دفترچه سوالات کنکور 99 شامل چه چيزي است؟

همونطور که در جريانيد، از سال 98 سازمان سنجش تصميم گرفت به منظور اجراي عدالت بين داوطلبان متقاضي نظام قديم و نظام جديد، از دو سري سوالات استفاده کنه. روشي که طبق آخرين مصوبات سازمان، قراره در کنکور 99 هم انجام بشه.

تقريبا از سال 90، شاهد پيچيده تر شدن سوالات کنکور سراسري، و حرکت از سمت سوالات حفظ کردني، به سمت سوالات مفهومي بوده. اين روند در چند سال اخير با چشم پوشي از نوسانات ميزان دشواري سوالات، به يه ثبات رسيده و تقريبا اکثر سوالات مخصوصا در دروس اختصاصي، بار مفهومي و ترکيبي دارن. يعني داوطلب مي‌بايست کاملا به مباحث کتاب درسي، احاطه داشته باشه و با نمونه سوالات مرتبط با اون موضوع، آشنايي کامل داشته باشه.

بنابراين يکي از مهم‌ترين کارهايي که براي هر داوطلب کنکوري که طالب موفقيت و کسب نتيجه مطلوبه، آشنايي هرچه بيشتر با سوالات تستي، مخصوصا سوالات کنکور سال‌هاي گذشته مي‌باشد. به کررات مشاهده شده که در چند سال متوالي، از يک نوع سيستم و نوع سوال در يه درس استفاده شده. اغلب کتب کمک آموزشي استاندارد، محوريت تستاشون، همين سوالات کنکورهاي گذشته است. ولي در هر صورت مجموعه کامل اين سوالات رو مي‌تونيد از سايتاي مختلف و با يه سرچ ساده به دست بيارين.

پس به طور کلي پيش‌بيني ميشه که سوالات کنکور 99 هم به مانند سال‌هاي قبل، يه گام بيشتر به سمت سوالات مفهومي بره. لذا بر هر داوطلبي لازمه تا روش مطالعشو منطبق با اصول يادگيري مفهومي کنه؛ يعني خواندن صحيح، مرور به موقع و در دفعات کافي، ترکيب مطالب و مباحث مختلف با هم، حل و آشنايي تستاي مختلف در اون موضوع و…

دانلود کنکور رياضي 99

https://p30konkor.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-99/

دانلود کنکور تجربي 99
https://p30konkor.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-99/

دانلود کنکور انساني 99

https://p30konkor.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-99/

دانلود کنکور هنر 99
https://p30konkor.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1-99/

 

دانلود کنکور زبان 99

https://p30konkor.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-99/