دانلود پایان نامه

2-5-5 تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط محيطي
موقعيت گردشگری به تداوم و استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي وابسته است.
2-5-6 دستيابي به توزيع عادلانه فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور
گردشگری شيوه‌اي مهم در حصول توسعه منطقه‌اي محسوب مي شود. براي بسياري از مناطق اين موضوع بهترين راه كار موثر اقتصادي است.
2-5-7 به حداقل رساندن سطح بيكاري
گردشگری یکی از منابع مهم اشتغال زایی است که با رشد آن میزان بیکاری پایین می آید.
2-6 جاذبه‌ها در صنعت توريسم و گردشگري
براي جلب گردشگران از كشورها و مناطق مختلف و با انگيزه‌هاي متفاوت، وجود منابع و جاذبه‌هايي در مقصد ضروري است. به صرف سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري و فراهم آوردن انواع تسهيلات حمل و نقل و اسكان و ساير خدمات بدون وجود جاذبه‌هاي مناسب، نمي‌توان به توسعه اين صنعت اميدوار بود، به همين دليل جاذبه‌ها و منابع گردشگري را از جمله اركان اصلي اين صنعت مي‌دادند.
به اعتقاد مك كانل (1974)، جاذبه گردشگري عبارت است از: ((يك رابطه تجربي بين گردشگري يا جهانگردي، محل بازديد و جزوه راهنما كه اطلاعاتي مختصر در مورد آن محل ارائه مي‌كند)). تركيب اين سه عنصر با يكديگر جاذبه گردشگري را شكل مي‌دهد.(icep)
تا كنون طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از جاذبه‌هاي گردشگري ارائه شده است كه به چند مورد آن اشاره مي‌شود:
الف) جاذبه‌هاي مهيا (آب و هواي مطلوب، مناظر ديدني) و جاذبه‌هاي غيرمهيا (موزه‌ها، آثار باستاني و تاريخي)
ب) جاذبه‌هاي طبيعي (مناظر طبيعي، آب و هوا) و جاذبه‌هاي فرهنگي (آداب، رسوم، موزه‌ها)
ج) جاذبه‌هاي طبيعي (مناظر طبيعي، آب و هوا) وجاذبه‌هاي دست ساخت بشر (معماري، مراكز فرهنگي)
نويسنده ديگري، جاذبه‌هاي گردشگري را براساس نوع مالكيت به سه دسته تقسيم مي‌كند:
دولتي (پاركهاي ملي، محيطهاي وحش حفاظت شده، باغ‌وحش حفاظت شده، باغ‌وحشها، ورزشگاههاي دولتي و…)
سازمان‌هاي غيرانتفاعي (اماكن تاريخي، جشنواره‌ها، معماريهاي تاريخي، سالنهاي تئاتر، موزه‌ها و…)
بخش خصوصي (مراكز فروش و فروشگاهها، زمينهاي ورزشي خصوصي، سالنهاي نمايش شخصي و…)
همچنين به اعتقاد وي منشاء جذب جاذبه‌هاي گردشگري عبارت است از:
جاذبه‌هايي كه منشا فرهنگي دارند (اماكن تاريخي، موزه‌ها،‌ جشنواره‌ها، مراكز پزشكي، سالنهاي نمايش و…)
جاذبه‌هايي كه منشا طبيعي دارند (ساحل رودخانه و دريا، پاركها، زمينهاي اسكي و گلف و…)
بنابراين با توجه به انواع طبقه‌بندي‌هاي ارائه شده، مي‌توان به طور كلي جاذبه‌هاي گردشگري را در دو گروه جاذبه‌هاي طبيعي و جاذبه‌هاي فرهنگي مطالعه كرد. (رنجبریان،1384، 64)
جدول 2-2 اثرات مثبت و منفي صنعت گردشگری
عامل
اثرات مثبت
اثرات منفی
فرهنگ در جذب گردشگر