نوامبر 30, 2020

پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، در نظام حقوقی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

خودش بسوزانند و به گفته خود غضبش را فرو مي­نشاند [1]. اعلام حكومت مشروطه در سال 1324 هـ. ق. آزادي را به مطبوعات عرضه داشت. اما استبداد صغير محمد علي شاه، تقريباً همه روزنامه‌هايي كه اعلاميه هاي رسمي دربار آن‌ها را سرمنشاء فساد مي ناميد تعطيل كرد. ماده 4 بيانيه معروف «حكم مي كنم» كه صبح روز بعد از كودتاي سوم اسفند 1290 شمسي توسط رضاخان ميرپنچ منتشر گردید، برگ ديگري از تاريخ توقيف همه روزنامه‌ها را ورق زد [2]. با اخراج رضاخان از ايران، به تدريج حاكميت ملي به مجلس شوراي ملي بازگشت و آزادي قلم تامين شده در سالهاي1320 تا 1327 بيش از 50 عنوان روزنامه انتشار يافت. در زمان نخست وزيري دكتر مصدق، مطبوعات آزادي نسبتاً مطلوبي در ابراز مخالفت و انتقادها داشتند به طوري كه در سال 1328 بيش از 370 روزنامه مخالف و موافق منتشر مي گردید و همين مطبوعات توانستند در جريان ملي شدن صنعت نفت، تقريباً تأثیر مثبتي را ايفا كنند[3]. امام خميني (ره) در واكنش به سانسور مطبوعات كه همزمان با شكل گيري مبارزات ايشان عليه رژيم پهلوي ايجاد شده بود، طي نطقي فرمود: «ما استقلال و تماميت ارضي كشور، تحريك عليه امنيت كشور و فاش ساختن اسرار نظامي و تعرض به حيثيت افراد را شامل می‌گردد. آزادی اقدام نشر دهندگان افكار عمومي و عقايد كه زير عنوان آزادي بيان مطرح می باشد توسط قانون‌گذار بر بنياد باورهاي ديني و اخلاقي و براي حفظ امنيت و سلامت جامعه تضمين شده و مصاديق اخلال به آن در فصل چهارم قانون مطبوعات زير عنوان حدود مطبوعات احصاء شده می باشد [4].

نوشته ای دیگر :
پایان نامهنظریه امید و انتظار، نیازهای اجتماعی

[1] – طباطبايي، محمد، تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، ص 49.

[2] – ذاكر حسيني، عبدالرحيم، مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت، ص 81.

[3] – همان، ص 256.

[4] – فصل چهارم – حدود مطبوعات: ماده 6- نشريات غیر از در موارد اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص مي­شوند آزادند.

1-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلام و ترويج مطالبي كه به اساس نظام لطمه وارد كند.

2-اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها و تصاوير خلاف عفت عمومي

3-تبليغ و ترويج اسراف و تبذير

4-ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، بويژه از طريق مسايل قومي و نژادي

5-تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج

6-فاش کردن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.