دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

   مانند عواملي كه در تقويت تفكر انتقادي موثر هستند عبارتند از :

  • هر جلسه را با طرح يك مسئله يا مجادله شروع كنيد. شروع كردن جلسه كلاس با طرح يك مسئله يا پرسش بستگي به موضوع درس دارد وهم چنين به شاگردان كمك مي كند كه در جاي خود مستقر شوند و حواس خود را جمع كنند (مايرز ،1986؛ ترجمه ابيلي ،1386 ).
  • پرسش هاي تكميلي بپرسيد. به دانش آموزان كمك كنيد صحبت هاي خود را با پرسش ها، باز و روشن كنند كه براي تفكرشان چالش برانگيز باشد، مثلا “”چرا “،”مي توانيد بيشتر بگوييد “(فيشر ،2002 ؛ترجمه كيان زاده،1388 ).