دانلود پایان نامه
  • رفتار شهروندي منابع و امكانات را براي صرف در راه اهداف موثر آزاد مي كند. وقتي كه كارمندان در مشكلات كاري به يكديگر كمك مي كنند نيازي به كمك مدير نمي باشد و درنتيجه مدير وقت بيشتري را صرف مسائل يا اهميت تر مي كند. اگركارمندان توانائي شغلي شان را از طريق فعاليت هاي خود رشدي افزايش دهندوظايف خود را با مهارت بيشتري انجام مي دهند.
  • رفتارهاي شهروندي سازماني توانايي سازمان را براي سازگار شدن با تغييرات محيطي افزايش مي دهد . كارمنداني كه مشاركت فعال در جلسات سازماني دارند به افشاي اطلاعات در سازمان كمك مي كنند كه اين عامل ميزان تاثير پذيري  اطلاعات  را  افزايش مي دهد.
  • رفتار شهروندي سازماني به هماهنگي فعاليت ها در بين اعضاي گروه هاي كاري كمك مي كند. نشان دادن شرافت شهروندي به وسيله مشاركت فعال داوطلبانه در جلسات و واحدهاي كاري به هماهنگي فعاليتها در بين اعضاي گروه كمك مي كندو اين به صورت بالقوه باعث افزايش كارايي گروه مي گردد.
  •  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

    برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

     دانلود از لینک پایین صفحه