتم به بيش از دوبرابر (از 20 درصد به 38 درصد )و در دانش آموزان كلاس دوازدهمي به 5/1 برابر (از 27 درصد به 40 درصد )رسيده می باشد .استعمال مواد مخدر در سال هاي 1995-1992   در بين جمعيت عمومي نيز افزايش ناگهاني داشته می باشد (سيگل[2] ،1998 ؛به ترجمه از خسروي ،1378 ).

در ايران نيز  ستاد مبارزه با موادمخدر ،سن آغازمصرف  مواد مخدر را بين 12و15 سالگي اعلام كرده می باشد.

رويكرد هاي پيشگيري

روي آورد اطلاع رساني[3] (افزايش اطلاعات )

براي سالهاي طولاني ديدگاه حاكم بر پيشگيري مبتني بر روي آورد اطلاع رساني واقعي بوده می باشد. نكته كليدي اين برنامه متمركز بر اطلاعات دارو شناسي و پيامد هاي جانبي زيانبار مصرف مواد می باشد. اين روي آورد بر مبناي نظريه عقلاني رفتار بشر پايه ريزي شده می باشد. پيروان اين روي آورد معتقدند كه دادن اطلاعات واقعي در مورد خطرات1- Johnston,L. & Bechman,J.G

2- Siegle

3- Information  dissemination

دسته بندی : پایان نامه حقوق