دانلود پایان نامه

اظهارات منفی یا اجراهای ضعیف منجر به اراده‌ی روزافزون می‌گردد، چون شما نمی‌خواهید در ردیف افراد شکست خورده قرار بگیرید. این ویژگی عمدتاً مخصوص شرایط رقابتی است و شامل ترکیبی از مقاومت رفتاری و انگیزه‌ی ارتقاءیافته‌ای است که به اجراکننده‌ای که ازلحاظ ذهنی سرسخت است اجازه می‌دهد این موانع و مشکلات به روی عملکردش تأثیر نگذارند. فرد دیگر چنین اظهار کرد رد شدن از یک لغزش دشوار است، اما شما مجبورید و دوباره باید قوی‌تر دست به کار شوید، جونز و همکاران(2002).
3: داشتن یک خودباوری استوار مبنی بر اینکه شما دارای ویژگی‌ها و توانایی‌های منحصربه‌فردی هستید که شما را نسبت به حریفانتان برتر می‌سازد.
میزان خودباوری به‌عنوان ویژگی اصلی اجراکنندگان که ازلحاظ ذهنی سرسخت هستند، پدیدار گردید این باور در مورد باوری است که آن‌ها دارای ویژگی و توانایی‌های منحصربه‌فرد هستند که آن‌ها را بر حریفانشان مسلط می‌گرداند. شرکت‌کننده‌ها احساس می‌کنند که اجراکننده ایدهآل که ازلحاظ ذهنی سرسخت هستند، باور دارد، که وی تا حد زیادی نسبت به هر کس دیگری برتری دارد، چون شما دارای چیزی هستید که شما را از سایر اجراکنندگان برتر می‌گرداند. این ویژگی برای رقابت و تمرین به کار می‌رود. زمانی که آن‌ها تمرین می‌کنند، نسبت به سایرین متفاوت تمرین می‌کنند، آن‌ها در انجام کارها روش شخصی خودشان را دارند، و باور دارند که آن‌ها بهترین فرد برای این حرفه‌اند. یک شرکت‌کننده به یک قهرمان جهان ژیمناستیک اشاره کرد و گفت: وی چنان خودباوری در توانایی خودش داشت که پی برد این تنها روشی است که حدس می‌زنم برای تصمیم‌گیری صحیح است. او تصمیمات درستی را در مورد روش تمرینی که قرار بود انجام دهد، گرفت، اما وی در توانایی خودش، خودباوری داشت که تصمیم درستی می‌گرفت،جونز و همکاران(2002).
4: داشتن تمایل سیری‌ناپذیر و انگیزه‌های درونی برای موفقیت:
شرکت‌کننده‌ها(منظور آزمودنی‌ها) احساس می‌کنند که اجراکننده‌ای که از سرسختی ذهنی برخوردار است، میل بسیار قدرتمندی برای موفقیت دارد، و انگیزه‌اش از اعماق وجودش نشأت می‌گیرد: انگیزه‌ها می‌بایستی برای شما باشد… شما باید واقعاً آن را بخواهید چون دست‌یابی به موفقیت کار بسیار سختی است. در این روش، این ویژگی برای اجراکنندگان یک مرجع داوری و مفهومی مجهز به وجود می‌آورد به این معنی که وقتی پیشرفت به‌طور واقعی سخت می‌شود، نه‌تنها در رقابت بلکه در تمرین و سبک زندگی کلی نیز حائز اهمیت است. این میل چنان قوی است که اجراکنندگان سرسخت، تقریباً هر کاری را، به هر قیمتی که باشد، در حیطه‌ی قوانین برای موفق شدن انجام خواهند داد. این ویژگی از قول یک شرکت‌کننده به نحو احسن در زیر توصیف شده است، شما واقعاً خواهان آن هستید، اما شما خواهان انجام آن برای خودتان هستید، زمانی که شروع به انجام آن برای فرد دیگری می‌کنید، با مشکل مواجه می‌شوید، جونز و همکاران(2002).
5: اینکه در کارهای پیش رو و در مواجه با حواس‌پرتی‌های ویژه‌ی رقابت تمرکز خود را به‌طور کامل حفظ کنید.
شرکت‌کننده‌ها معتقدند که اجراکنندگان نخبه سرسخت، می‌توانند در مورد آنچه مجبور به انجام دادن آن هستند، کاملاً تمرکز خود را حفظ کنند، علی‌رغم، حوادث مربوط به رقابت، که در اطرافش رخ می‌دهد.
یک شرکت‌کننده اظهار کرد؛ زمانی که پدیده‌ها در اطراف شما رخ می‌دهند، چه مثبت و چه منفی باشند، شما فقط چشمتان را به روی توپ و آنچه انجام می‌دهید، نگه‌دارید. شرکت‌کننده‌ی دیگر اظهار کرد اگر می‌خواهید بهترین باشید، شما باید به‌طور کامل بر آنچه انجام می‌دهید، تمرکز کنید. درحالی‌که دیگری اظهار کرد حواس‌پرتی‌های حتمی وجود دارد شما صرفاً مجبور هستید بر آنچه نیاز به تمرکز دارد، تمرکز کنید، جونز و همکاران(2002).
6: به دست آوردن مجدد کنترل روانی، در پی حوادث غیرمنتظره و غیرقابل‌کنترل؛
شرکت‌کننده‌ها به موقعیت‌های رقابتی اشاره می‌کنند که در آن اتفاقات زیادی می‌تواند رخ دهد، که خارج از کنترل شما هستند. یک شرکت‌کننده اظهار کرد؛ حتی زمانی که فکر می‌کنید کارها علیه شما هستند، مثل مسابقات با داوری‌های جهت‌دار،آب‌وهوای نامناسب و… اجراکنندگان سرسخت، می‌توانند خودشان را بازسازی و دوباره به رقابت بازگردند و به موفقیت دست یابند. فرد دیگر این ویژگی را به شکل زیر خلاصه بندی کرد: این ویژگی قطعاً در این مورد است که رخدادهایی را که انتظار نداشتید یا نمی‌توانید کنترل کنید، مضطربتان نکند، شما درصدد آن هستید که کنترل خود را بازیابید، جونز و همکاران(2002).
7: کنار زدن محدودیت دردهای جسمانی و روانی، درعین‌حال حفظ راهبرد و تلاش تحت‌ فشار در تمرین و رقابت.
شرکت‌کننده‌ها این ویژگی را این‌گونه توصیف می‌کنند که شما قادر خواهید بود خود را از طریق مصمم بودن در انجام آن چه را که باید انجام دهید، در مسیر نیازمندی‌های جسمانی و روانی تمرین و رقابت هدایت کنید. یک اجراکننده این ویژگی را چنین توصیف می‌کند: در ورزش شما مجبورید با دردهای جسمی مثل خستگی، از دست دادن آب بدن و از پا در آمدگی دست و پنجه نرم کنید، جونز و همکاران(2002).
8: اقرار به اینکه اضطراب رقابتی اجتناب‌ناپذیر است و درک این حقیقت که شما می‌توانید از عهده‌اش برآیید.
شرکت‌کننده‌ها معتقد بودند که تمام اجراکنندگان تجربه‌ی مقداری اضطراب در رقابت را دارند به‌ویژه آن‌هایی که در تیم ورزشی خودشان عضو مهمی هستند، یا زمانی که معتقدید از شما انتظار می‌رود که برنده شوید. به‌هرحال اجراکننده سرسخت، می‌تواند بر اضطراب رقابت غلبه کند تا موفق گردد. اضطراب اجتناب‌ناپذیر است و شما مجبورید بر آن مسلط شوید. یک شرکت‌کننده اظهار عقیده کرده که: اقرار می‌کنم که من عصبانی خواهم شد به‌ویژه زمانی که فشاری را متحمل می‌شوم، اما ضروری است که بر آن مسلط شوم و کنترل آن را به دست گیرم، جونز و همکاران(2002).
9: به‌طور نامطلوبی تحت تأثیر اجراهای خوب و بد دیگران قرار نگیریم.
به نظر می‌رسد این ویژگی ، ویژگی مسابقه و رقابت است. شرکت‌کننده‌ها احساس می‌کنند که اجراهای دیگران می‌تواند تأثیر عظیمی بر عملکرد آن‌ها داشته باشد. شما صرفاً مجبورید بر خودتان و اجرایتان تمرکز کنید. اجراکنندگان سرسخت، اجراهای خوب دیگران را به‌عنوان انگیزه استفاده می‌کنند و به‌جای اینکه بگویند من نمی‌توانم با آن سرعت اجرا کنم، آن‌ها می‌گویند او بهتر از من نیست، لذا درصدد آن هستم آنجا بروم و او را شکست دهم. شرکت‌کننده‌ی دیگری نیز تأکید کرد که تحت تأثیر اجراهای بد دیگران قرار نگرفتن نیز مهم است، همین امر در مورد اجراهای ضعیف حریفان در باد، باران و غیره صادق است؛ شما نمی‌توانید اجازه دهید که آن امر بهانه‌ای را برای بد بازی کردن به دست شما دهد ،جونز و همکاران(2002).
10:پیشرفت کردن تحت فشار رقابت؛
بر اساس گفته آزمودنی‌ها، اجراکنندگان سرسخت، بدون توجه به آنچه رخ داده است، می‌توانند بازی خودشان را زمانی که موقعیت آن را می‌طلبد، بهبود بخشند. یک آزمودنی اظهار کرد که : اگر می‌خواهید به چیز باارزشی دست‌یابید، قطعاً فشار وجود دارد، افراد سرسخت انعطاف‌پذیرند و از فشار رقابتی برای نمایش بهترین اجرایشان استفاده می‌کنند،جونز و همکاران(2002).
11؛ اینکه در مواجه با عوامل حواس‌پرتی در زندگی شخصی به‌طور کامل تمرکز خود را حفظ کنیم.
آزمودنی‌ها اعتقاد داشتند که ورزشکاران سرسخت جلوی مشکلات فردی را می‌گیرند، درحالی‌که این ویژگی برای تمرین کردن نیز کاربرد دارد، تمرکز اصلی اظهارات شرکت‌کننده‌ها به روی مسابقات بود. یک شرکت‌کننده گزارش داد که اجراکنندگان ایدهآل ازنظر سرسختی ذهنی ، به طریقی وارد عمل می‌شوند که مشکلات فردی به‌عنوان منبع انگیزاننده‌ای عمل خواهد کرد. کاملاً معلوم بود که شرایط فردی خواه بد یا خوب، نباید امکان حواس‌پرتی را به آن‌ها بدهد. زمانی که در رقابت حضور دارید، شما نمی‌توانید اجازه دهید که حواستان به چیزهای دیگر پرت شود، و مهم نیست که چه مشکلی برای شما پیش‌آمده است، شما نمی‌توانید پای مشکل را به عرصه اجرا بکشید،جونز و همکاران(2002).
12: تغییر تمرکز ورزشی به‌صورت بود یا نبود طوری که لازم است.
هرچند تمام ویژگی‌هایی که توسط آزمودنی‌ها مهم تلقی شد و برای اجراکنندگان ایدهآل ازلحاظ سرسختی ذهنی، ضروری است. قادر به تغییر تمرکز ورزشی به‌صورت بود یا نبود طبق برآورد به‌عنوان آخرین مورد واضح به نظر می‌رسید. شرکت‌کننده‌ها اظهار کردند اینکه چه زمان باید کنترل بر موضوعی وجود داشته باشد و چه زمان نیازی به کنترل نیست در طول اجراهایشان بسیار حائز اهمیت است ازاین‌رو از آن به‌عنوان بودن یا نبودن کنترل در موقع لازم یاد می‌کنند.( جونز و همکاران، 2002)
جدول2-1.ویژگی‌های ورزشکاران سرسخت ذهنی که جونز و همکاران(2002) به ترتیب اهمیت ارائه کرده است.
ویژگی‌های سرسختی ذهنی به ترتیب اهمیت ازنظر آزمودنی‌های نخبه
داشتن خودباوری استوار به توانایی خود برای دست‌یابی به اهداف رقابتی.
بازگشت پس از مشکلات اجرایی به‌واسطه اراده‌ی روزافزون برای موفقیت.
داشتن خودباوری استوار مبنی بر اینکه شما دارای ویژگی و توانایی‌های منحصربه‌فردی هستید که شما را نسبت به حریفانتان برتر می‌سازد.