مقاله رایگان با موضوع علامه مجلسی و پایان نامه

3 )حدیث معرفت امام :
یکی دیگراز احادیثی که شیعه وسنی آن ار نقل ودر کتب معتبر خود مطرح کرده اند، حدیث « معرفت امام» است. این حدیث درقالب های گوناگون نقل شده است؛ ولی اساس روایت یک معنا را دارد.
Widget not in any sidebars

متن حدیث:
1-3 بخاری در صحیح خود از ابن عباس نقل می کند که پیامبرص فرمود:
من خرج من السلطان شبرا مات میته جاهلیه ؛( بخاری، 1401ق،ج2 ص13،)
هرکس از سلطنت حاکمی به اندازه یک وجب بیرون برود ، به مرگ جاهلیت مرده است.«ماتن»
2-3 مسلم در صحیح خود از رسول خداص نقل می کند که آن حضرت فرمود:
من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه؛.( مسلم ج6،1398ق، ص22، 21.)
هرکس بمیرد در حالی که برگردنش بیعت نباشد ، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است«ماتن»
3-3 ابوداوود در سنن خود از ابوذر نقل می کند که رسول خدا ص فرمود:
من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه
هر کس از جماعت به اندازه یک وجب خارج بشود ، همانا ریسمان اسلام را از گردنش خارج کرده است .( ابوداوود،1410ق ،ص241 ج2 .)
این حدیث در مصنف عبدالرزاق صنعانی ومصنف ابن ابی شیبه وصحیح ابن حبان وکتب دیگرآمده است وعبارات روایت در برخی کتا بها به صورت « من مات ولیس له امام مات میته جاهلیه » ذکر شده است.(عبدالرزاق، 1390ق ،ج11، ص330)
این حدیث در منابع شیعی نیز آمده است . مرحوم علامه مجلسی در کتاب گرانسنگ بحارالانوار، برای این حدیث ، ده ها طریق وسند ازکتب معتبر شیعی متذکر شده است . «ماتن»
4- نکات قابل استفاده از حدیث :
1-4 مسلمین باید به اسلام وامام توجه ومعرفت داشته باشند وبیعت امام را بر گردن خویش احساس کنند.(قادری ،1388ش، ص،75.)
2-4 این کلام پیامبرص همچون دیگر کلمات آن حضرت ، وحیانی است؛ مراد پیامبرص از اینکه « مسلمین باید به امام معرفت داشته باشند وگرنه ، به مرگ جاهلیت مرده اند چه کسی است؟ آیا هر حاکم وسلطانی را شامل می شود ؟(همان،همان)
با کمی تامل در می یابیم وجود مبارک پیامبرص در احادیث متعددی ،مصادیق امام وحاکم را مطرح فرموده اند . زیباترین بیان آن بزرگوار در حدیث ثقلین است که فرمود : قرآن وعترت من از دیگرجدا نمی شوند وهردو ، مایه هدایت وسعادت شما هستند . اگر به این دوتمسک کنید، راه هدایت را رفته اید وگرنه گمراه می شوید.(همان،همان)
 بخش سوم: احادیث خاص مهدویت در صحاح ستّه
مهدویت واحادیث خاص در صحاح سته
در این بخش که مهمترین بخش پایان نامه است ؛ به بررسی احادیث مهدویت به طور خاص در«صحاح سته» می پردازیم وبه مواردی همچون «حسب» و«نسب» امام مهدی «ع»، «شمایل» ،«سیمای آن حضرت» ، «شرایط ظهور» ،«حکومت وعدالت» آن حضرت اشاره می کنیم.
عنوان اول : بخشایشگر اموال
الف: حدیث : بخشایشگراموال توسط امام مهدی «عج» :
1- در صحیح مسلم از جابربن عبدالله نقل می کند:
حدثنا: زهیربن حرب وعلی بن حجر(واللفظ لزهیر) قالا:
حدثنا اسماعیل بن ابراهیم ، عن الجریری ، عن ابی نضره ، قال: کنا عند جابربن عبدالله…قال: