دانلود پایان نامه

در این مسجد چندین سنگاب از همه معظم تر و مهمتر است. یکی سنگاب مدخل مسجد و دیگری سنگاب چهلستون، واقع در مغرب گنبد بزرگ است. (میرعظیمی،157:1379).

تصویر 2 – 3 : سنگاب مسجد جامع عباسی. ( مأخذ : www.esfahancity.com )
مسجد دارای دو شبستان مسقّف زمستانی است که در شرق وغرب آن قرار دارد وپوشش آن از گچ ساده و کاشی های خشت هفت رنگ است که رنگ زرد آن بسیار ممتاز و چشمگیر می باشد. (میرعظیمی،157:1379).
اگرچه هر قسمت این بنای تاریخی دارای ارزش و اهمیت است اما بعضی از قسمت های آن شاخص تر و دارای ویژگی بیشتر هستند. از جمله، منبر آن یکپارچه از سنگ سماق است این منبر چهارده پله دارد و پله چهاردهمی از بقیه پله ها پهن تر و نشیمن گاه واعظ است. از این منبر بیشتر در فصل سرد زمستان استفاده می شود. همچنین در قسمت فوقانی محراب دولابچه ای در دیوار تعبیه شده که سه متر طول و دو متر عرض دارد. دولابچه از چوب عود ساخته شده و با تیغه های طلا زینت یافته و دارای حلقه های زرین است. (میرعظیمی،159:1379).
نقوش هندسی در این مسجد جزء در مناره ها جای دیگری استفاده نشده است.کتیبه های بسیار زیبای این مسجد به خط هنرمندانی چون عبدالباقی تبریزی، محمد صالح اصفهانی، محمد رضا امامی، محمد غنی، محمد محسن (محمد حسن امامی) و محمد باقر شریف شیرازی است.(مکی نژاد،38:1387).
تصویر 2 – 4 : مناره های مسجد جامع عباسی. (مأخذ : www.clip.c19.ir )
مسجد امام یکی از نمونه بناهای مهم وجامع شیوه ی اصفهانی می باشد.به عقیده ی آندره گدار،این مسجد را باید با کلیسای «شارتر» مقایسه کرد.
بعد از گذشتن از این در وارد هشتی گنبد دار می شوند و از طریق راهروی گنبد دار به صحن مسجد راه می یابند. اختلاف جهت قبله و میدان نقش جهان و لزوم ساخت مسجد در جهت قبله، سبب شده که معمار وطراح مسجد با ایجاد انحنای نا محسوسی در دهلیزهای ورودی در عین حال که سردر و جلوخان را در جهت میدان ساخته ساختمان اصلی مسجد را در جهت قبله درست بنا کند. مسئله تغییر جهت در راهروی ورودی استادانه حل شده است. (نصیری انصاری،258:1350).

6 5
تصویر 2 – 5 : در اصلی مسجد جامع عباسی. ( مأخذ : www.esfahancity.com)
تصویر 2 – 6 : در اصلی مسجد جامع عباسی. ( مأخذ : نگارنده )
تاریخ کتیبه معرق تاریخی سردرب مسجدمورخ به سال 1025 هجری است اولین تاریخی است که در سردرب وداخل مسجد موجود وبه نظر می رسد.(مشکوتی،46:1317).
از مضمون کتیبه معلوم می شود که شاه عباس از مال خود اقدام در ساختمان چنین بنای عظیم تاریخی که در حقیقت آماجگاه مردم با ذوق ودوست داران صنایع ظریفه بشمار می رود نموده وبه علاوه ثواب اتمام این بنای خیر و عالی را هدیه به روح جد بزرگوارش شاه طهماسب کرده لیکن به طوری که از تاریخچه ساختمان مسجد معلوم می شود این پادشاه صفوی توفیق اتمام مسجد را در حیات خود نیافته وبعد از مرگش به دست شاه عباس صفی بنای مسجد تکمیل شده است. (مشکوتی،48:1317).
ایوان جنوبی
ایوان بزرگ جنوبی صحن با تزئینات غنی کاشی و مقرنس و دومناره به ارتفاع 48 متر مهم ترین و با شکوه ترین ایوان مسجد است.کف ایوان با کاشی فیروزه ای وازاره های آن با سنگ مرمر پوشیده شده است. کتیبه سراسری ایوان به قلم عبدالباقی تبریزی و به خط ثلث سفید بر زمینه ی لاجوردی است. طاق ایوان وپوشش کاشی آن که شکاف برداشته در دوره محمد شاه قاجار به سال 1261 ه . ق به وسیله منوچهر خان معتمدالدوله گرجی حاکم اصفهان به طور سطحی تعمیر و در دوره اخیر به طور اساسی مرمت شد. مناره های ایوان با کاشی پوشش یافته و بر آن کتیبه هایی به خط بنایی حنایی رنگ شطرنجی بر زمینه بر زمینه فیروزه ای است. همچنین در قسمت فوقانی مناره آیات قرآنی به خط ثلث بر زمینه لاجوردی نوشته شده است.(هنر فر،460-1350:462).
گنبد خانه