منابع تحقیق با موضوع عناصرارزش نام تجاری در خدمات تلفن همراه و تبلیغات در خدمات تلفن همراه

در تحقیق به نام شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فروش محصول، 6 عامل را شناسایی کرده است که به ترتیب عوامل ( نرخ کیفیت قیمت ، قیمت منصفانه ، قیمت مرتبط ، اعتماد به قیمت ، شفافیت قیمت ، قابلیت اطمینان قیمت ) رتبه بندی گردیده است که در زیر به شرح این عوامل می پردازیم:( محسن نظری ، 2014)
Widget not in any sidebars

شفافیت قیمت : در اقتصاد ، شفافیت ، اشاره به برابری اطلاعات دارد.شفافیت قیمت زمانی وجود دارد که مشتری دریافت روشن ، جامع از قیمت ارائه شده ، داشته باشد. (پل ، 2011)
اعتماد به قیمت: اعتماد و تعهد به طور مثبت با نگهداری مشتری در ارتباط است . مشتری اعتماد به کسب و کار شخصی می کند زمانی که آن اعتماد در کسب و کار شخصی را احساس می کند. مشتری مطمئن می شود اگر و فقط اگر قادر به ارزیابی قیمت باشد، بنابراین ، اعتماد به قیمت به عنوان درک شخصی در نظر گرفته می شود.(موناکا ، 2008)
کیفیت قیمت: مصرف کننده ارزش محصول را بر اساس 2 عامل ( قیمت درک شده و کیفیت درک شده ) تعریف می کند.اگر کیفیت درک شده از هزینه بیشتر باشد ارزش مشتری بالا است و بالعکس. بنابراین ، کیفیت ، یک استراتژی با دوام رقابتی برای رشد و ارتقاء است .( متزلر ، 2006)
قابلیت اطمینان قیمت : مشتریان معتقدند که قیمت های مطلوب ، ثابت و بدون تغییر غیره منتظره هستند.مشتریان قابلیت اطمینان بالایی از قیمت درک می کنند اگر هیچ هزینه پنهان و بدون هر گونه تغییر غیره منتظره در قیمت وجود داشته باشد.تغییرات غیره منتظره ، نه تنها مشتریان را متعجب می کند بلکه آنان به عنوان القا کننده رقابت ناعادلانه قیمت ، می توانند صنعت را تخریب کنند.به طور کلی ، قابلیت اطمینان قیمت ، به عنوان انتظارات قیمت مطرح شده و از متعجب شدن ،جلوگیری می کند.(پل ، 2011)
قیمت مرتبط: مشتریان در طول انجام فرایند تصمیم گیری خرید ، قیمت ها را مقایسه می کنند. قیمت های مرتبط یک محصول ، مستقیما بر رضایت مشتری ، تأثیرگذار است .به عبارت دیگر ، مشتریان نیاز به مقایسه قیمت یک محصول یا خدمت با دیگر رقبا دارند .(متزلر ، 2006).
قیمت منصفانه: این واژه به عنوان قضاوت تعریف شده است که آیا فرآیند و پدیده خرید ، منطقی و معقول است.طبق مطالعات انجام شده ، یک عامل روان شناختی است که مهمترین نقش در رضایت مشتری ایفا می کند.(پل ، 2011).
3-1-7-2-تعریف نام تجاری:
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (لوگو،علامت تجاری ، طرح زمینه ) مورد نظر برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است و برای متمایز کردن خدمات یک شرکت از شرکت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.(پیک ، 2009).سازمانها امروزه واقف اند که نام و نشان تجاری می تواند بازده سرمایه گذاری آنها را بهبود بخشد . کلر در مقاله ای ارزش ویژه نام و نشان تجاری را به صورت “اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مصرف کنندگان به بازاریابی نام و نشان تجاری ” مفهوم سازی نمود و پیشنهاد نمود که دانش نام و نشان تجاری دربرگیرنده آگاهی از نام و نشان تجاری ، توسعه نام و نشان تجاری ، درک احساسات مصرف کننده ، ترجیحات ، رفتارها و گزینه هایی از نام و نشان تجاری در زمینه گسترده تر آمیخته بازاریابی است.( لی و بک ، 2010)
1-3-1-7-2-عناصرارزش نام تجاری :
ارزش سهام نام تجاری: ارزشی که به یک حصول توسط برند ایجاد می شود.به طور کل ، درک مصرف کننده از تمام مزایایی که یک برند در مقایسه با برندهای شرکت رقیب به مشتری عرضه می شود.(جیل ،2007).
آگاهی از نام تجاری : توانایی خریدار به تشخیص و به یاد آوردن یک برند در یک کلاس محصول مشخص.(آکر ،1991)
ارتباط ( تداعی ) نام تجاری:آکر تعریف کرده است که تداعی نام تجاری ، یک رابطه ای از ذهن با نام تجاری ایجاد می کند.(آکر ،1991)
کیفیت درک شده : قضاوت مصرف کننده در مورد محصول عالی ( زیتام ،1988)
وفاداری نام تجاری: نام معتبر از مصرف کنندگان با امتیاز لذت می برد و این بدین معنی است که مشتریان به نام تجاری آن وفادارند.تعداد قابل ملاحظه ای از مشتریان این نام تجاری را درخواست می دهند حتی اگر محصول جایگزین آن در بازار با قیمت پایین موجود باشد.(کاتلر، 2005)
2-3-1-7-2-عناصرارزش نام تجاری در خدمات تلفن همراه :
در تحقیق به عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نام تجاری توسط مشتریان خدمات تلفن همراه ، این عناصر نام تجاری به ترتیب ( ارزش سهام تجاری – وفاداری نام تجاری – آگاهی از نام تجاری – تداعی نام تجاری – کیفیت درک شده )رتبه بندی گردیده است.(علوی، 2013)
-4-1-7-2- تبلیغات:
تبلیغات: شکلی از ارائه غیر شخصی و مالی محصولات و ارتقاء ایده ها است . ( کاتلر ، 2003) .تبلیغات انواع مختلفی دارند ازجمله آنان تبلیغات رسانه ای یا تبلیغات محیطی هستند که تبلیغات محیطی نقش یک کاتالیزور رامیان جابه جایی و خرید و فروش ایفا می کندو این قابلیت را دارد که همگام با تغییرات ارتباطی عصر حاضر پیش برود. (برگرفته از کتاب های آموزشی انجمن تبلیغاتی محیطی آمریکا ، مترجم :علیرضا صدر محمدی ، 1388)
1-4-1-7-2- تبلیغات در خدمات تلفن همراه :
در تحقیق به عنوان آگهی و تبلیغات ، کدام مهم است برای فروش بیشتر ؟ چهار مرکز داده ی صنعت های متفاوت را مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از تحلیل مشخص کننده و چندین روش رگرسیون ، ارتباط بین اعتبار شرکت های موجود ، اگهی و تبلیغات وسطح فروش شرکت های چند ملیتی در بخش خدمات فناوری همراه مورد آزمایش قرار داده است و نتایج زیر به دست آمده است : ( هارلن اسپات ، مارک وینبرگر ، 2014)
تبلیغات مثبت ، مهمترین عامل در متمایز سازی ،شرکت های با فروش بالا و پایین است .
تأثیر تبلیغات منفی بستگی به شهرت و اعتبار شرکت دارد.
شرکت های با اعتبار کم ، تبلیغات مثبت به همراه تبلیغات کسب و کاربرای مشتری ، بیشترین پیوستگی را نسبت به شرکت های با فروش بالا دارد .