مقاله رایگان با موضوع فرزندان و روایات

چگونه خداوند امتی را نابود کند در حالی که دراول آن من وآخر آن عیسی و، وسط آن مهدی که از اهل بیتم است ، قراردارد.
Widget not in any sidebars

( حاکم،1418ق، ج3 ص41)
10-2- ابن تیمیه از عبدالله بن عمر نقل می کند که پیامبر«ص» فرمود:
«یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کاسمی وکنیته ککنیتی ، یملا الارض عدلا کما ملئت جورا»
ودر ادامه گفته :ان الاحادیث التی یحتج بها علی خروج المهدی احادیث صحیحه رواها ابوداوود والترمذی واحمد وغیرهم من حدیث ابن مسعود وغیره. (ابن تیمیه ،1406ق،ج4 ص211)
« احادیثی که درمورد ظهور مهدی«ع» به آنها احتجاج می شود احادیث صحیحی هستند که ابوداوود وترمذی واحمدوغیرو آنها را نقل کرده اند همچون ابن مسعودوغیره» ترجمه ماتن.
11-2- تاریخ بخاری از رسول خدا «ص» نقل می کند:
قال عبدالغفار بن داوود ، حدثنا ابوالملیح الرقی سمع زیاد بن بیان ، ذکر من فضله ، سمع علی بن نفیل جد النفیلی ، سمع سعید بن المسیب عن ام سلمه زوجه النبی«ص» عن النبی «ص» انه قال :
المهدی حق وهو من ولد فاطمه«س»(به نقل :کورانی ،1411ق ج3 .)
12-2- ابن ماجه در سنن خویش با اسناد خود از محمد بن الحنفیه از امام علی ع نقل کرده که پیامبراسلام ص فرمود: « المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیله ؛ مهدی ازما اهل بیت است . خداوند امر اورادریک شب اصلاح می کند.( ابن ماجه ،1429،ص932.)
این حدیث با همین عبارات در مسند احمد بن حنبل ومصنف ابن ابی شیبه ونیز در کتاب الفتن نعیم بن حماد آمده است.( مسند احمد ج1 ص84 ومصنف بن ابی شیبه ج15 ص321 والفتن ص103)«ماتن»
عبدالعظیم بستوی بعد ازتخریج رجال این حدیث وبررسی کامل سندی آن می گوید: این حدیث حسن است. البته خود بستوی تصریح می کند، برخی از دانشمندان اهل سنت مثل ناصرالدین الالبانی سند این حدیث راصحیح می دانند.( بستوی،1420ق، ص156 .)
13-2- مهدی از فرزندان فاطمه«س» است :
تاکنون چندین روایت از سنن ابوداوود ، سنن ترمذی وسنن ابن ماجه مطرح شد که دلالت براین می کرد که مهدی از قریش واز نسل عبدالمطلب واز اهل بیت پیامبرص وعترت آن حضرت است ؛ البته این مطلب ، درروایات معتبرفراوانی از کتب شیعه نیز مطرح شده است. «ماتن»
شیخ طوسی با اسناد خود از رسول خدا ص نقل می کند :« المهدی من عترتی ؛ مهدی از عترت واهل بیت من است».( شیخ طوسی،1411ق، ص186)
1-13-2-ابن ماجه در سنن خود با اسناد خویش از سعید بن مسیب از ام سلمه همسر رسول خدا ص نقل کرده که پیامبرص فرمود:« المهدی من ولد فاطمه ؛ مهدی از فرزندان فاطمه است».(ابن ماجه،1429،ص932.)
2-13-2- درسنن ابوداوود از ام سلمه نقل می کند:
حدثنا احمدبن ابراهیم ، ثنا عبدالله بن جعفرالرقی ، ثنا ابوالملیح الحسن بن عمر، عن زیاد بن بیان، عن علی بن نفیل ، عن سعید بن المسیب عن ام سلمه قالت : سمعت رسول الله «ص» یقول : المهدی من عترتی من ولد فاطمه؛امام مهدی از عترت من واز فرزندان فاطمه است » (ابی داوود ،بی تا،ج4 ص107 )
این حدیث را برخی دیگراز علمای اهل سنت در کتب معتبر خود اورده اند از جمله:( طبرانی ج23 ص267 وحاکم،ج 4 ،ص557)
عنوان سوم :شمایل وسیمای مهدی (ع) :
1 : مهدی «ع» ، همنام پیامبر«ص».
در احادیث وروایات متعددی، وجود مبارک پیامبرص شمائل وسیمای خصوصیات ظاهری امام مهدی را مطرح کرده است . از جمله : همنام بودن ، بینی کشیده ، پیشانی بلند ، شباهت اخلاقی داشتن به پیامبرص که در صحاح سته ، خصوصا در سنن ابوداوود مطرح شده است.
2-1-ابوداوود «کتاب المهدی»
حدثنا مسدد ، قال : حدثنا یحیی ، عن سفیان ، عن عاصم ، عن زر، عن عبدالله بن مسعود، عن النبی«ص» قال: لا تذهب –اولا تنقضی- الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی ، یواطی اسمه اسمی »
( ابی داوود ، 1410ق، ج2 ،ص421)
3-1-ابوداوود در سنن خود با اسناد معتبراززربن حبیش از عبدالله بن مسعود نقل کرده که پیامبرص فرمود: «لولم یبق من الدنیا الایوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا منی ، یواطی اسمه اسمی ..؛ اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نماند ،خداوند آن روز را آن قدر طولانی می گرداند تا مردی از نسل منرابرانگیزد که اسم او اسم من است .(همان،همان)