مقاله رایگان درمورد انگلستان و روزنامه

نقل شده است: سيدالشهدا،حضرت حسين(ع) به ابن عباس فرمود:
((اي فرزند عباس هرگز از آنچه بي فايده است،سخن مگو،چرا که من از براي تو مي ترسم وهرگز از آنچه مفيد است،سخن مگو،تا هنگامي که جايگاه مناسب براي سخنت ببيني،چه بسا گوينده اي که به حق سخن گويد(اما در جايگاه نامناسبش)،پس بر او عيب گرفته شود.))
اين روايات گرچه لهو را ناپسند شمرده، اما دلالت بر حرمت لهو نمي کنند..
لهو و روز نامه نگاري عامه پسند:
مطبوعات در سير تاريخي خود گونه‌هاي متعددي را يافته اند، اما به رغم جايگاه رفيع مطبوعات در امر خبررساني و فرهنگ سازي نوعي روز نامه نگاري در سطح پايين شکل گرفت،که با عدول از وظايف حرفه اي و اصول اخلاقي حرفه روز نامه نگاري صرفا به مسائل پيش پا افتاده و عامه پسند روي آورد چند سالي است، که در کشور ما نيز نمونه‌هاي آن را، فراوان مي يابيم، هفته نامه ها و روز نامه‌هاي متعددي که با سطحي نگري، صرفا به مسائل پيش پا افتاده و احساسي و معمولي رويداد‌هاي جامعه مي پردازند، از اين دسته از نشريات با عنوان مطبوعات عامه پسند ياد مي شود .
اين سبک روز نامه نگاري که از آن، به نام روزنامه نگاري عامه پسند ذکر مي شود، حاصل آن از بين بردن سرمايه عمر مخاطبان است، به طور مثال در اخبار ورزشي از نقل و انتقال ، خريد و فروش و قیمت بازيکنان جام باشگاه‌هاي اسپانيا، آلمان، انگلستان و…توسط باشگاه های آنان اطلاع رساني مي شود، اين در حالي است که اینگونه اخبار براي بسياري از مخاطبان بيهوده بوده، ولي در عين حال ممکن است عامه پسند هم باشد، روزنامه نگاري عامه پسند گرچه به دليل لهوحرام نمي باشد اما در برخي موارد ذيل عناوين فقهي ديگر، از قبيل نشراکاذيب و اضرار و…. حرام مي باشد.

مدح من لا يستحق المدح (ستايش ناروا) :
ادله حرمت مدح من لا يستحق المدح:
قرآن:
آيه اي که از قرآن کريم، شيخ مرتضي انصاري (ره) دليل بر حرمت مدح من لا يستحق المدح ذکر کرده است اين آيه شريفه مي باشد:
« لا ترکنوا الي الذين ظلموا فتمسکم النار»
بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد.
اين آيه شريفه ربطي به بحث مدح من لا يستحق المدح نداشته و دلالت بر حرمت آن نمي کند. و اين آيه شريفه دلالت بر حرمت ياري دادن ستمگر دارد .
روايات:
روايتي که شيخ مرتضي انصاري (ره) دليل بر حرمت مدح من لا يستحق المدح ذکر کرده است اين روايت نبوي مي باشد:
از رسول اکرم صلوات الله عليه نقل شده است:
«هر کس صاحب دنيا را تعظيم کند و او را به خاطر طمع در دارايي‌هاي دنيايش دوست بدارد، خداوند بر او غضب مي کند و درجه چنين شخصي همراه با قارون در تابوت از پايين قسمت دوزخ است.»
اين روايت اولا ضعيف السند بوده و ثانيا دلالت بر حرمت مدح بر سلطان ستمگر مي کند .
از پيامبراکرم صلي الله عليه و آله وسلم در نکوهش چاپلوسي و مدح ناروا نقل شده است:
«به صورت چاپلوسان و مداحان خاک بپاشيد».
همچنين از اميرمؤمنان علي عليه السلام درنکوهش مدح ناروا نقل شده است: