مقاله رایگان با موضوع زمینه سازی و روایات


Widget not in any sidebars

6-4- بازهم صحیح مسلم از جابر بن عبدالله نقل می کند.
حدثنی هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعرقالا: حدثنا حجاج ابن احمد قال: قال ابن جریج : اخبرنی ابوالزبیر، انه سمع جابربن عبدالله یقول سمعت رسول الله«ص» یقول :
لاتزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ،ظاهرین الی یوم القیامه .( مسلم،1932ق، ج3ص1524،)
7-4- درسنن ابن ماجه نقل می کند که رسول خدا ص در خطبه مفصلی فرمود:
…امامهم رجل صالح ، فبینما امامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح اذ نزل علیهم عیسی بن مریم الصبح ، فرجع ذلک الامام ینکص یمشی القهقهری لیتقدم عیسی یصلی بالناس ، فیضع عیسی یده بین کتفیه ثم یقول : « تقدم فصل فانها لک اقیمت» فیصل بهم امامهم …؛
امام اعراب ، مرد صالحی است. هنگامی که جلومی آید، تانمازصبح بخواند ، عیسی بن مریم فرود می آید. امام، سربرمی گرداند وعقب عقب می رود، تاعیسی جلو بیاید وبرای مردم نماز صبح بخواند . عیسی ع دست خود رابین دو کتف امام می گذارد ومی گوید:« جلو بروونماز بخوان . همانا این جماعت ، برای تو است» . پس امام با همه آن ها نماز می خواند.«ترجمه ماتن»( ابن ماجه ،ج2 ،1429ق)
8-4- المنار المنیف فی الصحیح والضعیف :
قال الحارث بن ابی اسامه فی مسنده :حدثنا اسماعیل بن عبدالکریم ، حدثنا ابراهیم بن عقیل ، عن ابیه ، عن وهب بن منبه، عن جابر، قال:
قال رسول الله «ص» :ینزل عیسی بن مریم «ع» فیقول امیرهم المهدی : تعال صل بنا، فیقول : لا ان بعضهم امیربعض ،تکرمه لهذه الامه. وهذا اسناد جید.
(المنار المنیف ص147،ح337) «پیامبرخدا ص فرمود: عیسی ع فرود می آید سپس امیرشان می گوید ای مهدی بیا برای ما نماز گذار ، می گوید : نه زیرا برخی از شما بردیگران فرمان روا هستید ، بزرگ این امت هستید. واین اسناد خوبی است.«ترجمه ماتن»
9-4- بخاری با اسنادش از ابن شهاب نقل کرده است :
من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین ولن تزال من هذه الامه امه قائمه علی امرالله لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر الله وهم ظاهرین علی الناس؛
( بخاری ،1401ق،ج1ص27)
10-4- ترمذی در صحیح خود آورده است :
عن ابن ابی الدنیا عن بشربن معاذ العقدی البصری عن رسول الله «ص» انه قال:
سلوا الله ، فان الله عزوجل یحب ان یسال وافضل العباده انتظار الفرج.
«ازخدا بخواهید ، زیرا او دوست دارد که از او کسی طلب کند وبهترین عبادت انتظار فرج است.»«ترجمه ماتن»( ترمذی،1403ق، ج5 ص565 )
در المصنف ابن ابی شیبه که ازکتب معتبراهل سنت استنقل می کند که : مهدی از این امت است واوست که بر عیسی بن مریم امامت می کند.
عنوان پنجم :
الف) محل وعلایم وشرایط ظهورحضرت مهدی(ع) :
ابن ماجه در سنن خود از عبدالله بن الحارث بن جز الزبیدی روایت کرده:
حدثنا حمله بن یحیی المصری ، وابراهیم بن سعید الجوهری ، قال: ثنا ابوصاللص عبدالغفاربن داوود الحرانی ، ثنا ابن لهیعه ، ابی زرعه عمرو بن جابرالحضرمی ، عن عبدالله بن الحارث بن جزءالزبیدی قال:
قال رسول الله«ص»:
یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی « یعنی سلطانه»؛ مردی از مشرق خارج شده وبرای حکومت وسلطنت امام مهدی زمینه سازی می کنند.(سنن ابن ماجه ج2 ح4088)
روایات متعددی از شیعه وسنی وجوددارد بر این که ظهورحضرت مهدی ازمکه است.(ازشیعه: الغیبه طوسی 1411ق،ص185؛ غیبت نعمانی ،1403ق،ص313و315؛ از اهل سنت : عقدالدرر،1416ق، ص56؛ الفتن نعیم بن حماد ،1418ق ، ص242) برخی از آن ها تصریح کرده اند ، کنار کعبه معظمه وبین رکن ومقام ، بیعت با آن حضرت آغاز می شود ونقطه آغازین ظهوروقیام ان بزرگواراز کناربیت الله الحرام انجام می گیرد.
درباره علایم ظهور، در منابع شیعی ، پنج علامت حتمی ذکر کرده اند که عبارتند از : خروج سفیانی ، خسف دربیداء خروج یمانی، قتل نفس زکیه ، ندای آسمانی.(صدوق،1416ق، ص650)