مقاله درباره رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان، رضایت شغلی و میزان جابه جایی

[do_widget id=kl-erq-2]

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دارند، عملکرد آنها نیز بهتر می باشد. البته عملکرد تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می گیرد( رابینز، 1986). پس می توان گفت هدف از تحقیقات انجام گرفته سنجش اثرات رضایت شغلی بر بازدهی، سلامت جسمی و روانی، غیبت و جابجایی کارکنان می باشد( رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1381).

 

2-7-1-رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان:

تحقیقات نشان می دهد که نارضایتی شغلی بر ایجاد بیماریهای جسمانی تأثیر دارد زیرا نارضایتی شغلی به خستگی، فرسودگی به کاهش انرژی، سردرد، اعتیاد به مواد مخدر، از دست دادن میل و رغبت، سوء هاضمه و بیماری هایی مانند فشار خون و حمله های قلبی می انجامد. برعکس اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، علاوه بر اینکه معضلات مذکور را نخواهند داشت، زندگی خصوصی آنان نیز (خارج از سازمان) بهبود می یابد.

همچنین نارضایتی شغلی ممکن می باشد به خشم از موضوعات کم اهمیت، حساسیت های آزاردهنده، بی عاطفه بودن، فراموشی، ناتوانی در تصمیم گیری و عدم تمرکز حواس، اضطراب، افسردگی، تنش، روابط فردی آسیب دیده منجر گردد. و برعکس کارکنان راضی، سلامت روانی و فیزیکی خوبی نیز دارند و وظایف جدید مرتبط با شغل خود را سریعتر یاد می گیرند، تضاد شغلی کمتری دارند و پرونده شکایتی آنها کمتر می باشد( رابینز، 1986).

 

2-7-2- رضایت شغلی و میزان جابه جایی:

رضایت شغلی با میزان جابه جایی کارکنان ارتباط معکوس دارد؛ این ارتباط قوی تر از ارتباط ی رضایت شغلی با دفعات غیبت می باشد. در سازمانهایی که رضایت کارکنان ضعیف می باشد،

2-8-2- بازنشستگی زودرس:

کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد می کنند، توجه های مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود می سازند. از طرف دیگر، کارکنانی که پست های سازمانی عالی تری دارند و دارای فرصت های کاری چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر به دنبال بازنشستگی زودرس هستند( اسمیت[1] و همکاران، 1969).

 

2-8-3- تشویش:

[1].Smith