منابع پایان نامه ارشد با موضوع مجموعه و فرآیند

2-انگشتی یا محافظ: که اعمال مهم انگشتی عبارتند از :
– از تیغه در مقابل برخورد با اجسام سخت محافظت می کند.
– صفحات انگشتی را برای برش مؤثر در وضعیت مناسبی نسبت به تیغه در محل خود جای می‌دهد.
– گیاهان را از هم جدا کرده و آنها را برای برش آسانتر بین تیغه ها و صفحات انگشتی هدایت می‌كند.
قطع ساقه علوفه توسط دستگاهی انجام می گیرد که یک واحد از قیچی ها همانند قیچی های جلو کمباین غلات دانه ریز است. این وسیله را موور ( Mower) گویند.
بعد از درو توسط دروگر، علوفه درو شده باید در مزرعه بماند تا رطوبت آن به 20% کاهش یابد. به عبارتی خشک شود. بهتر است جهت خشک شدن، علوفه درو شده توسط شانه (rake) زیر و رو شود و همچنین برای متمرکز کردن علوفه در روی زمین از شانه استفاده می شود.
بعضی از محصولات را مانند ذرت و ذرت خوشه ای، برای سیلو کردن برداشت می کنند. موادی که سیلو می شوند می بایستی ابتدا به صورت قطعات کوچکی به طول چند سانتیمتر خرد شوند. برای این منظور از دستگاه خردکننده ( chopper) استفاده می شود.
البته چون به طور طبیعی برگها زودتر از ساقه ها خشک می شوند، و مشکل عدم یکنواختی خشک شدن برگها و ساقه ها پیش می آید، که برای رفع این مشکل می توانیم از ساقه کوب استفاده نمائیم. در این ادوات علوفه از بین دو غلتک عبور کرده و باعث می شود ساقه ها ترک خورده و له شده و در نتیجه زودتر خشک شوند. به عبارتی هم زمانی بین خشک شدن برگها و ساقه ها ایجاد می شود. از طرف دیگر از آنجا که برای تهیه علوفه خشک باید علوفه درو شده چند روز در مزرعه باقی بماند، تا رطوبت آن کاهش یابد، می توانیم با استفاده از ساقه کوب خشک شدن علوفه را سرعت بخشیم.
ساقه کوب علوفه عمل ترک دادن، نرم کردن، له کردن و پاره کردن ساقه های گیاهی را انجام می دهد. که این عمل موجب خارج شدن سریعتر رطوبت از داخل ساقه ها شده و فرآیند خشک شدن را سرعت می بخشد.
همان طور که گفته شد، علوفه بایستی بنحوی روی زمین متمرکز گردد تا جمع آوری و یا عدل بندی آن امکان پذیر باشد. برای این کار از دستگاهی به نام شانه ( rake ) استفاده می شود. این دستگاه علوفه درو شده را در روی زمین به صورت ردیف در می آورد.
پس از تکمیل ردیف سازی از دستگاه بسته بند یا عدل بند( baler) استفاده می شود. بیلرها یا بسته بندهای علوفه بر دو نوع بسته بندهای مکعبی و استوانه ای تقسیم می شوند. در یک بسته بند مکعبی بزرگ محصول توسط بردارنده ها بلند شده و به طرف انگشتی های فشاردهنده ارسال می شودعلوفه در داخل دستگاه تحت فشار قرار گرفته و متراکم می شود. پس از آنکه حجم عدل به اندازه معین رسید، دستگاه گره زن به کار می افتد به وسیله نخ یا سیم پیچیده می شود و از پشت دستگاه روی زمین می افتد.
ماشین های برداشت غلات
برداشت غلات در زراعت های مکانیزه با ماشین آلات انجام می گیرد. یکی از این ماشین ها دروگر است. این دستگاه شامل یک مجموعه از قیچی های برش است که در جلو دستگاه قرار داشته و ساقه ها را قطع می کنند. ساقه ها توسط یک چرخ چند پره بزرگ به طرف تیغه های قیچی کشیده می شوند. ساقه ها پس از قطع روی هم انباشته شده، به وسیله دستگاه نخ پیچی می شوند و از پشت دستگاه روی زمین می افتند.
کاملترین وسیله برداشت غلات دستگاهی است به نام کمباین. این دستگاه در اراضی بزرگ که فاقد پستی و بلندیهای شدید باشند و محصول به طور ایستاده خشک می شود، قابل استفاده است.
کمباین مجموعه ای از قیچی های قطع ساقه و یک خرمن کوب است که همگی در روی یک شاسی سوارشده اند.
کمباین عملیات برداشت، کوبیدن، جداکردن دانه هااز کلش ها یا تمیز کردن محصولات را انجام می دهد. کمباین یعنی توأم – نام کمباین زمانی بوجود آمد که عملیات چیدن محصول یا برداشت و خرمن کوبی که بعدا”عمل تمیز کردن هم به آن اضافه شده ، در یک ماشین واحد انجام گرفت و بر دو نوع خودرو و کششی می باشد.
هدف اصلی کمباین به دست آوردن دانه از محصول با حداقل دانه های صدمه دیده و حداقل تلفات است. به علاوه دانه باید به اندازه کافی تمیز بوده ، عاری از خرده کاه و بقایای گیاهی باشد. برای آن که کار با کمباین عملی گردد، محصول بایستی خشک باشد، به طوری که ساقه ها به راحتی شکسته شوند. همچنین رطوبت دانه از 14% بیشتر نباشد. چنانچه رطوبت محصول زیاد باشد، عمل جداسازی بخوبی انجام نشده و در صورتی که رطوبت دانه کم باشد شکستگی دانه ها زیاد خواهد شد.
به منظور برداشت محصول و به دست آوردن دانه تمام کمباین ها پنج عمل اصلی زیر را انجام می دهند.
برش و تغذیه: در این مرحله چیدن محصول سرپا و برداشتن محصول از سطح مزرعه صورت می گیرد.
کوبیدن: شامل جدا کردن تک تک دانه ها از قسمت هائی از گیاه که دانه ها را در برگرفته اند، می باشد.
جدا کردن دانه و خرده های کاه از کاه و کلش.
تمیز کردن: تمیز کردن دانه از خرده کاه و سایر بقایای گیاهی.
جابجا کردن: شامل انتقال دانه های تمیز و پس مانده ها.
دستگاهی که محصول را برش داده و یا جمع آوری می کند و آنرا به دستگاه می دهد، معمولا” به سرخوشه چین معروف است.
ماشین های برداشت سیب زمینی
سیب زمینی محصولی است غده ای که در موقع برداشت باید ابتدا از داخل خاک خارج شده و سپس به وسیله دست یا ماشین از روی زمین جمع آوری گردد. در زراعت های کوچک برای سهولت کار کنار ردیف ها را کولتیواتور می زنند تا عمل کندن خاک سریعتر و با صرف نیروی کمتری انجام گیرد. در زراعت های بزرگ و مکانیزه از دستگاه برداشت سیب زمینی استفاده می کنند.
دستگاه شامل بیل عریضی است که در خاک فرو رفته و غدد را بالا می آورد. غدد از روی غربال می گذرند تا خاک و کلوخه ها جدا و حذف شوند. ممکن است غدد توسط نقاله به درون تریلر انتقال یابند و یا به صورت ردیفی در روی زمین ریخته شوند. حدود دو هفته قبل از برداشت سیب زمینی باید قسمت های هوائی گیاه را از بین برد. این عمل نه تنها از تداخل اندامهای هوائی گیاه در عملیات برداشت جلوگیری می کند ، بلکه رسیدگی غدد و توسعه بافت چوب پنبه ای آن را تسریع می سازد.
تمام ماشین های برداشت کامل سیب زمینی به ترتیبی ساخته می شوند که سیب زمینی ها را به طور کامل به همراه خاک بلند کرده، از زیر خاک در آورده و با عبور دادن آنها از قسمت های مختلف ماشین ، سیب زمینی ها را از خاک، سنگ، خاشاک، برگ و سایر مواد خارجی جدا می سازند. سیب زمینی ها سپس ممکن است به داخل کیسه، جعبه یا تریلی منتقل شوند.