رضایتمندی مشتری و گیاهان دارویی

همانطور که مشاهده کردید با تکمیل هر مرحله از خانه کیفیت شرکت می‌تواند به حجم بالایی از اطلاعات دست پیدا کند و حقیقت امر نیز این است که در مورد استفاده از داده‌های موجود در خانه کیفیت رویه و روش از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد و افراد مختلف سازمان بنا به نوع نیازشان استفاده متنوعی از آن می‌کنند مثلا مدیران بازاریابی خواسته‌ها و الزامات کیفی مشتریان و میزان اهمیت آنها برایشان اهمیت دارد و مهندسان طراح نیز چگونگی تغییر الزامات محصول با توجه به هدف عملکرد مشخص شده در خانه کیفیت مورد نظرشان می‌باشد.
توجه داشته باشید که مهمترین مزیت و فایده بکارگیری روش QFD، دعوت سازمان به تفکر و فرهنگ کیفیت‌گرایی ومشتری‌گرایی است. به گواه بسیاری از کارشناسان، مشاوران و سازمان‌هایی که ازQFD بهره فراوانیبردهاند، هرQFD در دعوت از کارشناسان به «تفکر گروهی و جمعی در یک مسیر مشخص سیستماتیک» برای تولید محصول مطابق با آنچه که «مشتری» انتظاردارد، نه آن چه که در نظر «مهندس طراح» است، موثر می‌باشد.
3-5- پیشنهادات
ممکن است بسیاری از چالش‌هایی که در مورد یک پروژه خاص QFD بروز می‌کند تا لحظه وقوع قابل شناسایی نباشد مدیریت برای افزایش احتمال و سطح موفقیت، باید از این مشکلات آگاه باشد و برای حل آنها چاره اندیشی کند. مدیریت با حمایت به موقع خود می‌تواند تایید بسیاری بر روحیه و میزان اثر بخشی اعضای تیم تصمیم پیاده سازی QFD داشته باشد.
تحقیق حاضر مدل فوق را در مشتریان شرکت گلچکان زمانی در خراسان رضوی مورد بررسی قرار داد و پیشنهادات ذیل جهت مدیریت این سازمان قابل طرح می‌باشد.
1- استفاده بیشتر از اطلاعات محیط رقابتی و نیازمندی‌های بازار در راستای اولویت گذاری اهداف طراحی.
2- روی آوردن هر چه بیشتر سازمان به فرهنگ و تفکرمشتری گرایی و کیفیت‌گرایی.
3-بکارگیری سیستمهای ثبت و تحلیل مداوم نیازمندی‌های مشتریان و بکارگیری آن در طراحی محصول باتوجه به قابلیتها و محدودیت‌هایی که سازمان دارد.
4- تعیین عملکرد و جایگاه فعلی شرکت نسبت به رقبا و حرکت به سمت هدف‌نهایی که برای خود مشخص نموده است زیرا رمز بقای سازمان نسبت به رقبا همین است. طبق طبقه‌بندی صورت گرفته در فصل چهار این تحقیق، می‌توان مقایسه‌ای بین هدف عملکرد و عملکرد فعلی به شرح زیرداشت.
عملکرد فعلی(عملکردحال حاضر) هدف عملکرد(هدف‌نهایی شرکت)
1-عملکرد محصول 20 24
2-ویژگی ظاهری 14 20
3-تبلیغات 13 24
4-توزیع 5 8
5-قیمت 2 3
5- تمرکز بر روی نیازمندی‌هایی که از لحاظ مشتریان دارای درجه اهمیت بالایی است اما عملکرد شرکت توسط مشتریان ضعیف ارزیابی شده است (البته تا حدی که برای سازمان امکان‌پذیر باشد و منع‌قانونی وجود نداشته باشد). نظیر ساخت فیلم‌های آموزنده در صدا و سیما، اجرای همایشهای مردمی و…
ذکر این نکته نیز لازم است که اگر چه اکثر ابعاد کیفیت از لحاظ مشتریان دارای اهمیت بالایی بوده اما عملکرد کلی شرکت بین ضعیف تا متوسط ارزیابی شده است. (درجه اهمیت 82، عملکرد شرکت 54).
6- تشکیل تیم‌های تصمیم‌گیری متشکل از مدیران واحدهای مختلف و همچنین مسوولین فروش، به منظور انجام یک کار منظم گروهی در جهت رسیدن به اهداف شرکت..
7-با توجه به محاسبه وزن هر خواسته کیفی، شرکت باید این اوزان را طبقه‌بندی نماید و توجه خود را بر خواسته‌هایی جلب کند که بیشترین وزن و تاثیر را در رضایتمندی مشتری دارند.
8- تمرکز بر روی بحث تبلیغات و اطلاع رسانی بخصوص در عواملی که شرکت آن‌ها را برآورده نموده اما به علت اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف از نظر مشتری پنهان مانده است. نظیر سایت اینترنتی شرکت که خواص درمانی داروها روی آن ثبت شده یا طراحی شکل گیاه مربوط به هر محصول بر روی بطری آن.عدم تبلیغات مثل زدن یک مغازه بسیار شکیل و زیبا با اجناس عالی و متناسب در یک خیابان بن‌بست است.
9-ارائه کلاس‌های آموزشی برای عطاری‌ها و عامه مردم جهت آشناسازی با خواص درمانی داروها، فرهنگ‌سازی و تبلیغات جهت افزایش فروش.
10-استفاده از افراد تحصیلکرده، متخصص در امر گیاهان دارویی و با روابط عمومی قوی در شعبات فروش. آموزش مداوم این افراد امری ضروری برای شرکت می‌باشد (این امر افزایش فروش شرکت تاثیر بسزایی خواهد داشت)
11- شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و توزیع کتابچه راهنما، سی دی و پوسترهای تبلیغاتی و…
12- ارائه خدمات رایگان به عطاری‌هایی که با شرکت همکاری بیشتری دارند. نظیر توزیع رایگان، تابلو فلکسی و…