دانلود پایان نامه درمورد شرکتهای پذیرفته شده و فعالیت های اقتصادی


Widget not in any sidebars
کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی
کیفیت اقلام تعهدی با نوسان فروش، دارایی ها، جریان های نقدی و نوسان سود رابطه معنی داری ندارد.
2
پور حیدری و افلاطونی
1385
انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی ها(قراردادهای بدهی)، و نوسان پذیری سود همگی از انگیزه های مهمی می باشد که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند، اما این انگیزه ها در رابطه با شرکتهای ایرانی مورد تایید قرار نگرفت
3
ثقفی و فدائی
1386
بررسی مدل های پیش بینی جریانهای نقدی
تغییر پذیری فروش ها و تغییر پذیری سودهای عملیاتی بر خطای مطلق مدل ها تاثیر گذار بوده است و با افزایش تغییر پذیری، قابلیت پیش بینی مدل ها کاهش می یابد.
بخش سوم : صنایع غذایی
بشر از ابتدای خلقت با سه نیاز اساسی زندگی یعنی غذا، پوشاک و مسکن رو به رو بوده و در پی تأمین آن بوده است. فکر نگهداری غذا از دوران حجر جدید شروع شد و انسان های اولیه به علت ترس از قحطی و کمیابی غذا سعی می کردند گوشت حیوانات را با وسایل مختلف ذخیره کنند. این مسئله با توسعه شهرها و افزایش جمعیت دنیا، به تدریج در شمار یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی کشورها قرار گرفت. به طوری که در حال حاضر موضوع غذا و نگهداری آن نه تنها از لحاظ یک نیاز جامعه قابل اهمیت است، بلکه از لحاظ رابطه ای که این صنعت با فعالیت های روزمره اقتصادی دارد، قابل تحقیق و بررسی می باشد.
2-3-1- تعریف صنعت
اگر تمام فعالیت های اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سر و کار دارد به عنوان یک کل تصور کنیم، هر صنعت زیر مجموعه ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیت های مشابه را شامل می شود. صنعت، در کنار معدن و کشاورزی تقریباً تمامی فعالیت های تولیدی یک جامعه را در بر می گیرد و نقش حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کند
در مورد تعریف دقیق صنعت، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. صنعت دارای تعریف ها و تعبیرهای متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات ، فرآیند تولید و محدوده های جغرافیایی ارائه شده اند. به طور مثال مایکل پورتر، صنعت را چنین تعریف می کند: صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آن ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند().
2-3-2- تقسیم بندی صنایع
با توجه به مشابهت هایی که به لحاظ فرآیند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه های مختلف صنعت وجود دارد . گروه های مختلف صنعت را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی نمود. برخی از این تقسیم بندی ها به قرار زیر می باشند:
– صنایع سنگین، صنایع سبک
– صنایع مادر، صنایع غیر مادر
– صنایع متمرکز، صنایع غیر متمرکز
– صنایع جهانی، صنایع محلی
2-3-3- تعریف صنایع غذایی
به مجموعه فعالیت هایی که برای تهیه و نگهداری بهداشتی غذاها مانند خشک کردن، پاستوریزه کردن، کنسرو کردن و … انجام می گیرد، صنایع غذایی می گویند.
صنعت غذا یک مجموعه تجارت جهانی در جهت تامین غذا برای جمعیت جهان می باشد. فقط کشاورزانی که در مزارع از آنچه که حاصل شده امرار معاش می کنند را می توان از صنعت غذایی مدرن جدا کرد.