دانلود پایان نامه با موضوع خانواده و مقایسه

شیمی گیاهی ریشه کود زو :
اصلی ترین ترکیبات ریشه کود زو
Widget not in any sidebars

کودزو سرشا راز ترکیبات پلی فنولیک است . که شامل ایزو فلاون ها ،ایزو فلاون ها ی گلیکوزیدی ، کومارین ها ، پوراروز ، 2 بوتیل اینولید ها و مشتقاتشان .
ایزو فلاون ها:ایزو فلاون ها ی گلیکوزیدی از اصلی ترین ترکیبات موجودات زنده می باشند اثر دارویی پییرین و دادزین بطور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته است . (106)
پوررین از فراوان ترین متابولیت های فرعی است که اولین باردر ریشه گونه لوبا تا کشف و جدا شده است (107). دیادزین و اگلی کن دیادزین در سو یبن تشحیص داده شد. (111)
, از انجایی که دیگر ترکیباتی مانند فورمونو نتین و جنستین در گیاهانی از خانواده لگومینوز توزیع شده است(112) .بعلاوه اولننی نوع تری ترپنها ترترپنویید گلیکوزید های دارند که در ریشه کود زو شناسایی شده است . به نام کود زو ساپونین کودزو ساپو ژنول و سویا ساپوژنول . سویا ساپونول ترکیبی از کودزو ساپونین sa1-4وسویا ساپونینa3 . همچنین گلیکولیز اگلی کن کودزو ساپوژنول به شکل های کودزو ساپونین .(106)
بعلاوه ریشه کودزو حاوی مزه شیرین ، عطر ملایم شراب میوه را دارد. که این به خاطر داشتن و بخار شدن ترکیباتی همچون متیل پالمیتات (42.2 درصد ) متیل استارات 5.2 درصد 2 متوکسی اتیل استات 4.8 درصد استیل کربانول 4.5 درصد و بوتانوئیک اسید 4.1 درصد (113) همچنین انها تاثیر کمی می گذارد بر ساختارشان که شامل 5 متیل هیدرانتون . توبروسین ، کولین، استیل کولین کلوراید ، د مانیتول ، گلیسرول 1 مونوتتراکورانوات ،ای کوزانوئیک اسید هگزاد کانوییک اسید تترا کوزانوییک اسید -2، 3-د (+)پی نی تول(115و118)
تاکید بر تغییرات فصلی و روشهای فراوری برای ترکیبات اصلی
عموما ریشه کودزو در فصول زمستان و پاییز برداشت می شود . کهن سالان چینی معتقد هستند حجم محصول برداشت شده در این فصول قابل مقایسه با فصول دیگر نیست (119)
اثبات شده است مجموع ایزوفلاونیدهای مهم در هفت برداشت(3_-hydroxypuerarin, puerarin, 3_-methoxypuerarin,daidzin, genistin, formononetin-7-glucoside and daidzein در کمترین مقدار، از آپریل تا آگوست است . (دوره گل دهی )این محصول افزایش پیدا می کند از اکتبر تا دسامبر در زمان دوره گل دهی و در پایان ژانویه نهایتا گیاه به دوره رکود خودش نزدیک می شود. برای سال آتی . بعلاوه پیشنهاد می گردد که بهترین زمان برای برداشت ریشه کود زو این است که 3 سال از عمرش گذشته باشد که در آن زمان مقدار ایزو فلاونید ها در بالاترین مقدار خودش می باشد .(119)
معمولا 2 روش برای برداشت کود زو وجود دارد
1-ریشه های تازه کود زو را داخل مکعب ها و یا اسلاید های ریخته و بوسیله هوا و نور خورشید خشک می کنیم .
2- ریشه های تازه را به وسیله گاز گوگرد خشک و به داخل مکعب و یا اسلایدها بریزیم
قابل توجه اینکه در هر دو روش هیچ تغییر ی در مقدار و کیفیت پیوررین ایجاد نمی شود . هرچند در بیشتر تحقیقات به این نکته اشاره و تاکید شده است که گاز گو گرد برای ترکیبات اصلی فلاونید ها لازم و ضروری است(127و129)
اثرات دارویی ریشه کودزو
اثر آن بر سیستم قلبی عروقی
ریشه کودزو اغلب دارای فرمول گیاهی است که برای درمان بیماریهای قلبی عروقی استفاده می شود . برای مثال فشار خون . ما معتقد هستیم که ایزو فلاون پیوررین پاسخ درمانی مناسبی است در سیستم قلبی عروقی . و اثر آن در چندین کشت سلولی که مدل های حیوانی دچار اختلال قلبی بودن اثبات شده است.
ضد پر فشاری خون
اولین بارتاثیر پورریا برضد پرفشاری خون در سال 1980 گزارش شده است و آن قطعا مربوط بود به استفاده از طب سنتی از ریشه کدزو است. انها اشاره کردن عصاره پورریا اثر ضد پر فشاری خون دارد و همچنین باعث مهار سلولهای بتا ادرنوسپتور می شوند . (139)
در گربه ها پیوررین بلوک می کند ایزو پریلین و باعث القاء تاکی کاردی و پر فشاری و کم شدن بازده قلبی و فشار عروق کاروتید و نازک شدن آن می شود و به وسیله ریزرپین کنترل می شود . (142)
در حقیقت پوررین بشکل قابل ملاحظه ای اثر ادرنالین را کاهش می دهد . و فاصله prوqtدر القاء الکترو کاردیو گرافی را بوسیله ایزو پرینالین طولانی می کند. (152)
رگ گشایی :
پیوررین انقباض حلقه شاهرگی را بوسیله نور آدرنالین از بین می برد. ( 1 میلی مول در لیتر )که آن وابسته به روش انجامش دارد . نتایج این تحقیق نشان از عملکرد پوررین از طریق غشای داخلی وابسته به سیستم نیتریک اکساید است .وATPحساس به کانال های پتاسیمی(158) .در مطا لعات دیگر نیز نشان داده پوررین اثر کاهنده در انقباظ حلقه ای شریانی بوسیله القاء فنیل افرین در رت ها ایجاد می کند . نکته قابل توجه اینکه پوررین اثر زیادی بر ضد گرفتگی های شریانی دارد.(159)
ضد کم خونی