مقاله درمورد قرآن کریم و داستان

– با تولدش جهان و آفاق روشن گشت و بشارت صدا زننده در تابش و درخشش به هم متصل گشت.
– با تولدش بتها به زمین افتادند و پاره های ستارگان برجهیدند و شروع به باریدن نمودند در حالی که ابلیس و جن را با شعله هایی دور می کرد. (اشاره به داستان استراق سمع جنیان و شیاطین دارد که اخبار آمدن پیامبر را به کاهنان عرب می دادند و چون زمان بعثت فرا رسید به وسیله ستارگان شهاب از استراق سمع جنیان جلوگیری شد.)
«فخرالدین و تری بغدادی » می گوید:
نَبِیٌّ نَشَأ ما بَینَ زَمزَمَ والصَّفا فَضاءَت لَهُ فِی الشَّرقِ والغَربِ بُلدانُ
نَما شَرَفاً فِی الخَلقِ مِن قَبلِ بَعثِهِ وَکَم هَتَفَت بِالبَعثِ جِنٌّ وَ کُهّانُ
نَعَی مُلکَ کِسرَی حَملُ آمِنَهٍ بِهِ وَشُقَّ لَهُ فِی لَیلَةِ الوَضعِ إِیوانُ
نَقَلنا مِنَ الأخبارِ أنَّ بِوَضعِهِ أصاءَت لَهُ بِالنُّورِ بُصرَی وَکَنعانُ
نَعَم جاءَ مَختُوناً جِنانَ إِلهِهِ لِکَی لاَیَراهُ حِینَ یُختَنُ إِنسانُ
نَرَی الشُّهبَ یُبدُو للشَّیاطِینَ رَجمُها وَمِن قَبلِهِ ما کانَ یُرجَمُ شَیطانُ
– پیامبری که در بین کوه زمزم و صفا رشد و نشأت یافت و تمام بلاد شرق و غرب به خاطر او روشن گردید.
– با شرافت در میان مردم از بعثتش رشد نمود و چه بسیار جنیان و کاهنان که به بعثت او فریاد زدند و صحبت کردند.
– خبر رسید به فرمانروای کسری از فرزندی که آمنه حامله است و در شب وضع حمل (تولد پیامبر (ص)) ایوان کسری شکافته شد.
– نقل می کنیم از خبرهایی که در این باره به ما رسیده که با تولدش به واسطه درخشش نور او بصری و کنعان روشن گشتند.
– بله آمد، در حالی که ختنه شده بود یعنی ختنه خدایی شده بود تا این که اور را در حال ختنه شدن نبیند.
– و در آن شب ستارگان را می بینیم که جرقه هایشان را برای شیاطین آشکار می کنند (یعنی با جرقه هایشان شیطان را دور می کنند) و قبل از او شیطان رانده نمی شد.
«عبدالرحیم برعی » نیز می گوید:
شَمسُ الوُجُدِ الَّذی أنوارُ مَولِدِهِ مَلأنَ مابَینَ کنعانٍ وبُصراها
وانشَقَّ إِیوانُ کِسرَی فی ولادَتِهِ ونارٌ فارِسَ مِنهُ النُّورُ أطفاها
– خورشید وجود کسی که انوار تولدش از کنعان تا بصره را روشن کرد
-و در هنگام تولدش ایوان کسری شکست و آتشکده فارس خاموش شد.
4-1-3- بشارت تورات و انجیل و کاهنان عرب از آمدن پیامبر خاتم (محمد (ص))
ظهور پیامبر اسلام (ص) بنابر آن چه که در قرآن آمده است در کتب ادیان پیشین از جمله در دین مسیح و دین یهود مژده و بشارت داده شده است. چنان که خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«الّذینَ یتّبعونَ الرّسول النبیّ الامی الذی یجدونَه مکتوباً عِندهُم فی التوراتِ والانَجیلِ»