نوامبر 27, 2020

دانلود پایان نامه ارشد درمورد جامعه بین الملل، حقوق بین الملل


Widget not in any sidebars

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

تکه ای از متن پایان نامه :

تجديدناپذير بهره برداري كرده و عوايد حاصل از آن را براي توسعه و بهبود زندگي شهروندان خود به كار گيرد

این موارد ادعای دولت ها در داشتن تأثیر نظارتی بر چگونگی تصرف در این منابع برای جلوگیری از اسراف و بهره گیری بی رویه از آن ها هست.

در حقوق بین الملل که دولت ها تابعان اصلی آن هستند؛ مسئله حاکمیت دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و لذا هر دولت کوشش دارد تا حاکمیت خود را بر منابع طبیعی موجود در قلمروش اعمال نموده، از این منابع در توسعه خود و مردم خود بهره گیرد و این را حق طبیعی خود می داند. و در همین راستا ست که از دخالت دیگر دولت ها در تمامیت ارضی خود جلوگیری می نماید.

اما در باب منابع طبیعی سئوالی اساسی مطرح می گردد؛ اینکه در مواقعی که این منبع طبیعی مشترک می باشد، هر کدام از دولت های مبتلا به موضوع بخواهند حاکمیت خود را بر آنها اعمال کرده و به بهره گیری و بهره برداری از آن ها مبادرت نمایند؛ چگونه می توان با این منابع برخورد نمود و مسئله حاکم بر آن ها را چگونه حل خواهد نمود که دولت ها در عین حفظ حاکمیت خود و عدم تعرض به حاکمیت دولت دیگر شریک در منبع، از آن بهره برداری نماید؟

یکی از این منابع طبیعی که گاه بصورت مشترک بوده و در تقاطع مرز دو کشور پیدا نمود می گردد و یا احتمال پیدا نمود شدن آن می رود، منابع گاز می باشد. سئوالی که حال بایستی پرسید این می باشد که منابع نفت و گاز که بیش از یک قرن از کشف آن می گذرد و گاه عامل جنگ بوده می باشد و گاه عامل ثروت یک کشور؛ در صورتی که بین دو یا چند کشور مشترک باشد، بهره برداری و استخراج از آن تابع چه قوانین و احکامی خواهد بود؟

نوشته ای دیگر :
پایان نامه درموردمقابله با استرس، مدارس راهنمایی

البته در پاسخ بایستی این مهم را توجه کرد که روابط بین دولت ها وارد حوزه حقوق بین الملل می گردد و این در حالی می باشد که جامعه بین الملل هنوز شکل یک جامعه سیاسی مستقل را از خود بروز نداده می باشد و از سوی دیگر دولت ها در برقراری ارتباط خود با دیگر دولت ها و شیوه ی آن مختارند و در واقع اصل اینست که بدون اراده و اختیار خود هیچ تعهد و

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه