دانلود پایان نامه

1-2- انگور
1-2-1- مقدمه:
این که در چه زمان و کجا انسان برای اولین بار اقدام به کاشت انگور کرد، پرسشی است که احتمالاً هرگز پاسخی به آن داده نخواهد شد. نبودن واژه ای با ریشه مشترک برای لغت انگور در زبانهای هند- اروپایی خود مبین این حقیقت است که کشف قابلیت خوراکی بودن انگور به طور جداگانه در سراسر اروپا صورت گرفته است. اجداد انگور اروپایی (Vitis vinifera) ابتدا در سواحل مدیترانه از حدود سوریه والجزایر به طرف غرب تا اروپای مرکزی و از آنجا به سمت شرق در نواحی بین دریای سیاه و آرام توسعه یافت. اکثر محققان بر این باورند که موکاری از منطقه آناتولی در شمال ترکیه و یا ناحیه همجوار آن در قفقاز دور نشات گرفته است و این ناحیه شامل مناطقی می شود که پراکندگی بوته های مو و وحشی V.vinifera موجود در آنها ارتباط بسیار نزدیکی با مبدأ کشاورزی غربی در خاور نزدیک دارد.
انگور،‌ يکي از مهمترين میوه هايي است که از زمانهاي قديم، مورد استفاده ي بشر قرار گرفته است. بطور کلي، دو نظريه ي متفاوت در مورد ديرينگي انگور وجود دارد (تفضلی،1370).
انگور يکي از ميوه هايي است که بشر آن را از دير باز شناخته و در طول قرون به روش هاي مختلف از آن بهره گيري نموده است. درخت انگور را در ايران تاک يا مو مي نامند (زمردی،1384).
انگور يکي از مهم ترين ميوه‌هايي است که کشت و توليد آن در کشور ما از سابقه بسيار طولاني برخوردار است. علاقه ايرانيان قديم به مصرف فرآورده‌هاي مختلف انگور بخصوص به حالت تازه خوري، شيره و خشکبار (کشمش)، ناشي از شرايط طبيعي کشور براي پرورش تاک بوده است. بنابراين کشور ايران يکي از سرزمين‌هاي اوليه کشت انگور در جهان به شمار مي‌رود و مردم کشور ما از ديرزمان با روش‌هاي کشت و توليد انگور آشنا بوده‌اند. به همين دليل است که امروزه در اکثر نقاط ايران از نواحي سردسير شمال تا حواشي کوير و همچنين مناطق جنوب،‌ کشت انگور معمول مي‌باشد. علاوه بر اين انگور به طور وحشي و به مقدار فراوان در جنگل‌هاي ايران وجود دارد (امیرقاسمی،1381).
1-2-2- ارزش اقتصادی انگور:
انگور يکي از مهمترين ميوه هايي است که از ديرباز تاکنون ،‌ به مقدار زياد و به اشکال مختلف مورد استفاده ي بشر قرار گرفته است. بر طبق آمار سازمان بين المللي انگور در پاريس،‌ سطح زير کشت انگور در سال 1910، برابر با 7 ميليون هکتار بود که تا سال 1987 نزديک به 10 ميليون هکتار رسيده است (تفضلی، 1370).
تاک يکي از قديمي ترين گياهاني است که کشاورزان در اکثر نقاط ايران با کاشت و نگهداري آن آشنايي دارند . موکاري ايران در وضع حاضر عبارت است از تعدادي واحدهاي کوچک و متوسط در شرايط اقليمي بسيار متغير و مختلف که در ميان سه قطب بزرگ توليد يعني شيراز و اروميه قرار گرفته‌اند (امیرقاسمی،1381 ).
از آنجايي که سطح زير کشت و ميزان توليد انگور نسبت به ساير محصولات باغباني بسيار چشمگير بوده و به صورت‌هاي مختلف در بازارهاي داخلي و خارجي مصرف دارد لذا به لحاظ اقتصادي يکي از معدود محصولاتي است که مي‌تواند يکي از اقلام صادرات غير نفتي را تشکيل دهد. تا قبل از جنگ جهاني دوم، ايران بزرگ‌ترين و مهم‌ترين کشور توليد کننده کشمش و شيره انگور در جهان بوده و اغلب مقام اول يا دوم را حايز بوده است. متأسفانه در اثر توجه نکردن به مسايل باغداري و از جمله تاکداري‌،‌ موستان‌هاي ايران از فناوري صحيح و پيشرفته‌اي بهره مند نبوده است و اغلب با روش هاي اوليه کشت سنتي اداره مي‌شوند (امیرقاسمی، 1381).
1-2-3- سطح زير کشت ،‌ ميزان توليد و عملکرد انگور ایران:
زیر کشت تاکستان های کشور در سال 1387 با احتساب درختان پراکنده انگور حدود 302 هزار هکتار بوده که 92.1 درصد آن بارور مو بوده است (جدول1-3). استان فارس با سهم 20.8 درصد از سطح بارور تاکستان های کشور در جایگاه نخست قرار دارد.تولید انگور کشور حدود 1.7 میلیون تن بوده که 91.9 درصد آن را کشت آبی حاصل شده است.استان قزوین علیرغم رتبه سوم در سطح بارور با 14.5 درصد تولید کشور، در جایگاه نخست تولیدکنندگان این محصول قرار دارد. بنابر جدول(1-3) میزان سطح زیر کشت انگور در استان قم 5/818هکتار و میزان تولید 6/2908 تن بوده است.
1-2-4- ارزش غذایی انگور:
انگور ،‌ از نظر ارزش غذايي و خواص بهداشتي،‌ داراي سودمنديهاي بسياري است ، ميزان مواد و عناصر مختلف موجود در ميوه ي انگور، با توجه به نوع رقم، شرايط محل کاشت و درجه ي رسيدگي حبه ي انگور، کاملاً متفاوت است. براساس نتايج آزمايشهاي فراواني که از سوي سازمان تحقيقاتي FAO بر روي انواع مختلف انگور انجام گرفته است، ميانگين ميزان مواد غذايي موجود در هر 100 گرم انگور تازه و کشمش،‌ به ترتيب در جدول شماره 9-1 برآورده شده است (تفضلی، 1370).
جدول 1-3 سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد انگور کشور به تفکیک استان در سال 1387 واحد:هکتار- تن
میزان تولید سطح کشت باغات(با احتساب درختان مخلوط پراکنده ) نام استان
(تن) بارور(هکتار) غیر بارور(هکتار)
دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی
34 230840,4 16384,6 9 16375,6 422,5 3 419,6 آذربايجان شرقي
16302,6 49726 20427,7 6629,1 113798,6 4322 258,8 4063,2 آذربايجان غربي
0 23130,1 2532,7 0 2532,7 41,5 0 41,5 اردبيل
35 34664,2 5817,8 14 5803,8 431,4 6 425,4 اصفهان
2,3 2113,5 225,3 1,6 223,7 294 1,8 292,2 ايلام
0 12,9 2 0 2 1,5 0 1,5 بوشهر
0 22309,2 2368,8 0 2368,8 153,2 0 153,2 تهران