مقاله انگیزه سازهای مصرف کننده و انگیزه سازهای فروش تجاری

[do_widget id=kl-erq-2]

طرح های بازاریابی است که برای عمده فروشان و خرده فروشان مورد استفاده قرار می گیرد و برای مصرف کنندگان نهایی نیست. در این طرح ها به عمده فروشان و خرده فروشان تخفیف های قیمتی ویژه داده می شود. بن ها قفسه ها و استند های رایگان و انواع هدیه ها نیز از دیگر انگیزه سازهای تجاری هستند2.
1-7-1-3-انگیزه سازهای مصرف کننده:
عملیاتیست برای متقاعد کردن افراد برای خرید یک کالا یا خدمات. در یک تجارت معمولی انگیزه ساز ها شامل موارد زیر می شوند: کاهش قیمت، نمونه های رایگان، پیشنهاد پاداش های مختلف برای یک دوره کوتاه به منظور تحریک تقاضا برای محصول3.
1-7-1-4- کانالهای توزیع:
مجموعه‌ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می‌کند. ارکان کانال توزیع را واسطه ها تشکیل می دهند.( محمد رضا فرزین 1386 : 7 )
1-7-1-5- حاشیه سود:
تعریف حاشیه سود :حاشیه سود، نسبتی است، که به‌وسیله آن، سودآوری هر دلار (یا هر ریال) از فروش را، محاسبه می‌کنند؛ به این ترتیب که مقدار سود پس از کسر مالیات را بر فروش خالص تقسیم می‌کنند. میزان سود خالص یک شرکت، اولین معیاری است که بیشتر سرمایه‌گذاران در رابطه با سود دهی شرکت، مدنظر قرار می‌دهند، ولی توجه محض به سودهای خالص، تصویری دقیق از عملکرد شرکت، ارائه نخواهد داد. حاشیه‌ها به بیان ساده، عوایدی هستند، که به صورت نسبت یا درصدی از فروش شرکت، بیان می‌شوند. این درصد، سهام‌داران و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد، که سوددهی شرکت‌ها را به مقایسه بگذارند.1
1-7-1-6- شرایط پرداخت:
شرایط پرداخت به روش هایی گفته می شود که فرد خریدار وجهی معادل با قیمت محصول را به فروشنده پرداخت می نماید که روش های مختلفی دارد، شامل: نقدی – نسیه – امانی – فاکتور به فاکتور – خرید به چک و … ( محمد رضا فرزین 1386 : 4 )
1-7-1-7- تخفیف :
تخفیف در اصطلاح عامیانه به معنی کم کردن قسمتی از بهای کالا به درخواست خریدار و با توافق فروشنده است. در تجارت تخفیفات به دسته های مختلف طبقه بندی می شوند. مهمترین نوع تخفیفات در موسسات تجاری عبارتند از :
تخفیفات تجاری
تخفیفات بر اساس توافق طرفین
تخفیفات به دلیل عیب و نقص کالا
تخفیفات نقدی خرید یا فروش
( محمد رضا فررزین 1386 : 3 )
1-7-2- تعریف عملیاتی:
1-7-2-1- قیمت گذاری:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزارهایی مانند متناسب بودن قیمت محصول با کیفیت آن، متناسب بودن قیمت محصول با نظر مشتریان نهایی و توجه به قیمت رقبا استفاده کرده ایم تا میزان تاثیر قیمت گذاری را بر انتخاب یک برند در میان محصولات غذایی توسط خرده فروشان بسنجیم.
1-7-2-2-انگیزه سازهای فروش تجاری:
برای اندازه گیری این شاخص از ابزاری به نام ارائه ی بن های تخفیف در یک دوره ی زمانی چند ماهه به خرده فروشان استفاده کردیم تا میزان تاثیر بن های تخفیف را در یک دوره ی زمانی بر انتخاب یک برند در میان مواد غذایی توسط خرده فروشان بسنجیم.
1-7-2-3- انگیزه سازهای مصرف کننده: