دانلود پایان نامه درمورد استفاده از فناوری و سازمان های دولتی


Widget not in any sidebars

احتمال خطر ذاتی:عبارتست از احتمال خطر رخدادن یک خطای (تحریف) با اهمیت در یک حساب و با فرض آنکه برای آن، کنترل داخلی وجود نداشته باشد ( همان منبع ، 391 ).
احتمال خطر کنترل: عبارتست از احتمال خطر رخدادن یک خطای (تحریف) با اهمیت در یک حساب و عدم کشف به موقع توسط سیستم کنترل داخلی ( همان منبع ، 391 ).
احتمال خطر عدم کشف: عبارتست از احتمال خطر اینکه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب شود به این نتیجه برسند که خطای (تحریف) با اهمیتی در حساب مورد رسیدگی وجود ندارد، درحالیکه حساب مزبور در واقع دارای خطای(تحریف) با اهمیت است(همان منبع، 391 ).
احتمال خطر عدم کشف، مربوط به عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه میباشد.حسابرسان همواره با این خطر مواجه هستند که تحریف با اهمیت ناشی از تقلب مدیران یا کارکنان را کشف نکنند چرا که تقلب معمولا” کتمان شده و کشف آن خیلی مشکل است. “لذا میتوان با افزودن FR (ریسک تقلب) به فرمول بالا در جهت کامل کردن آن حرکت کرد که در آن صورت فرمول محاسبه احتمال خطر حسابرسی به شکل ذیل تعریف می گردد”:
FR *DR*CR*IR=RA
اصولاًچنانچه حسابرسان بتوانند سطح مورد نظر از احتمال خطر حسابرسی و سطوح برآوردی احتمال خطر ذاتی و احتمال خطر کنترل را به طور مقداری معین کنند، سطح مناسب از احتمال خطر عدم کشف که مورد نظر است می تواند تعیین گردد.ریسک عدم کشف به صورت زیر بدست می آید ( همان منبع،393 ):

بطور کلی ارزیابی احتمال خطر ذاتی به خاطر پیچیده بودن آن بیشترین مشکل را برای حسابرسان بوجود می آورد. احتمال خطر ذاتی باید با بررسی مجموعه ی عوامل و فاکتورهای ریسک مختص به هرکارفرما، صنعت خاص و شکل کلی اقتصاد و با تعیین میزان تأثیر این عوامل بر حساب های خاص ارزیابی و سنجیده شود که این امر نیازمند تجربه و صلاحیت حرفه ای بالائی می باشد.برای مثال، دستورالعمل مؤسسه حسابرسی پیت مارویک عواملی را که باید در هنگام ارزیابی ریسک ذاتی یک حساب مورد توجه قرار گیرد را بصورت زیر ارائه می کند ( یزدانی،27،1384):
1-میزان ارتباط یک حساب باوجه نقد
2-میزان استعداد یا کشش یک دارایی برای دزدیده شدن
3-میزان پیچیدگی مورد نیاز برای تعیین مقادیری که باید در حسابها وارد شود
4-میزان تاثیر قضاوت مدیریت بر ارزشگذاری حسابها
5-میزان تاثیر وقایع خارج از شرکت بر مقادیر مانده حسابها
6-سابقه قبلی وجود اشتباهات
7-شرایط مالی اغواکننده کارفرما برای تحریف مقادیر مانده ها توسط مدیریت
8-میزان تجربه کارکنان واحد مالی که با مانده حسابها کار می کنند.
2- 3 گفتار دوم : حسابرسی سیستم های کامپیوتری
2-3-1 مقدمه
هیچ واقعه ای در قرن بیستم به اندازه گسترش استفاده از کامپیوتر بر عملیات بازرگانی و حسابداری تاثیر نداشته است. در ابتدای کار با کامپیوتر و حتی تا اوایل دهه 1950 میلادی، میزان گسترش استفاده از کامپیوتر قابل پیش بینی نبود. حجم و وزن زیاد و اشکالات دیگر کار با کامپیوتر را مشکل می کرد. طی نیمه دوم قرن بیستم تغییرات عمده ای در ساختمان کامپیوترها داده شد که منجر به کاهش حجم و قیمت کامپیوترها و افزایش قابل ملاحظه در سرعت پردازش اطلاعات گردید(آریا،1،1389).
کامپیوتر از سال 1340 شمسی وارد ایران شد. در ابتدا کامپیوترها دارای ظرفیت حافظه و سرعت پردازش پایین بودند و برای نصب آنها سالنهای بزرگ با تهویه اختصاصی و مقدمات دیگر لازم بود. امروزه کامپیوترهای کوچک که به راحتی قابل حمل بوده و روی میز هر شخصی قابل نصب است جایگزین کامپیوترهای اولیه شده است و در نتیجه کاهش بهای پردازش کامپیوتری و سرعت و دقت زیاد آن، استفاده از کامپیوتر در تمام زمینه ها گسترش زیادی پیدا کرده و این گسترش روز افزون است(همان منبع،2).
در طول سه دهه ی گذشته شاهد رشد انفجاری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف از جمله سخت افزارهای رایانه ای، بانک های داده، شبکه ها، ارتباطات، اینترنت،(اینترانت) ، اکسترانت، تجارت الکترونیک، نرم افزار های سامانه ی حسابداری یکپارچه و … بوده ایم. یکی از ابعاد رشد فزاینده ی استفاده از فناوری اطلاعات، بهره گیری از آن در فرآیند پردازش و ثبت تراکنش های مالی و تهیه صورتهای مالی است ( قنبریان ، 1391، 24 ).
شرکتها و سازمان های دولتی و خصوصی کشورمان، با توجه به حجم زیاد و تکراری شدن عملیات مالی وحسابداری و قابلیت بالای کامپیوتر در پردازش سریع اطلاعات، از سیستم های کامپیوتری در پردازش اطلاعات مالی خود استفاده می کنند.
وسعت به کارگیری کامپیوتر توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در تمام موارد، از جمله امور مالی و حسابداری آنها، نیاز به درک بهتر از چگونگی استفاده از کامپیوتر در پردازش اطلاعات مالی را در حسابرسان بوجود آورده است به ویژه آن که ماهیت حسابرسی به گونه ای است که لازمه ی آن توجه به مفاهیمی چون حسابخواهی، حسابدهی و شفافیت اطلاعات می باشد.
گسترش استفاده از کامپیوتر در زمینه های مالی و حسابداری،امکان اشتباه وسوءاستفاده های احتمالی را نیز افزایش می دهد. بنابراین، مدیریت صحیح کامپیوتر و ایجاد سیستم های کاربردی مناسب و کارآمد و مطالعه و ارزیابی آنها توسط مدیریت و گروههای حسابرسی داخلی یا مستقل، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بسیاری از عوامل در محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است. “به موقع بودن یکی از مهم ترین جوانبی است که در حسابرسی به عنوان کیفیت اطلاعات مطرح می شود”(فرقاندوست حقیقی،44،1390). حسابرسان در محیط جدید با فاصله انتظارات روبرو هستند و “هر روز شکاف یا فاصله انتظارات بین ذینفعان حسابرسی و حسابرسان فراخ و فراخ تر می شود” ( پوریانسب،2،1391).
براساس پژوهش های دانشگاهی و حرفه ای می توان انتظارات ذینفعان از حسابرسان را به شرح ذیل بیان کرد(همان منبع،2):