می 16, 2021

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۲۶

 • . همان،ص ۸۳ . ↑

 

 • .ماده ۹ ق.آ.د.ک مقرر می دارد«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان و یا حتی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.
  ضرر و زیان قابل مطالبه بدین شرح می باشد:
  ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
  منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. » ↑

 

 • .اصل ۱۷۱ ق.ا مقرر می دارد:«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران
  می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» ↑

 

 • . رایجیان،مهرداد،پیشین ص ۶۳ . ↑

 

 • . برای اطلاع بیشتر ر.ک به: اعلامیه حقوق بشر،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقق بشر و آزادی های سیاسی،منشور آفریقای حقوق بشر و ملت ها،اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت و ….. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 • . انوری،حسن،پیشین ص ۶۱۱ . ↑

 

 • . همان،ص ۸۱۴ . ↑

 

 • . رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین ص ۸۶ . ↑

 

 • ۴٫٫شجاعی،علی،عدالت برای بزه دیدگان،چ اول،نشر سرسبیل،۱۳۸۴ص ۲۵ . ↑

 

 • . رایجیان،اصلی،مهرداد،پیشین ص ۸۷ . ↑

 

 • ماده۶۹۸ ق.م.ا.مقرر می دارد:«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مرسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» ↑

 

 • رایجیان اصلی،مهرداد،پیشین ص ۹۱ . ↑

 

 • . ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….» ↑

 

 • . ماده ۱۹۱ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً احضار نشده باشند،دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.»
  همچنین ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:«اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند:
  الف)محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او
  ب)شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او
  ج)رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.» ↑

 

 • . رک ، به صفحه ۱۷همین پایان نامه . ↑

 

 • . اردبیلی،محمدعلی،پیشین ص ۲۱۰ . ↑

 

 • . ر.ک به ص ۱۶همین پایان نامه . ↑

 

 • . مهاجری، علی، جرائم خاص کارکنان دولت، چ اول ،تهران،انتشارات کیهان ، ۱۳۷۹ ص ۱۳۹ . ↑

 

 • . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی ، چ اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۴۸ص ۲۲۲ . ↑

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

 • . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چ دهم، تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،۱۳۸۲ص ۲۳۷ . ↑

 

 • . ماده ۵۷۸ق.م.۱٫ مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی و غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد….» ↑

 

 • . شکری ، رضا و سیروس ، قادر ، پیشین ص ۵۸۲ . ↑

 

 • . گلدوزیان، ایرج،پیشین ص ۲۴۰ . ↑

 

 • . « یا ایها الذین آمنو لا تدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستاً نسوا و تسلمو علی اهلها…(۲۷) فان لم تجدوا فیها احداً تدخلوها حتی یاذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم…(۲۸)» ↑

 

 • . ماده ۶۹۴ق.م.۱٫ مقرر می دارد:« هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.» ↑

 

 • . شکری، رضا و سیروس،قادر، پیشین ص۵۸۹ . ↑

 

 • . زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات -۱)،چ اول،تهران،انتشارات ققنوس،۱۳۸۲ص۴