شورای کتاب کودک و امام رضا (ع)

که جانشین تو هست / امام اول علی…(هاشمی ، 1388 :12-1 )
به نظر می‌رسد شاعر با رشد روانی و ذهنی کودکان ناآشنا نیست و در شعر از حد گروه سنی موردنظر فراتر نرفته است. اما شاید بتواند بامطالعه و دقت بیشتر به جذابیت شعر خود بیفزاید و برای این گروه‌های سنی تأثیرگذارتر باشد.
با توجه به بحث نبوت و کار شاعران در این بخش می‌بینیم که شاعران در معرفی حضرت محمد (ص) برای کودکان این گروه سنی بسیار ضعیف عمل کرده‌اندو اشعارشان زیاد با نظر روان شناسان و مراحل رشد ذهنی کودکان مطابق نبوده است . و لازم بود که شاعران به پیامبران دیگر نیز توجه کنند و کودکان را بیشتر با آنان آشنا سازند .
3-1-3-امامت
بسیاری از مطالبی که پیرامون بحث امامت و آموزش آن به کودکان وجود دارد با بحث نبوت مشابهت دارد ازجملهعلاقه‌مند ساختن کودک به امامان، ذکر جنبه تقدس و احترام معنوی به آنان، شناساندن آنان با عنوان افرادی برجسته و مرتبط با دستگاه غیب و ملکوت، ذکر کرامات آن‌ها و…
ما نباید فراموش کنیم که امام پیشوای مردم است و پیشوا باید عمل و اخلاقش سرمشق باشد و احترامات فوق‌العاده معنوی می‌تواند پشتوانه و انگیزه ایجاد رغبت و علاقه و شیفتگی نسبت به آنان گردد.اما درهرحال پس از جلب علاقه باید زمینه‌ای برای پیروی وجود داشته باشد تا این رغبت به ثمر رسد و اثر نیک داشته باشد.
خردسالان گروه سنی الف از همان آغاز زندگی باید بانام امامان آشنا شوند، پس شاعران باید شعرهایی در معرفی امامان داشته باشند تا این کودکان را بانامآن‌ها آشنا سازند. در سنین بالاتر یعنی کودکان گروه سنی ب نیز شایسته است تا کودکان به فرازهایی از زندگی امامان خود و خدمات و ایثار و فداکاری‌هایی که درراه اسلام انجام داده‌اند آگاهی یابند ازجمله ذکر فرازهای کوتاهی از مصیبت‌هایی که به امام حسین(ع) وارد شد و واقعه عاشورا می‌تواناشاره‌ای داشت.
همچنین باید کودک را با امام عصر (عج) و مسئله انتظار ظهور آشنا کرد.
3-1-3-1-بررسی اشعار آموزش امامت
با جستجو در شعرهای بررسی‌شده در دهه‌ی هشتاد در شورای کتاب کودک در اشعار 11 شاعر، در 34 کتاب مضمون امامت یافت شد که در پیوست شماره‌ی « 3 » اسامی شاعران و نام این کتاب‌ها آورده شده است.
تکتم باوفای حقیقی
یک کتاب شعر از این شاعر بانام « پدری به مهربانی خدا » در دهه هشتاد و در شورای کتاب کودک بررسی‌شده است که مضمون این کتاب درباره‌ی امام رضا (ع) است
پدری به مهربانی خدا
باز یکی بود یکی نبود/ غیر از خدا هیچ‌کس نبود
ببین تمام آدما/ آدم خوبا ، ادم بدا
یه مردی بود مرد خدا / اسمش آقا امام رضا
اون که خدا دوسش داره / قشنگه مثل ستاره
به خاطر دعای اون / بارون میاد از آسمون
اون که برای بچه‌ها / عزیزه مثل یک بابا
با دشمناش مهربونه / دلش مثل اسمونه
تا حیوونی رو میبینه / که غصه داره غمگینه
گوش میده به درد دلش / تا حل کنه اون مشکلش
این قصه‌ی قشنگ ما / مربوط میشه به حیوونا
تو جنگل سبز و کبود / یه آهوی قشنگی بود…