منابع مقاله با موضوع صادرات کالاهای صنعتی و اعتبارات صادراتی

پرداخت هزینه های بالا بردن توانمندیهای مربوط به طراحی در رشته های مهندسی هزینه های اینترنتی دستیابی به طرح های مهندسی، آبونمان نشریات تخصصی ، پرداخت حق الامتیاز طرح های مهندسی واحدهای کوچک ومتوسط.
پرداخت هزینه انتقال واحدهای کوچک ومتوسط به شرکتهای صنعتی یا نقاطی که برای اقتصادی شدن فعالیتهای آنها مناسب به نظر می رسد.
کمک به شرکتهای مالزیایی که کوشش می کنند نام ونشان ملی ایجاد کرده و کالاهای خود را تحت یک برند ملی به خارج عرضه کنند.این کمکBrand Promotion Grant نام دارد.
هر شرکتی که حداقل ۶۰% سهام آن به اتباع مالزی تعلق داشته وفروش سالانه آن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار مالزی باشد وحداقل معادل ۲۰% فروش سالانه خود صادرات انجام دهد می تواند در سال معادل۲ میلیون دلار مالزی کمک توسعه برند دریافت کند. حداقل ۹۰ درصد کمک دریافتی باید برای معرفی نشان ملی به بازارهای صادراتی صرف شود.
هر شرکتی ملزم است که تنها به خاطر ایجاد یا معرفی یک Brand فعالیت نماید.
کمک به بازرگانی کردن پروژه های تحقیق وتوسعه
از آنجا که بخش عمده ای از پروژه های مربوط به تحقیق وتوسعه دانشگاه ها یا موسسات آموزشی بدون توجه به اهمیت آن در بخش صادرات یا بازرگانی انجام می گیرد دولت مالزی با ایجاد صندوق ویژه ای تحت عنوان Commercialisation Of R&D Fund تلاش کرده است شرایطی فراهم نماید که این پروژه ها با گرایش تجاری تهیه شوند.
به منظور کمک به توسعه صادرات کالاهای صنعتی یا فرآورده های کشاورزی که از ارزش افزوده بالایی- پس از فرآوری- برخوردار هستند وبهره برداری حداکثر از منابع داخلی بانک صادرات- واردات مالزی تسهیلات صادراتی گوناگونی با نرخ های رقابتی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند.
این تسهیلات مشتمل بر موارد زیر است:
الف) تسهیلات اعتباری قبل از صدور کالا برای تهیه یا تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی به میزان ۹۵درصد
ب) تسهیلات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکننده پس از فروش کالا به خارج به میزان ۱۰۰ درصد ارزش کالای حمل شده
مالزی یکی از بهترین سیستمهای تشویق صادرات را در بخش معافیتهای مالیاتی داراست. براساس این سیستم دولت مالزی برای تشویق صادر کنندگان هزینه های زیر را از درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند کسر می کند:
دو برابر کلیه هزینه های مربوط به توسعه صادرات کالا وخدمات.
دو برابر هزینه های مربوط به ایجاد نام و نشان ملیMalaysian Brand
هزینه افزایش میزان صادرات نسبت به سال قبل.
دوبرابر هزینه های مربوط به بیمه اعتبارات صادراتی.
هزینه مربوط به اخذ گواهی تضمین کیفیت.
هزینه مربوط به ثبت حق الامتیازها.
هزینه اقامت در هتلها برای بازاریابان یا هیئتهای بازاریاب
هزینه های تامین مالی صادرات
هزینه تبلیغات در خارج از کشور.
هزینه های تحقیقات بازاریابی.
هزینه تهیه نمونه مجانی برای ارسال به خریداران.
هزینه های مربوط به پیشنهادهای فروش که در نشریات خارجی به چاپ می رسد.
هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی یا دایر کردن نمایشگاه.
هزینه های راه اندازی یا اداره دفاتر فروش در خارج.
هزینه های طراحی بسته بندی برای کالاهای صادراتی.