دانلود پایان نامه

انگور ميوه‌اي است بهشتي كه شامل ويتامين‌هاي آ، ب و ث مي‌باشد هم چنين داراي مقداري منيزيم، كلسيم، آهن ،‌ فسفر ، پتاسيم و آلبومين است.امروزه در طب درمان‌هاي طبيعي (نتروپت) از رژيم‌هاي مختلف انگور استفاده مي‌كنند.
ميزان مواد غذايي موجود در هر 100 گرم انگور تازه و کشمش از مهمترين مواد قندي موجود در حبه ي انگور تازه،ساکاروز ، گلوکز ، دکستروز و از اسيدهاي آلي، اسيد فرميک ،‌ اسيد ماليک ،‌ اسيد سيتريک و اسيد تارتاريک را مي توان نام برد. در آب انگور،‌ علاوه بر آب،‌ قند و اسيدهاي مختلف، 5/3 تا 4 گرم بي تارتارات پتاسيم و همچنين نمکهاي کاني مانند آهک، منيزيم،‌ آهن،‌ منگنيز و سيليس وجود دارد . مقدار انر‍ژي موجود در هر 100 گرم انگور تازه، ‌67 کيلو کالري و در هر 100 گرم کشمش برابر با 268 کيلو کالري
مي باشد(تفضلی، 1370)
جدول 1-4: میزان مواد غذایی موجود در 100 گرم انگور تازه و کشمش
نام عنصر انگور کشمش
آب 81.6 گرم 24.0 گرم
مواد قندی(گلوسیدی) 16.7 ” 71.3 “
مواد سفیده ای(پروتئینی) 0.8 ” 2.3 “
مواد چربی(لیپیدی) 0.4 ” 0.5 “
انواع ویتامین 80 واحد بین المللی 50 واحد بین المللی
ویتامین B1 0.05 ” 0.15 “
ویتامین B2 0.03 ” 0.08 “
ویتامین C 4 ” بسیار ناچیز
اسیدمالیک 650 ” بسیار ناچیز
سدیم 2 ” 30 میلی گرم
پتاسیم 25 ” 708 “
کلسیم 17 ” 78 “
منیزیم 7 ” 6 “
آهن 0.6 ” 3.3 “
فسفر 21 ” “
1-2-5- ارقام انگور و مشخصات آن:
در دنيا تاکنون حدود 10000 رقم مختلف انگور شناسايي شده و اگر هيبريدهاي انگور هم در نظر گرفته شود اين رقم بسيار زياد خواهد بود. در ايران نيز در مورد شناسايي ارقام انگور فعاليتهاي پراکنده و مختلفي صورت گرفته است. بطوريکه ارقام مناسب در مناطق ورامين،‌ اروميه،‌ سردشت،‌ مراغه‌، کرمانشاه‌، شيراز،‌ شاهرود،‌ مشهد،‌ بجنورد،‌ قوچان، قزوين، ‌زنجان،‌ کاشمر و غيره شناسايي شده است. اصلاح تاک داري در هر کشور منوط به شناسايي ارقام موجود و بررسي صفات و مشخصات مورفولوژي و بيولوژي آن مي باشد(زمردی، 1384).
مهم ترین گونه مو، V .vinifera است که گونه غالب یا تنها گونه ای است که در اکثر نواحی جهان به استثنای نواحی شمال غربی و شرق اقیانوس آرام در آمریکای شمالی، برزیل، اروگوئه، ژاپن و شمال چین کشت می شود. در نواحی اخیر اکثر بوته های مو، ارقام حاصل از دو یا چند گونه Vitia بومی آمریکای شمالی و یا دورگهای بین آنها (دو رگهای آمریکایی) گونه های اصلی عبارتند از:V.labrusca,V.aestivalis,V.riparia,V.cineria در حالی که در دورگهای فرانسوی – آمریکایی گونه های اصلی آمریکای شمالی عبارتند از: V.rupestris,V.riparia,V.aestivalis. گونه های اخیر به منبع مقاومت در برابر آفات و عوامل بیماریزا مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر چندین دورگ جدید بر V. amurenisis نیز تولید می شوند که با به کارگیری گونه V. amurensis که خاص ناحیه منچوری است، تحمل در برابر سرما تامین شده و با به کارگیری چندین گونه بومی نواحی جنوبی آمریکا، مکزیک، آمریکای مرکزی و جنوب چین، سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و مرطوب را بالا می برند. اکثر گونه های موجود در نواحی جنوب شرقی آمریکا که انگور موسکاد نامیده می شوند از گونه V. rotundifolia گرفته شده اند .از گونه هاي Vitis آمريكاي شمالي منحصراً‌ براي توليد پايه براي پيوند ارقام V. vinifera‌استفاده ميشود . در اكثر مناطق كشت تجاري انگور، بوته هاي مو بايد به پايه هاي مناسب پيوند زده شوند. نزديك به 15000 واريته نام گذاري شده وجود دارد كه اكثر آنها براي توليد شراب به كار مي روند و اين خود بيانگر كاربرد اصلي اين ميوه است. از ميان ارقام مختلف انگور كه در سطح وسيعي كشت مي شوند تنها چند رقم در كشورهاي اسپانيا، كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آمريكاي جنوبي به طور گسترده اي كشت مي شود که به دليل عدم عرضه شراب به كار مي روند. این ارقام عبارتند از: كابرنت ساوويكنن، چاردوني، پينوت نوآ، ريزلينك و سيره (شيراز).
1-3- پسته:
1-3-1- تاریخچه و مبدأ: