ژانویه 18, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان …

کانگ و پاندیا در سال ۲۰۰۳ در بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ،اظهار داشته اندکه این موضوع در سازمانهای دولتی نوپا بوده و در مراحل ابتدایی می باشد، لذا باید توجه ویژه ای در مورد آن صورت بگیرد .آنها معتقدند که دانش یک موضوع اجتماعی و انسانی است و بر خلاف اطلاعات به تکنولوژی وابسته نیست، با خروج نیروهای تحصیلکرده و حرفه ای از سازمان های دولتی ، عملا بخشی از دانش که سالها برای آن سرمایه گذاری کرده اند ،از سیستم خارج می شود و این می طلبد که از طریق الگوهای مناسب مدیریت دانش از اتلاف این سرمایه ها که سرمایه های ملی محسوب می شوند، جلوگیری نمود. آنها عناصر زیر را به عنوان عناصر پیشنهادی برای چارچوب مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ارائه کرده اند :
مردم و فرهنگ سازمانی : ایجاد یک فرهنگ سازمانی( شامل ارزشها و رفتارها)صحیح برای مدیریت دانش، مهم ترین و در عین حال مشکل ترین چالش مدیریت دانش است.
فرایند : فرایند مدیریت دانش بایستی شامل تعیین و شن اسایی دانش و مهارتها، کسب دانش، انتخاب، ذخیره ، توزیع دانش، بکارگیری و سنجش پیشرفت مدیریت دانش باشد.
تکنولوژی : باید دانش سازمانی به گونه ای مناسب حفظ و نگهداری شود .تکنولوژی باید به گونه ای انتخاب شود که دانش های مورد نیاز افراد را در اختیار آن ها قرار دهد .برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی باید به سراغ تکنولوژیهایی رفت که برقراری تعاملی پویا با شهروندان را امکان پذیر می سازد.
توانمندسازی کارکنان
بررسی سوابق و ادبیات موضوع (عوامل مؤثر در شکل گیری توانمندی)، دو طیف اصلی را در میان مطالعات توانمندسازی نشان می دهد. گروه اول، شامل مطالعات اسپریتزر و الگوی وی در خصوص عوامل مؤثر بر ایجاد توانمندسازی روانشناختی و گروه دوم سایر مطالعات که به طور پراکنده و مقطعی برخی از جوانب و حوزه های مؤثر بر احساس توانمندسازی را مورد توجه قرار داده است . تا قبل از تحقیق اسپریتزر در خصوص شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد توانمندسازی، اغلب پژوهشها به صورت جدا از هم اقدام به بررسی ابعاد موضوع نموده اند که بدون دست یافتن به نتایج فراگیر (در محیط های سازمانی) رها شده اند. در میان این پژوهشهای مدل اسپریتزر به لحاظ مورد توجه قرار دادن سطوح مختلف تأثیرگذاری، از جامعیت خاصی برخوردار است. به نظر وی، سه دسته عوامل (ویژگی های فردی، ویژگی های گروهی و ویژگی های سازمانی) بر ادراک افراد از توانمندسازی روانشناختی تأثیر می گذارد.
در پژوهشی کِی و همکارانش (۲۰۰۸) ضمن آن که تأکید می نمایند درک کارکنان از توانمندسازی روانشناختی اشان بیشتر از عوامل خارجی مؤثر می باشد. مشاهده نمودند که کارگروهی فاکتور سازمانی مهمی، در تسهیل موفقیت توانمندسازی می باشد.(کی و دیگران ، ۲۰۰۸، ۴۹)
جدول(۲-۷): تعداد عوامل مورد توجه در مطالعات توانمندسازی
۲-۵- بانک کشاورزی
بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ تاسیس گردیده است؛ این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهره‌مند بوده است.
۲-۵- ۱- بیانیه ماموریت بانک کشاورزی
ماموریت ما خلق خدمات بانکی متمایز به صورت پایدار برای تامین نیاز و افزایش بهره وری مشتریان و به ویژه سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و افراد فعال در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و مرتبط به آن است.
۲-۵- ۲- دستاوردها و نوآوری های بانک
تهیه، اجرا و استقرار سیستم جامع بانکداری متمرکز(مهرگستر) برای اولین بار در نظام بانکی کشور
(Core Banking)
اولین بانک منتخب به عنوان بانک برتر از طرف نشریه The Banker طی چهار سال متوالی (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ (
معرفی بانک کشاورزی در صدر مؤسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۰۸ از سوی مجله تخصصی The Banker
بانک برتر ایران در جذب سرمایه ۱۳۸۷
بانک برتر ایران در بهره‌مندی از سرمایه ۱۳۸۷ معرفی شده از سوی جشنواره ملی ایرانیان
بانک برتر در جشنواره خدمت‌رسانی و پاسخگویی در سال ۱۳۸۵
بانک برتر از طرف نشریه Euromoneyدر سال ۲۰۰۵
دریافت گواهی‌نامه استاندارد بین المللی مدیریت کیفیتISO9001
تقدیر از طرف جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
دریافت لوح تقدیر و تندیس برترین بانک به عنوان سازمان نوآور و پویا از سوی کمیته داوران سومین
همایش نوآوری و عدالت اقتصادی
دریافت لوح زرین تلاش در معیار مدیریت دانش نظام پیشنهادها و گواهینامه اهتمام به تعالی نظام
پیشنهادها از نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت مشارکتی و دومین جایزه ملی نظام پیشنهادها
دریافت لوح تقدیر و تندیس برترین بانک به عنوان تنها بانک “پیشرو و بهره‌ور در نظام پولی و اقتصادی ایران
از سوی دبیرخانه دومین دوره ارزیابی طرح ملی سنجش بهره‌وری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
معرفی بانک کشاورزی به عنوان سازمان الهام‌بخش مدیریت کیفیت در آسیا از سوی سازمان بهره‌وری
آسیایی (APO)
احراز شایستگی دریافت تندیس همایش نظام بانکی کشور از سوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی
کسب رتبه اول فرهنگ سازی الکترونیکی از سوی هیئت داوران سومین دوره کنفرانس کودک الکترونیکی
و مدرسه هوشمند
دریافت لوح سپاس در رشته برنامه‌ریزی ارتباطی از سوی دبیرخانه ششمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی
روابط عمومی
احراز رتبه برترین بانک ایران در آموزش و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از سوی کمیته داوران
پنجمین دوره کنفرانس تخصصی بانکداری الکترونیکی
بانک برتر ایران در توسعه محیط زیست (به دلیل اجرای موفق طرح طوبی)- برنده لوح تقدیر اتحادیه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است