ژانویه 17, 2021

دانلود تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، در نظام حقوقی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

تکه ای از متن پایان نامه :

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

هـ – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی

تبصره: هر یک از مطبوعات بایستی حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

آوردن فصلی با عنوان رسالت مطبوعات تا کنون بی‌سابقه بوده می باشد و قوانین مطبوعاتی پیش از این هیچ اشاره‌ای به رسالت مطبوعات نداشته‌اند. به نظر می‌رسد پیش‌بینی چنین فصلی در قانون مطبوعات و به خصوص با در نظر داشتن نوع بهره گیری‌ای که از واژه‌ها و تعبیرات برای اظهار این رسالت شده می باشد، بیشتر برخاسته از فضای آرمانی حاکم بر جامعه در زمان تصویب قانون مطبوعات باشد تا نتیجه یک بینش صحیح حقوقی و قانون‌گذاری. بایستی در نظر داشت که این‌گونه اهداف کلی که به عنوان رسالت مطبوعات در قانون مطبوعات معرفی شده‌اند، بیشتر جنبه آرمانی دارند و معمولاً در قوانین اساسی کشورها ارایه می‌شوند و در صورتی که چنین اهدافی در قوانین عادی مطبوعاتی پیش‌بینی گردد، بایستی ضمانت اجرای آن‌ها نیز مشخص گردد.

رسالت مطبوعات به ویژه نشريات تخصصى از جهات متعددى قابل طرح و بررسى می باشد كه در اين نوشتار به اهمّ آن‌ها اشاره مى‏گردد:

با بررسى رسالت سنگين مطبوعات به خوبى مى‏توان جايگاه رفيع اين رسانه را در بین پايگاه‏هاى اطلاع‏رسانى به اثبات رساند.

 رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه