نوامبر 30, 2020

پایان نامه درباره رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

در هرصورت تعدادی از مطالعات تجربی نشان داده می باشد که رفتار شهروندی سازمانی یک عامل تاثیر گذار بر عملکرد فردی کارکنان و اثربخشی سازمانی می باشد (Zhao etal, 2014).

تاكيد دارند و در اين سطح به مشاركت و فعاليتهاي اجتماعي مي پردازند. در سطح محلي رفتارهاي شهروندي با فعاليت هاي نظير كمك به انجام امور مربوط به ايالت ها و محلات ، مشاركت در طرح هاي محلي و در نظر داشتن الزامات شهروندي ، شناخته مي شوند. همانطور كه قبلاً نيز ذكر گردید ، عده اي ديگر نيز بر جنبه سازماني رفتارهاي شهروندي تاكيد كرده اند و معتقد بودند كه رفتارهاي شهروندي سازماني براي ايجاد يك جو سالم در درون سازمان به خصوص براي بهبود كيفيت خدمات در سازمانهاي دولتي مورد نياز می باشد . سطح بالاي از مشاركت شهروندي در حوزه دولت و اجتماع ، با ميزان مشاركت و درگيري در شغل سازماني در ارتباط بوده و باعث افزايش دموكراسي سازماني ( كه خود منجر به بهبود پيامد هاي سازماني مي گردد ) . ( پترسن[1] ، (1990) ، سوبل[2] ، (1993) . اكثر اين مطالعات بر اهميت رفتار شهروندي در همه انواع و اشكال در حوزه مديريتي و به خصوص در حوزه اداره امور دولتي تاكيد كرده اند . در تئوريهاي مديريتي به خصوص در حوزه دولتي بر رفتار شهروندي در سطح ملي و رفتار شهروندي در سطح سازماني تاكيد شده می باشد . رفتار شهروندي عمومي بر رفتار شهروندي سازماني تاثير مي گذارد . به گونه اي كه افرادي كه در سطح اجتماع رفتارهاي شهروندي را رعايت مي كنند در سطح سازمان نيز به مقصود بهبود شرايط كاري سازمان رفتارهاي شهروندي را از خود بروز مي دهند . در حوزه مديريت دولتي ، رفتار شهروندي در سطح سازمان تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد ، عواملي نظير درك كاركنان از انصاف و عدالت سازماني ، تعهد سازماني ، درك كاركنان از ميزان پشتيباني سازمان از آنها و…(دانایی فرد وابراهیمی،1387).

نوشته ای دیگر :
دانلود مقالهکارشناسی ارشد، پایان نامه

[1] Peterson

[2] Sobel