دانلود پایان نامه

2-11-5 تئوری ترجیحی
در مقابل تئوری توازی ايستا، طبق تئوری مشهور توجیهی (استوارت سی مایزر، ترجمه عبداله زاده):
1ـ شرکت ها تامین مالی درونی را ترجیح می دهند.
2- شرکت ها درصد سود تقسيمی مورد نظر خود را براساس فرصت های سرمایه گذاری تنظیم می کنند گرچه سود سهام و میزان آن در طی زمان، با ثبات است و اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آن ها درصد سود تقسیمی را به صورتی آهسته تغییر می دهند.
3- خط مشی های اثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه نوسانات غیرقابل پیش بینی بر سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری، به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون، ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کند.
4- اگر نیاز به تامین مالي، خارج از شرکت احساس شود شرکت ها ایمن تر اوراق بهادار را منتشر مي نماید. یعنی او با بدهی شروع می کنند بعد احتمالا اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سود سهام به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار می گیرد.
در ان نظریه هیچ ترکیب بدهی سرمایه مشخصی وجود ندارد. زیرا دو نوع سرمایه وجود دارد، داخلی و خارجی، يكي در راس سلسله مراتب ترجیهی و دیگری در انتهای آن. نسبت بدهی مشاهده شده هر شرکت مجموع نیاز شرکت به تامین مالی خارجی را منعکس می کند.
2-11-6 چارچوب توازی ايستا
در نظر توازی ایستا فرض می شود شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر (مطلوب) را تعیین نموده، عمدتا به همان طریق که یک شرکت، سود سهام خود را به منظور حرکت به سوی یک نسبت پرداخت مطلوب تنظيم می نماید، کم کم به سوی آن حرکت می کند. نسبت بدهی بهینه یک شرکت، براساس توازی، هزینه ها و منافع استقراض تعیین می شود. به بیانی، در چارچوب این نظریه، شرکت سعي مي‌كند بين ارزش صرفه‌جويي‌هاي مالياتي بهره و هزينه‌هاي مختلف ورشكستگي، تعادل برقرار سازد. البته در زمينه اين‌كه صرفه‌جويي‌هاي مالياتي چقدر ارزش دارند و اين‌كه كداميك از هزينه‌هاي مبتلا به مسائل مالي، در صورت وجود اهميت دارند و اين‌كه كداميك از هزينه‌هاي مبتلا به مسائل مالي، در صورت وجود، اهميت دارند، هنوز بحث وجود دارد. طبق اين نظريه، شركت آن‌قدر بايد بدهي را با سهام و سهام را بدهي تعويض و جايگزين سازد (تنظيم نسبت بدهي) تا ارزش آن حداكثر شود (استوارت سي مايزر، ترجمه عبداله‌زاده).
2-11-6-1 هزينه تنظيم نسبت بدهي
اگر هزينه تنظيم نسبت بدهي وجود نداشته باشد و تئوري توازي ايستا نيز صحيح فرض شود، نسبت بدهي به ارزش هر شركتي بايد نسبت بهينه آن باشد، اما هزينه تنظيم وجود دارد و طبعا تنظيم نسبت بدهي به حد بهينه به كندي صورت مي‌گيرد. شركت‌ها نمي‌توانند به سرعت وقايعي كه آن‌ها را از سطح بهينه دور مي‌سازد خنثي كنند بنابراين بين نمونه‌اي از شركت‌ها، كه داراي نسب بدهي مشابهي مي‌باشند، به صورت مقطعي، از نظر نسبت بدهي واقعي بايد پراكندگي وجود داشته باشد.هزينه‌هاي بالاي تنظيم احتمالا مي‌توانند اين انحراف وسيع مشاهده شده در نسبت‌هاي بدهي را توضيح دهند. اما در مباحث فرضيه توازي ايستا، چيزي دال بر اهميت و اولويت اين هزينه‌ها مطرح نشده است.
ارزش بازار شرکت
ارزش فعلی هزینه های مشکلات مالی
ارزش شرکت براساس
تامین مالی تماما سهام
بدهی
ارزش فعلی صرفه جویی مالیاتی بهره
نمودار2-4 تئوری توازی ایستا ساختار سرمایه
2-12 تئوری نمایندگی