دانلود پایان نامه
مديترانه اي 45900 4
نيمه مرطوب 18300 7/1
جمع 1123800 100
1-1-3- منابع آب استان:
منابع آب در استان به دو صورت سطحی و زیرزمینی قابل بررسی است. منابع آبي استان شامل 1053 حلقه چاه عميق و نيمه عميق، 993 دهنه چشمه و قنات و دو رودخانه دايمي قمرود و قره چاي بوده كه مجموع آب استحصالي، بالغ بر 1152 ميليون متر مكعب بوده كه 93% آن در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد (جدول2-1). مهمترین رودخانه در بخش مرکزی استان قم قمرود می باشد که با طول 228 کیلومتر از کوه های داران و خوانسار سرچشمه می گیرد و به همراه رودخانه قره چای به مسیله می ریزد. در قسمت جنوب و جنوب غربی (ارتفاعات اردهال) قرار دارد و کوه غلیق بلندترین قله و تخت سرحوض، گلستان، کوه خضر و دو برادران از کوه های مهم استان و اطراف شهر قم می باشند.
دریاچه حوض سلطان یا دریاچه شاهی به صورت یک حوضه ی کویری است که در گوشه دریاچه نمک واقع شده، در تابستان سفید مایل به قهوه ای و کویر کامل می باشد و در زمستان و بهار به صورت دریاچه ای ظاهر می شود. در گذشته این دریاچه بخشی از دریاچه نمک (مسیله) بوده ولی امروز از آن جدا افتاده است و در کنار اتوبان قم – تهران قرار دارد.
دریاچه نمک (مسیله) محصور بین ارتفاعات می باشد و میزان نمک آن بسیار زیاد است. رودهای جاجرود، کرج، حبله رود و شور به آن می ریزند. در این دریاچه فقط در فصل زمستان آب یافت می شود و در فصل تابستان به جای آب ورقه های نمک جلب نظر می کند. هوا در این ناحیه خیلی خشک است و اختلاف دما در شب و روز به 70 درجه سانتی گراد می رسد.
رودهاي استان عموماً از غرب به شرق و از جنوب به شمال جريان دارد كه مهمترين آنها عبارت است از:قره چاي، قمرود، بيرقان، بيدهند، قره سو و طغرود و همچنين رودهاي شور، كرج و جاجرود از شمال استان وارد شده و در نهايت همه آنها به درياچه نمك (مسيله) ميريزند.
متوسط بارنگي استان به ميزان 145 ميلي متر و حداقل درجه 13- درجه سانتي گراد (كه اين دما در زمستان سال 87 به 23- درجه سانتي گراد رسيد) و حداكثر آن 46 درجه سانتي گراد مي باشد.
مناطق عمده كشاورزي استان به شرح ذیل می باشد:
دشت جعفرآباد با 20644 هكتار و 140 ميليمتر بارندگي
دشت قم (حومه) با 39874 هكتار و 136 ميليمتر بارندگي
دشت قمرود با 17587 هكتار و 110 ميليمتر بارندگي
دشت قنوات با 12079 هكتار و 110 ميليمتر بارندگي
جدول(1-2): منابع آبي استان
عنوان تعداد ميزان تخليه سالانه (میلیون مترمكعب)
چاه (دستی–عمیق–نیمه عمیق) 1053 4/699
قنات 664 1/239
چشمه 329 5/24
انهار منشعب از رودخانه 118 109
جمع 2164 1072
1-1-4- وضعیت کشاورزی و سطوح زیر کشت و میزان تولید:
استان قم حدود 105 هزار هكتار اراضي كشاورزي كه 8/0 اراضي كشور را شامل مي شود، داراي دو اقليم كوهستاني و نيمه كويري است كه توليدات زراعي آن بالغ بر 374 هزار تن و توليدات باغي 94 هزار تن می باشد. در سال زراعي 1387-1386 سطح زير كشت محصولات زراعي استان قم 59867.4 هكتار و توليد 374457.4 تن بوده است.
در بخش محصولات باغي در سال 87 سطح زير كشت محصولات باغي مقدار 22691 هكتار با ميزان توليد 43830 تن برآورد شده است. در ضمن متوسط عملكرد (كيلو گرم در هكتار) يونجه، جو، گندم، سبزيجات استان از متوسط عملكرد كشور بيشتر مي باشد.
همچنين در توليدات زراعي، توليداتي همچون پنبه، جو، سبزيجات، يونجه، ساير محصولات جاليزي (طالبي) درصد قابل توجهی از توليدات كل كشور را به خود اختصاص داده است