نوامبر 28, 2020

مقاله درباره کارشناسی ارشد، سکوت سازمانی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

از نظر مایر و آلن[1]  تعهد يا التزام شامل سه بعد تعهد عاطفي (مؤثر)، هنجاري (اصولي) و مستمر (پيوسته) می باشد (Iqbalkhan et al,2011, p.234):

  • تعهد مستمر: تمایل به انجام فعالیت­های مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه­های مرتبط با ترک سازمان.

بودن این تعهد را گزارش کرده و مطالعات دیگر شواهدی بر دو عاملی بودن این تعهد یافته­اند که یکی از آن­ها از خودگذشتگی مربوط به ترک سازمان و دیگری درک فقدان فرصت­های استخدام جایگزین را منعکس می­کنند.

آلن و ما­یر تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می­دانند. اگر تعهد عاطفی سازمانی را از این طریق تعریف کنیم، تعهد عاطفی دارای سه جنبه می باشد: