منابع پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامی و نیروی دریایی

3-2-3-وضعیت مبادلات بازرگانی با ایران
مناسبات اقتصادی و بازرگانی ایران با عمان به بیش از یک قرن گذشته باز می‍گردد. در این فصل پیشینه روابط بازرگانی، آخرین وضعیت مبادلات بازرگانی و تراز تجاری دو کشور بررسی می‎شود (www.trademap.org) و (www.tpo.ir).
3-2-4-پیشینه‍ی روابط بازرگانی ایران و عمان
عمان از حدود یک قرن گذشته روابط سیاسی و اقتصادی با ایران داشته و تجار و سیاحان دو کشور به طور مرتب در رفت و آمد بوده‍اند.
در آغاز قرن نوزدهم و آغاز مداخلات انگلستان در منطقه خلیج فارس، روابط این کشور با ایران دچار دگرگونی‍هایی شد. دولت مسقط در اوایل قرن نوزدهم دارای نیروی دریایی عظیمی بود و حکام ایالت فارس برای ایجاد نظم در بحرین که جزیی از ایالت فارس محسوب می شد از قدرت دریایی مسقط استفاده می‍کردند.
پس از درگذشت سید سعید حاکم عمان حکومت مسقط رو به ضعف گذاشت و انگلستان کم کم سلطه خود را بر این کشور گسترش داد. در این دوره اقتصاد عمان رو به ضعف نهاد، لذا از اواخر دوره مظفرالدین شاه قاجار حتی مراوده تجاری نیز با عمان کاهش یافت.
در اوایل حکومت پهلوی که سلطه حکومت مرکزی بر تمام نواحی حاکم و مرزها به طور کامل کنترل می‍شد، مراوده بین دو کشور کاملاً قطع شد. عدم رفت و آمد و بین‍الملل دادگستری خبری از وضع عمان تا روی کارآمدن سلطان قابوس ادامه داشت. در این زمان، دولت ایران به دنبال انگلیس و آمریکا بلافاصله رژیم عمان را به رسمیت شناخته و پشتیبانی خود را از سلطان قابوس اعلام کرد. تا سال 1349 شمسی (1970 میلادی) هیچ‍گونه رابطه‍ای بین ایران و عمان برقرار نبود در دی ماه سال 1349 شمسی یک هیات مطبوعاتی مرکب از نمایندگان ایران عازم عمان داشتند و در شهریور ماه 1350 شمسی دولت ایران طی یک اطلاعیه رسمی استقرار روابط سیاسی بین دو کشور را اعلام نمود و اولین سفیر دولت ایران در فروردین ماه 1351 شمسی (1972 میلادی) در مسقط مستقر شد.(گزارش ساليانه وزارت امور خارجه1351: 53).
ایران پس از انقلاب اسلامی همواره با کشور عمان روابط تجاری داشته است. در سالهای اخیر مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور هیات های متعدد را تبادل کرده‍اند. افزایش حجم مبادلات بازرگانی دو کشورهای در چند سال اخیر روندی افزایشی داشته است، به گونه‍ای که در سال 1388 شمسی مرکز تجاری ایران، با حضور ریاست سازمان توسعه تجارت در مسقط گشایش یافت. www.en.iccima.ir))
3-2-5-آخرین وضعیت مبادلات بازرگانی و تراز تجاری میان ایران و عمان
تراز تجاری ایران با عمان در سال‎های گذشته با فراز و نشیب همراه بوده است که این امر ناشی از حجم و ارزش متفاوت واردات ایران از عمان بوده است. لیکن از سال 1389 خورشیدی روند مثبت داشته است .بطوری‎که این رقم در شش ماهه نخست سال 1393 به مثبت 1/129 رسیده است. جدول ذیل روند تراز تجاری ایران با عمان را طی سال‎های 1386-1393 نشان می‍دهد (جدول 3-1) ( www.tpo.ir).
جدول 3-1: روند تراز تجاری ایران با عمان طی سال‎های 1386 لغایت 1393 (میلیون دلار)
سال
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
نیمه نخست1393
صادرات