دانلود پایان نامه

بهترین کالا نیز اگر در زمان، مکان و شرایط مناسب توسط خریدار دریافت نشود، مطلوبیت لازم را نخواهد داشت. هزینه های حمل محصول در رقابتی کردن فروش، تاثیر مستقیم دارد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 125) .
متصدی حمل و نقل/ حمل کننده : متصدی حمل و نقل شخصی است (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در مقابل کارمزد یا اجرت، حمل مسافر یا کالا را از محلی به محل دیگر با وسیله ی حمل شخصی به عهده می گیرد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 137) .
کارگزار حمل و نقل/ نماینده ی حمل و نقل : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در مقابل اجرت یا کارمزد، ترتیبات حمل و نقل کار را از یک کشور به کشور دیگر فراهم می آورد. «فوروادرها» یا «واسطه های حمل و نقل» ترتیبات حمل و نقل کالا را به مقصد، از طریق دریا، هوا و زمین، و در صورت لزوم مجموعه ای از این روش ها صورت می دهند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 138) .
«فوروادرها» در واقع کالا را از فرستنده تحویل گرفته و در نهایت به خریدار تحویل می- دهند. «فوروادر» در این مسیر وظایفی را عهده دار است؛ از جمله :
1. مشاوره با فرستنده یا گیرنده .
2. جمع آوری کالا .
3. ترخیص کالا در مبداء .
4. انعقاد قرارداد حمل و نقل با متصدی یا متصدیان حمل و نقل و رزرو جا .
5. اعلام وضعیت کالا [به فرستنده یا گیرنده] .
6. اخذ مدارک لازم از متصدیان حمل و نقل و نظارت بر تحویل کالا به گمرک مقصد .
7. دریافت قبض انبار یا رسید کالا از گمرک، و تحویل آن به گیرنده .
8. ترخیص در مقصد (در صورت توافق در این خصوص) .
9. تهیه و تنظیم مدارک لازم برای استفاده از پوشش بیمه در صورت بروز خسارت (راشدی اشرفی، 1386، ص. 138) .
حمل و نقل دریایی
تجارت از طریق دریا به لحاظ حجم بسیار بالای جابجایی کالا و همچنین به دلیل صرفه ی اقتصادی، از دیر باز به عنوان موثرترین عامل حمل کالا مورد توجه دولت ها و بازرگانان بوده است. سهم مبادلات درایی ایران در کل مبادلات خارجی کشور، بالغ بر 75% می- باشد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 129) .
از انواع کشتی ها می توان به دو نوع ذیل اشاره کرد :
کشتی های فله بر مخصوص : فقط یک یا دو نوع محموله را می تواند حمل کند؛ نظیر کشتی های مخصوص حمل شکر، گندم یا سنگ های معدنی. اغلب این کشتی ها دارای تجهیزات خاص بارگیری و تخلیه هستند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 130) .
کشتی های کانتینربر : کانتینر، محفظه ای است فولادی یا آلومینیومی که جهت حمل محموله های مختلف، به شکل استاندارد شده به کار گرفته می شود. امروزه کانتینر توانسته است هم به جهت سهولت حمل و نقل، و هم جهت محافظت کالا، و هم به لحاظ اقتصادی، انقلابی در روش های حمل و نقل کالا ایجاد کند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 131) .
حمل و نقل زمینی
بعد از حمل و نقل دریایی که عمده ترین و مهمترین شیوه ی جابجایی کالا در سطح بین المللی است، حمل و نقل زمینی در درجه ی بعدی قرار گرفته است. حمل و نقل زمینی به شیوه های حمل و نقل جاده ای، راه آهن و مرکب تقسیم می شود. به انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر، حداقل با دو شیوه ی حمل، ولی تحت قرار داد و مسوولیت واحد، حمل و نقل چند وجهی یا مرکب گویند (راشدی اشرفی، 1386، صص. 140 و 148) .
حمل و نقل هوایی
حمل کالا با هواپیما، درصد پایینی از حمل و نقل کشور را تشکیل می دهد و معمولا بارهای سبک، قیمتی، یا فسادپذیر بدین وسیله حمل می گردد؛ البته با توسعه ی صنعت هوایی و سرعت بالای آن، این شیوه ی حمل به تدریج ارزش بالاتری به دست می آورد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 146) .
موسسات بازرسی
بازرسی کالا در مبادلات تجاری بین المللی، روز به روز اهمیت بیشتری می یابد و سازمان های متعددی در سطح جهانی برای آن به وجود آمده است. در حال حاضر موسسات بازرسی در زمینه های تخصصی مختلفی به تجار و شرکت های تجاری، خدمات بازرسی ارائه می- دهند (راشدی اشرفی، 1386، ص. 162). خریدار می تواند با انتخاب یک شرکت بازرسی کننده ی امین و معتمد، که وظیفه ی اعمال نظارت و کنترل کمی و کیفی کالای خریداری شده را عهده دار است، موجب کاهش اختلافات احتمالی در آینده میان خود و فروشنده گردد (شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، فاقد تاریخ، بخش بازرسی چیست، پاراگراف 1) .
گواهی بازرسی که معمولا مورد درخواست خریدار کالاست باید به نحوی که مورد خریدار است و در قرارداد قید گردیده، توسط موسسه ی بازرسی [بین المللی یا داخلی، شخص ثالث] صادر گردد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 66). موسسات مذکور، حسب خواسته ی خریدار، در مراحل مختلف تولید، بسته بندی و نگهداری کالا در انبار یا سردخانه، بارگیری و حمل کالا، اقدام به بازرسی نموده و گزارش خود را به خریدار یا سازمانی که وی تعیین نموده است ارائه می نمایند (زینال زاده، 1385، ص. 117) .
فعالیت های بازرسی پیش از حمل شامل تمامی اقداماتی است که بررسی کمیت، کیفیت، قیمت (از جهت نرخ ارز و شرایط مالی)، یا طبقه بندی گمرکی کالایی که به قلمرو کشور استفاده کننده، صادر می شود مربوط می باشد، مشروط بر این که اقدامات گمرکی کشوری که کالا از آنجا صادر شده صورت گرفته باشد (اتاق بازرگانی بین المللی، به نقل از شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، فاقد تاریخ، بخش تعریف بازرسی، پاراگراف 3) .