آوریل 23, 2021

دانلود پایان نامه مقایسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مقایسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوی

دانشگاه كردستـان

دانشكده ادبیّات و علوم انسانی

 پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

عنوان:

مقایسۀ سبك شناسانۀ اشعار حافظ و اشعار محوی

استاد راهنما:

دكترعباس اطمینانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه  2

……….. 1-1) بیان مساله…………………………………………………………………………….. 20

……….. 1-2) فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………….. 20

……….. 1-3) اهداف تحقیق………………………………………………………………………… 20

……….. 1-4) پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………….. 20

 

بخش دوم تجزیه و تحلیل

……….. مقدمه …………………………………………………………………………………………… 24

…………….. فصل اول (سطح زبانی)……………………………………………………………….. 25

…………….. ….. 2-1-1) سطح آوایی یا موسیقایی………………………………………………. 25

……………………….. 2-1-1-1) موسیقی بیرونی……………………………………………………. 25

……………………….. 2-1-1-2) موسیقی کناری…………………………………………………….. 28

……………………….. 2-1-1-3) موسیقی درونی…………………………………………………….. 41

………………….. 2-1-2) سطح لغوی…………………………………………………………………. 54

………………….. 2-1-3) سطح نحوی………………………………………………………………… 67

…………….. فصل دوم (سطح ادبی) ………………………………………………………………. 74

…………….. ….. 2-2-1) صور خیال………………………………………………………………….. 75

………………….. 2-2-2) صناعات بدیع معنوی……………………………………………………. 92

………………….. 2-2-3) قالب‌های شعری در دیوان حافظ و محوی                          98

……………. فصل سوم (سطح فکری)…………………………………………………………… 101

………………….. حافظ…………………………………………………………………………………. 103

……………………….. مداحی حافظ………………………………………………………………….. 104

……………………….. نگاه حافظ به زندگی………………………………………………………….. 104

……………………….. بازتاب اوضاع زمانه در شعر حافظ………………………………………….. 105

……….. ……….. محوی…………………………………………………………………………………. 105

……………………….. انسان کامل……………………………………………………………………… 106

……………………….. حقیقت محمّدی………………………………………………………………… 107

……………………….. فنا………………………………………………………………………………… 108

……………………….. بازتاب اوضاع زمانه در دیوان اشعار محوی……………………………….. 109

……………………….. روح ملی گرایانه و حس ناسیونالیستی در اشعارمحوی                  110

…………….. ….. اندیشه‌های مشترک در دیوان حافظ و محوی …………………………….. 111

.. دستاوردها (نتیجه گیری)………………………………………………………………….. 127

.. فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… 132

.. ضمایم و نمودارها………………………………………………………………………………. 136

چکیده انگلیسی     145

چكیده

در این پژوهش، اشعار حافظ(727- 795ه.ق) و اشعار محوی شاعر كرد زبان (1246-1324ه‍. ق) از منظر سبك شناسی مقایسه شده و در سه مقولة زبانی، ادبی و فكری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محوی در سطح‌های زبانی و ادبی از حافظ به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر پذیرفته و این تأثیرات به شیوه‌های مختلف در دیوان او نمود یافته است؛ امّا در سطح فكری با وجود شباهت‌هایی، تفاوت مشرب فكری و اندیشة آنان كاملاً واضح و مبرهن است.

این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است:

بخش اوّل (كلیّات) شامل: مقدمه، بیان مسأله، فرضیّه‌ها، اهداف و پیشینة تحقیق است.

بخش دوم شامل سه فصل است:

فصل اوّل (سطح زبانی) به سه زیر فصل آوایی، لغوی و نحوی تقسیم شده است.

در فصل دوم (سطح ادبی) صور خیال و صناعات بدیع معنوی پرکاربرد در دیوان هردو شاعر، مورد بررسی قرار گرفته و قالب‌های شعری هر دو دیوان در پایان این فصل آمده است.

در فصل سوم (سطح فكری) بازتاب اوضاع زمانه، بدبینی و خوشبینی شاعران، روح ملّی گرایانه و اندیشه‌های مشترك هر دو شاعر بررسی و اختلاف مشرب فكری آنان عنوان شده است.

نتایج این تحقیق بیانگر این است که:محوی در سطح‌های زبانی و ادبی از حافظ تأثیر پذیرفته است ،امّا در سطح فكری از حافظ متأثر نیست وبا او در مشرب عرفانی تفاوت دارد

در این تحقیق از 75 كتاب و 11 مقالۀ مجلات علمی- پژوهشی بعنوان منبع استفاده شده است كه در بخش منابع و مآخذ فهرست آن ها آمده است .

ضمایم، پیوست‌ها و نمودار‌ها خلاصه ای از مباحث مورد تحقیق را به تصویر كشیده است

مقدمه :

ملا محمّد بن عثمان بالخی (1246-1324ه‍.ق) شاعر کرد زبان اهل سلیمانیه و متخلص به « محوی» اشعار خود را به زبان های کردی و فارسی سروده است، او در این سرایش به دیوان اشعار سرایندگان قبل از خود نظر داشته و از دیوان ها بهره‌ها برده است. تامّل و تفحّص در دیوان او مؤید این است که: به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سخنان شاعران پارسی‌گوی ایران مخصوصا « حافظ » استفاده نموده و این بهره جویی به شیوه‌های مختلف (تضمین، تخمیس، نقل به مضمون و ….)دردیوان کردی_ فارسی او نمود یافته که در خور توجّه و تامّل است.

بسامد بالای مضمون‌های شعری حافظ و نمود گستردۀ واژگان و ترکیبات زیبای او دردیوان محوی، نگارنده را بر آن داشت تا اشعار این دو شاعر را از منظر  سبک شناسی با هم مقایسه کند و در ضمن آن به تاثیر پذیری‌های محوی از حافظ اشاره نماید.

با توجّه به این که محوی بخش اعظم اشعارش رابه زبان کردی سروده است، قبل از مقایسه اشعار این دو شاعر، توضیح موارد ذیل(در حد وسع رساله) ضروری به نظر رسید:

  • زبان، خط و ادبیّات کردی
  • محوی و شاعران پارسی گوی ایرانی
  • محوی و شعر او
  • شاعران کرد و زبان فارسی
  • شاعران کرد و حافظ
  • پشینۀتاثیر و تأثّر در ادبیّات

تعداد صفحه : 154

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147966]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com