سلفی ۳ پسر شیطان صفت قبل از کشتن دختر ۱۴ ساله!+عکس

جورج تامسون و بران فینلی ۱۹ ساله و دنیل جانسون ۲۰ ساله به جرم قتل جوردن ۱۴ ساله بازداشت شدن.

این سه دوست ساعتی پس از گرفتن عکس سلفی، با یه قمه بسیار بزرگ به سراغ جوردن رفتن و اون رو با فریب به قبرستان کشوندن.

قتل وحشیانه دختر 14 ساله با قمه

قتل وحشیانه دختر 14 ساله با قمه

به گزارش دیلی میل، تامسون و جوردن به ظاهر با هم دوست بودن و حتی به خونه هم می رفتن.اما واقعیت چیز دیگری بود و تامسون به جوردن شدیدا حسد می ورزید. تامسون همیشه از اسلحه و شکل های جور واجور و اقسام چاقوهایی که داشت واسه جوردن تعریف می کرد و می گفت روزی جوردن رو با خود می برد و سودی هم از فروش و قاچاق اسلحه به اون می دهد.

قتل وحشیانه دختر 14 ساله با قمه

جوردن که ۱۴ سال بیشتر نداشت حرف های تامسون رو باور می کرد. این بار هم اون ها اینجور اون رو فریفتند و گفتن قراره یه معامله بزرگی بکنن و آخرسر اون رو به قبرستان کشوندن. بعد تامسون و بران با چاقو و قمه به جوردن حمله کردن و با ضربات دائمی و همیشگی چاقو به سر و گردن اون، ایشون رو به قتل رساندند.

قتل وحشیانه دختر 14 ساله با قمه

پس از اینکه پلیس، خونه تامسون رو جست وجو کرد تعداد بسیار خیلی از شکل های جور واجور قمه، چاقو و ساطور وهمچنین آلت قتاله رو هم که یه قمه بزرگ آغشته به خون جوردن بود زیر تخت تامسون پیدا کرد.

الان تامسون به جرم قتل از نوع درجه یه به کمترین حد ممکن ۲۷ سال زندان، فینلی به جرم مشارکت در قتل به مدت ۱۴ سال و جانسون به دلیل همکاری و باخبر شدن از قتل به مدت ۱۰ سال زندان محکوم شدن.

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

خواص عشق واسه بدن

باشگاه خبرنگاران سلفی