دانلود پایان نامه

1800 1500 1450 بعد از ميلاد 1100
محاسبه‌گرهاي الكترومكانيكي شروع ارتباطات از راه دور عصر الكترومكانيكي (1940-1840) ماشين بابيج
1890 1880 1840 1820
اختراع تلفن و تلگراف
عصر الكترونيك (حال 1940) ماشين Mark Hollerith محاسبه‌گرهاي الكترومكانيكي
1940
1890
نسل چهارم رايانه‌ها نسل سوم رايانه‌ها نسل دوم رايانه‌ها نسل اول رايانه‌ها
حال 1979 1964 1959-1958
(2 ـ 2. نمودار تاريخچه فن‌آوري اطلاعات)
همانگونه كه در نمودار فوق نشان داده شده است. يكي از نخستين و مهمترين وسيله محاسبه‌اي كه در اختيار انسان بوده، انگشتان دست است. او از وسايل ابتدايي ديگري نظير دانه‌هاي شن، تكه‌هاي چوب و … نيزه بهره‌ گرفته است. اما با پبشرفت زندگي اجتماعي اين وسايل و ابزارهاي اوليه بتدريج كارآيي خود را از دست دادند و انسان مجبور شد وسايل ديگري را ساخته و بكار گيرد. چرتكه يكي از قديمي‌ترين ابزارهايي است كه براي اين منظور ساخته شده و بكار گرفته شده است. در سال 1642 دانشمند جواني بنام بلز پاسكال اهل فرانسه براي رهانيدن خود و پدرش از زحمت محاسبات مربوط به دربار فرانسه، اولين ماشين حساب مكانيكي را كه به آن ماشين جمع زن مكانيكي لقب دادند، ساخت. استفاده از اين وسيله به علت حجم و وزن زياد آن عملا گسترش چنداني نيافت. اما ايده بكار برده شده در آن مورد توجه لايب نيتز رياضيدان آلماني قرار گرفت. وي در سال 1671 ماشين محاسبه كاملتري ساخت كه علاوه بر اعمال جمع و تفريق قادر به انجام دادن محاسبات ضرب و تقسيم نيز بود. ضمن كاملتر شدن ماشين‌هاي محاسباتي مختران به دنبال يافتن وسيله‌اي بودند كه بتوان فرمانهايي را در آن ضبط و سپس به كمك آنها اعمال ماشين‌هاي مخصوص ديگر را كنترل كرد. باسيل بوشون توانست با استفاده از نوارهاي كاغذي سوراخ شده، كار ماشين‌هاي بافندگي را به گونه‌اي كنترل كند. با توسعه اين روش، كارخانه‌هاي بافندگي ماشين‌هاي كاملا خودكار در فرانسه ساخته شد كه بوسيله يك سري كارتهاي مقوايي سوراخ شده كنترل مي‌شد. ژوزف ژاكار در ساخت اين ماشينها سهم عمده‌اي داشت. (فتح‌آبادي و علاقه‌بند، 1375، ص 13 ـ 12)
در همين دوره چارلز بابيج استاد دانشگاه كمبريج، طرح‌هاي مختلف ساخت وسايل محاسباتي را با هم تركيب كرد تا به يك وسيله محاسباتي براي انجام اعمال رياضي پيچيده‌تر دست يابد و در دهة 1820 ماشيني را طرح كرد كه موتور تفاضلي ناميد. وي در دهة 1830 وسيلة ديگري را طراحي نمود كه از طريق كارتهاي سوراخ شده اطلاعات را دريافت مي‌نمود. و پس از انجام محاسبات لازم، داده‌ها و نتيج حاصله را چاپ مي‌نمود. اين ماشين داراي حافظه بوده، مي‌توانست. اعداد ورودي و نتايج محاسبات را ذخيره نمايد. وي اين دستگاه را موتور تحليلي ناميد. (Laund on and Others, Opcit, P.41)
كار اين ماشين‌ها، اساس كار كامپيوترهاي امروزي گرديد. از اين رو بابيج را پدر رايانه‌هاي الكتونيكي گويند، بابيج در اثر محدوديتهاي فني و مهندسي آن دوره نتوانست ماشين‌هاي مورد نظر خود را تكميل كند. و بر اين اساس اين نوع رايانه‌ها هرگز ساخته نشدند. (رحماني، 1376، ص 1)
در ادامه اين تلاشها شخصي بنام هرمان هولريث در اولين تلاش براي مكانيزه كردن كار آمارگيري شكست خورد. اما سرانجام به ساختن دستگاهي موفق گرديد كه او را به شهرت جهاني رساند. او ماشين جدول‌بندي الكترونيكي ساخت خود در سال 1986 آنرا به يك شركت فروخت. بعدا از ادغام اين شركت در چند شركت ديگر شركت I.B.M بوجود آمد. (فراخاني بهار، 1370، ص 27 ـ 23)
عصر الكترونيك عصر پيدايش تحولات چشمگيردر رايانه‌ها و ظهور نسل‌هاي جديدي از آنهاست به گونه‌اي كه در سالهاي حدود 1940 تاكنون شاهد عرضه چهار نسل از آنها مي‌باشيم:
الف) رايانه‌هاي نسل اول:
يكي از رايانه‌هايي كه در اين دوره ساخته شد، ايناك با 30 تن وزن كه 170 متر فضا را اشغال مي‌كرد و 1800 لامپ خلاء در آن بكار رفته بود. برخي از ويژگي‌هاي رايانه‌هاي نسل اول عبارت بودند از: حجم زياد، ظرفيت محدود حافظه، سرعت محدود، برنامه‌ نويس به زبان ماشين، تك منظور بودن آنها، توليد گرما و حرارت زياد و نياز به دستگاههاي خنك كننده قوي، نياز به نيروي برق بالا و غير قابل اعتماد بودن.
ب) رايانه نسل دوم:
پس از اختراع ترانزيستور نخستين رايانه تمام ترانزيستوري در سال 1958 ساخته شد. پيشرفت ديگري كه در همين دوره بوجود آمد پيدايش زبانهاي رايانه‌اي بود (اسمبلي، فرتون، كوبل). با استفاده از ترانزيستورها جاي لامپ خلاء از مصرف برق كاسته شد و حرارت و گرماي كمتري توليد شد. رايانه‌هاي اين نسل، افزون بر حجم و وزن كمتر، قابل اعتمادتر نيز بودند و به سرعت آنها نيز افزوده شده بود.