ژانویه 17, 2021

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی …

سلامت همراه به استفاده از ارتباطات و پایانههای بیسیم برای ارائه خدمات درمانی به بیماران ، متخصصان و شاغلان این حوزه اشاره دارد. سلامت همراه می تواند راهکارهایی را در طول دوره درمان به بیماران عرضه کرده، بطوریکه فقط میتواند در حد ارسال یک پیامک یادآوری به بیمار بوده یا عملیات پیچیده تصویربرداری پزشکی را از راه دور انجام دهد.
سلامت همراه میتواند سامانههای بهداشت و درمان موجود نظیر اورژانس را پشتیبانی پزشکی و نظارت بر بیماریها را تقویت کرده و برای بیماران، ارائه دهندگان خدمات پزشکی، فروشندگان تجهیزات پزشکی کشورها در همه جای جهان مفید باشد. سلامت همراه راهکارهایی ارائه میدهد که میتواند مراقبت بهداشتی از افراد بیشتر با هزینه کمتر را در پی داشته باشد:
کاهش فشار بر منابع سامانههای بهداشت و درمان
دسترسی گستردهتر به خدمات بهداشت و درمان برای همه
مدیریت اثربخش و مقرون به صرفه بیماریهای مزمن
پشتیبانی از افراد نیازمند مراقبت
توانمندسازی بیماران برای مدیریت سلامت خود
مدیریت کارآمد و مقرون به صرفه در حوزه درمان
خدمات بهداشت و درمان با هزینه مناسب برای همه
هدف این برنامه، پشتیبانی از توسعه راهکارهای سلامت همراه است که دسترسی بیماران به خدمات بهداشتی باکیفیت و با هزینه پایین را افزایش می دهد. ما از طریق راهکارهای زیر به این هدف دست خواهیم یافت:
نمایش دستاوردها و تأثیرات آنها بر افراد، سامانههای بهداشت و درمان جامعه از طریق اجرای آزمایشی طرح و ارائه شواهدی که منابع سلامت همراه را نشان میدهند.
تقویت ارتباطات جدید و مشارکت بین بخش بهداشت و درمان و صنعت موبایل
ترویج اصول قانونی و سیاستی که رشد و نوآوری در زمینه سلامت همراه را تشویق خواهد کرد.
۲-۶-۵- تسهیلات همراه(MUtilities):
یکی از چالشهای پیش روی دولتها و جامعهشناسان در سراسر جهان، فراهم نمودن منابع انرژی و آب کافی برای تعداد بیشتری از افراد به نحوی است که بتوانند نیازهای خود را بدون آسیب زدن به محیط زیست، برآورده نمایند. استفاده نظاممند از اتصال همراه برای ایجاد شبکههای هوشمند، تسهیلات و محیط هوشمند انرژی میتواند توانایی تأمینکنندگان برای مدیریت اثربخش تقاضا را بهبود داده و مصرفکنندگان و کسب وکارها را قادر به استفاده کارآمد از انرژی و آب نماید. اتصال همراه میتواند هم به شرکتهای ارائهکننده تسهیلات و هم مشتریان آنها، اطلاعات بلادرنگ در مورد مصرف انرژی و آب عرضه کرده و امکان توزیع تقاضا در طول روز و انجام اقداماتی برای کاهش اتلاف منابع را برای آنها فراهم کند. به منظور تسهیل توسعه و بکارگیری راهکارهای مرتبط با تسهیلات عمومی نیازمند تعامل گستردهتری با اکوسیستم بوده و ضمن همکاری با بازیگران کلیدی به درک نیازهای آنها و کاهش موانع پذیرش این راهکارها میپردازد. راهکارهای مرتبط با تسهیلات، منافع زیر را در پی خواهند داشت:
الف) برای کاربران و جامعه
توانایی پایش بلادرنگ مصرف
استفاده کارآمدتر و انتشار کمتر گازهای گلخانهای
احتمال پایینتر اختلال در عرضه تسهیلات
صورتحساب گیری دقیق تر
ب) شرکتهای ارائه دهنده تسهیلات
مدیریت کارآمدتر عرضه و تقاضا
مدت زمان کمتر قطعی برق
خواندن کنتورها به صورت خودکار و دقیق تر
بهبود اطلاعات مربوط به مشتریان
پایش بلادرنگ عملکرد شبکه و آسیبشناسی از راه دور
کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات
فرصت اجرای برنامه های تعرفه سفارشی
فرصت عرضه خدمات بیشتر
۲-۶-۶- شهرهای هوشمند(Smart Cities):
شهرهای سراسر جهان با چالش دوگانه افزایش جمعیت و تغییر شرایط جوی مواجه هستند. برای تضمین اینکه شهرهای آینده، مکانهای امن و سالمی برای زندگی و کار هستند، راهکارهای شهر هوشمند در سراسر جهان به اجرا درمیآیند .شهرهای هوشمند، سرویسهای نوآورانه خدمات دیجیتال را به کار میگیرند که از حسگری و کنترل، ارتباطات فراگیر و تحلیلی جهت ایجاد امکان بررسی هزینه های زندگی به صورت بلادرنگ برای شهروندان و کسب و کارها استفاده میکنند. این امر منجر به کارایی مصرف انرژی و بهبود سامانههای سفر و حمل و نقل خواهد شد. شهرها، تخصیص منابع را با کارایی بیشتری انجام خواهند داد تا در هزینه ها صرفه جویی کرده و به رشد اقتصاد کمک شود. صنعت موبایل، نقش اساسی در زنجیره ارزش چند میلیارد دلاری شهرهای هوشمند نوظهور ایفا خواهد کرد. اپراتورهای موبایل میبایستی دارای زیرساخت شبکهای با شند که بتوانند بهترین موقعیت را برای ارائه خدمات دیجیتالی به شهروندان فراهم نمایند. همچنین اپراتورهای موبایل، برای ارائه پلتفرم فنآوری مورد نیاز برای ارائه این خدمات در آینده و نیز برای هماهنگ سازی اکوسیستمهای مختلفی که از شهرهای هوشمند آتی پشتیبانی خواهند کرد، موقعیت مناسبی خواهند داشت”
۲ – ۶ – ۷ – شهر متصل(Connected City):
یک خیابان شهری واقع درشهر جهانی موبایل دربردارنده چندین خانه متصل بر مبنای GSMA می باشد. در شهرهای متصل، نمایشگاههای خودرو، دفاترکار، شهرداریها، فروشگاههای بزرگ، آپارتمانها، فروشگاههای لوازم الکتریکی، هتلها و رستوران ها و …توسط زیرساخت های قوی ایجاد شده بصورت شبکهی متصل هوشمند در میآیند. درمییابیم که چگونه منازل در GSMA و در شهرهای متصل، هوشمند میشوند، شهرها و شبکه های حمل و نقل بهینه میشوند، گستره خدمات بهداشت و درمان افزایش مییابد و نیازهای روزافزون مصرفکنندگان عادی و تجاری موبایل توسط راهکارهای موبایل برآورده میشود. همچنین درمی یابیم که موبایل چگونه به منظور ایجاد رشد اقتصادی، عرضه محصولات موفق، ایجاد ارزش برای مشتری و ایجاد فرصت های جدید کسب و کار، نوآوریها را هدایت میکند. علاوه بر این متوجه میشویم که اتصالات هوشمند بیسیم چگونه ارزش بیشتری ایجاد کرده، کارایی را افزایش داده و تجربه بهتری ایجاد خواهند کرد.
۲ – ۶ – ۸ – سیم کارت جاسازی شده (Embedded SIM):
همزمان با حرکت صنعت موبایل از اتصال گوشیهای سنتی به سمت اتصال گسترده هوشمند، تعداد وسیعی از پایانههای موبایل دارای سیمکارتهای یکپارچه بوده و از انعطافپذیری بیشتری برخوردار میشوند، امکان ایجاد قابلیت اتصال M2M بوجود آورده که امنیت حمل داده های وسیع را تضمین می کنند. برای اکوسیستم موبایل، سیم کارتهای جاسازی شده در شبکه اتصال M2Mفرصت عرضه خدمات جدید و متنوع را در گستره وسیعی از پایانهها ایجاد نموده و تأثیرات زیست محیطی و ضایعات را کاهش داده و مدلهای کسب و کار موجود را رشد و ارتقاء می دهند.
لذا بنا به موارد مشروح ذکر شده، اپراتورهای موبایل علاقمندند و یا بعبارتی مجبورند تغییراتی ساختاری در سرویس های ارائه شده و به تبع آن در کل شبکه بوجود آورند، ودر بسیاری از موارد شبکه را از ابتدا طراحی نمایند.
اجرای شبکه جدید بویژه در بخش اکسس مخابراتی بسیار پرهزینه بوده، بنابراین نیازمند طراحی مناسب میباشد. برای ایجاد شبکه جدید یا توسعه شبکه فعلی سازگار با نسل جدید، بازاریابی جغرافیایی قطعا یک ابزار باارزش برای اپراتورها جهت اجرای بهینه شبکه میباشد.
برای کاهش هزینهها و افزایش درآمدها بوسیله ترکیب اطلاعات جغرافیایی و جمعیتی، پرواضح است که یک رویکرد خوب در مواجه با دو تا از مهمترین جنبهها برای به سرانجام رساندن پروژه می بایستی انتخاب گردد .
۲ – ۶ – ۹ – اعداد و ارقام کلیدی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.