می 6, 2021

دانلود پایان نامه مقایسه محتوایی شعر ژاله قائم مقامی وسیمین بهبهانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مقایسه محتوایی شعر ژاله قائم مقامی وسیمین بهبهانی

دانشگاه قم

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان:

مقایسه محتوایی شعر ژاله قائم مقامی وسیمین بهبهانی

استاد راهنما:

دکتر محمد فولادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

 1. تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………….2

1-1. پرسشهای اصلی………………………………………………………………………………………………………………2

 1. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..3
 2. ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..4
 3. هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق………………………………………………………………..4

فصل اول ( کلیات )………………………………………………………………………………………………………………….5

شرایط اجتماعی ، سیاسی ، و فرهنگی دوران دو شاعر…………………………………………………………..6

 1. دوران انقلاب مشروطه…………………………………………………………………………………………………………6

1-1. نگاهی به عوامل دخیل در پیروزی انقلاب مشروطه………………………………………………………7

1-2. برجسته ترین ویژگیهای و مؤلفهای ساختاری شعرهای سیاسی اجتماعی مشروطه…….8

 1. مشروطه تا سقوط رضاخان ………………………………………………………………………………………………..8
 2. به حکومت رسیدن محمدرضا پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332 ………………………………..9

3-1.رخدادهای ادبی وفرهنگی این دوره(به حکومت رسیدن محمدرضاپهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332)9

 1. کودتا 28مرداد تا انقلاب اسلامی در 1357…………………………………………………………………….10

4-1. رخدادهای ادبی – فرهنگی این دوره (کودتا 32 مرداد تا انقلاب 1357)………………….11

 1. انقلاب 1357 تا پایان جنگ تحمیلی میان ایران و عراق ………………………………………………11

5-1. برخی وقایع مهم در این دوره (انقلاب 1357 تا پایان جنگ تحمیلی)………………………12

 1. دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی……………………………………………………………………………12

6-1. دو شاخة مجزا در فضای پس از جنگ…………………………………………………………………………13

فصل دوم ( ژاله قائم مقامی)…………………………………………………………………………………………………15

مختصری از زندگی نامة ژاله قائم مقامی………………………………………………………………………………16

 1. توجه به ائمه اطهار……………………………………………………………………………………………………………17
 2. عشق………………………………………………………………………………………………………………………………….19
 3. محبت به فرزندان……………………………………………………………………………………………………………..22
 4. تحصیل و تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………………..24
 5. انتقاد از شرایط زنان………………………………………………………………………………………………………….25
 6. سخن گفتن با اشیاء بی زبان……………………………………………………………………………………………28
 7. مرگ عزیزان……………………………………………………………………………………………………………………..32
 8. چند زنی……………………………………………………………………………………………………………………………38
 9. طلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………36
 10. آزادی خواهی و پیگیری حقوق زنان……………………………………………………………………………..38
 11. انتقاد از بخت و اقبال……………………………………………………………………………………………………..41
 12. مرد………………………………………………………………………………………………………………………………….44
 13. زن…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
 14. ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل سوم (سیمین بهبهانی)………………………………………………………………………………………………..54

مختصری از زندگی نامة سیمین بهبهانی……………………………………………………………………………..55

 1. توجه به ائمه اطهار……………………………………………………………………………………………………………56
 2. عشق………………………………………………………………………………………………………………………………….59
 3. محبت به فرزندان……………………………………………………………………………………………………………..62
 4. تحصیل و تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………………..64
 5. انتقاد از شرایط زنان………………………………………………………………………………………………………….66
 6. سخن گفتن با اشیاء بی زبان……………………………………………………………………………………………69
 7. مرگ عزیزان……………………………………………………………………………………………………………………..73
 8. چند زنی……………………………………………………………………………………………………………………………77
 9. طلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………79
 10. آزادی خواهی و پیگیری حقوق زنان……………………………………………………………………………..81
 11. انتقاد از بخت و اقبال……………………………………………………………………………………………………..84
 12. مرد………………………………………………………………………………………………………………………………….86
 13. زن…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
 14. ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………………..93
 15. موضوعات دیگر………………………………………………………………………………………………………………95

فصل چهارم ( تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر)…………………………………………………………………97

 1. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع توجه به ائمه اطهار……………………………………..98
 2. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع عشق…………………………………………………………..99
 3. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع محبت به فرزندان…………………………………….101
 4. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع تحصیل وتعلیم و تربیت…………………………..103
 5. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع انتقاد از شرایط زنان………………………………..105
 6. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع سخن گفتن با اشیاءبی زبان…………………….107
 7. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع مرگ عزیزان…………………………………………….110
 8. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع چند زنی…………………………………………………..112
 9. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع طلاق………………………………………………………..113
 10. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع آزادی خواهی وپی گیری حقوق زنان…..115
 11. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع انتقاد از بخت و اقبال…………………………….117
 12. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع مرد…………………………………………………………118
 13. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع زن………………………………………………………….120
 14. تفسیر و مقایسه ی شعر دو شاعر با موضوع ازدواج…………………………………………………….123
 15. مقایسه ی دو شاعر به لحاظ گستردگی موضوع…………………………………………………………125

فصل پنجم (نتایج )…………………………………………………………………………………………………………….126

نتایج این تألیف ………………………………………………………………………………………………………………….127

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….130

تعداد صفحه : 143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147961]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com