مقاله رایگان با موضوع معارف وحیانی و دین اسلام

2- حدیث دوم بخاری با اسنادش به ابوهریره ؛
Widget not in any sidebars

حدثنا ابن بکیر، حدثنا اللیث ،عن یونس، عن ابن شهاب ، عن نافع مولی قتاده الانصاری ان ابا هریره قال : قال :رسول الله «ص» :
«کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم حکما وامامکم منکم» .
ابن حجر عسقلانی در فتح الباری درذیل حدیث مزبور می نویسد :
وقال : الآبری فی مناقب الشافعی :«تواترالاخباربان المهدی من هذه الامه وانّ عیسی یصلّی خلفه »، وفی صلاه عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه فی آخر الزمان وقرب قیام الساعه دلاله للصحیح من الاقوال انّ الارض لا تخلوا عن قائم لله بحجه . والله اعلم . (عسقلانی ، 1410 ق، ج6 ،ص611).
«وآبری در مناقب شافعی گفته : روایات متواتر است بر اینکه مهدی از این امت است واین که عیسی«ع» پشت سراو نماز می خواند ، ودر مورد این مساله که عیسی«ع» پشت سراو نماز می خواند در حالی که آخر زمان است ونزدیک بودن قیامت دلیل واضحی است بر اینکه زمین از وجود قائم وحجه خدا خالی نمی شود ، وخدا داناتر است«ترجمه ماتن»
عنوان هفتم : ویژگی های حکومت حضرت مهدی «ع»
الف- ربا خوری :
ابوداوود بااسنادش ازابو هریره از پیامبر«ص» نقل می کند: عن ابی هریره قال: قال النبی«ص»:
یاتی علی الناس زمان یاکلون فیه الربا قال: قیل له : الناس کلهم ؟ قال: من لم یاکله منهم ناله من غباره (المفردات: المقصود انه عندما یکثر الربا فی المجتمع یتلوث جو المعاملات ویصل غبارالربا الی الجمیع.؛ روزی را رسد که مردم به ربا خوری رومی آورند،ازاوپرسیدن آیا همه مردم ؟ فرمود : هرکس ربا نخورد گردوغبارآن به او می رسد.(ابی داوود ،بی تا،ج3 ص243-244)
ب- تجدید گر دین :
ابوداوود از ابوهریره ازرسول خدا «ص» نقل می کند:
عن ابی هریره عن رسول الله «ص»: قال:
ان الله تعالی یبعث لهذه الامه علی راس کل مائه سنه من یجدد لها دینها ؛
«خداوند برای این امت ، درهرصد سال یک نوآوروتجدیدگری می فرستد تا دینش را تجدید کند.«ترجمه ماتن»( ابی داوود بی تا،ج4ص109).
پ – حاکمیت اسلام بر جهان :
بی تردید، دین اسلام دین خاتم است . خاتمیت این دین به سبب معارف واحکامی است که هم جهان شمول بوده وهم در تمام گذر زمان تا قیامت جوابگو است . طبق وعده الهی در قران کریم ، جهان روزی را خواهد دید که این دین ، بر تمام ادیان دیگرغلبه کرده وبر جهان عالم مسلط می شود.
«هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله»(فتح 28) ؛
اواست خدایی که رسولش را به دین وهدایت خلق فرستاد ، تااورا برهمه ادیان عالم برتری دهد. ماتن
آیا می شود پذیرفت مسیحیت یا یهودیت امروز که تعالیم حضرت موسی (ع) وحضرت عیسی (ع) فقط نامی بر خود گرفته اند ونیز کتاب انجیل وتورات پر از تحریف بتوانند جهان رااداره کنند؟ آیا مسیحیت ویهودیت که امروز بدترین جنایات را در حق ومظلومان روا می دارند، ممکن است داعیه دار صلح وعدالت ان هم در جامعه جهانی شوند؟
یکی ازدلایل این که قرآن ، ازهرگونه تحریف مصون مانده ، این است که تاابد بتوان عالم را با آن اداره کرد . این دین مبین اسلام است که معارف وحیانی واحکام شفاف وخالص آن ، با سیره وسنت نبوی به وسیله یک انسان معصوم وکامل در عالم حکمفرما می شود.( قادری،1388ش،ص170)
1-درسنن ابوداوود از ام سلمه نقل کرده است که پیامبر «ص» فرمود:
ویعمل فی الناس بسنه نبیهم ویلقی الاسلام بجراته الی الارض ؛ واو در بین مردم به سنت پیامبر ص عمل می کند واسلام را برتمام زمین ، سلطنت وعزت می دهد. (ابوداوود،بی تا، ج2 ،ح4286)
نیز از ابوهریره نقل کرده است که رسول خدا ص فرمود:
2 -ویهلک الله فی زمانه الملل کلها الا الاسلام …؛
در آخرالزمان ، خداوند تمام ادیان را نابود می کند ، مگر اسلام را … (همان ح4324)