منبع تحقیق درمورد اوقات فراغت جوانان و نیازهای فرهنگی

4-18- دید از شمال سایت به دریاچه……………………………………………………………………………………………………………………….99
4-19- دریاچه خلیج فارس(چیتگر)………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-20- شمال دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-21- سایت موردنظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-1- تصاویر فضاهای سبز در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….107
5-2- چهارفصل چیتگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-3- ایدئوگرام طراحی حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………..111
5-4- تصاویر ماکت ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….112
5-5- تصاویر اسکیسهای ابتدایی…………………………………………………………………………………………………………………………….113
5-6- پلان سازه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
5-7- تصویر سه بعدی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………..115
فصل اول : موضوع طرح
1- 1- بیان مسئله :
جوانان به عنوان آینده سازان جامعه دارای اهمیت ویژه ای می باشند. اکثر جوامع پیشرفته برای آماده سازی پذیرش این نقش مهم و پر اهمیت برای جوانان خود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی می نمایند. سلامت رواني جوانان موضوعي بسيار مهم است؛ اما اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد. بديهي است که آينده کشور در دست جوانان است و آنها هستند که بايد فردايي بهتر را رقم زنند. درحال حاضر بزرگ‌ترين بخش جمعيت جهان را افراد زير 25 سال تشکيل مي‌دهند. بيشتر مسائل و اختلالات رواني در دوران نوجواني آغاز شده و تا بزرگسالي ادامه مي‌يابد و چنانچه درمان نشود عواقب عاطفي و اجتماعي شديدي را به افراد و جوامع تحميل مي‌کند. پيشگيري اوليه و ارتقاي سلامت روان جوانان و تشخيص به موقع مسائل و اختلالات رواني جوانان بسيار مقرون به صرفه است و از عواقب فردي و اجتماعي اختلالات رواني مي‌کاهد.
جوان ناخودآگاه الگوخواه و الگوپذير است. يكي از بهترين راه‌هاي به رسميت شناختن جوان واگذار كردن كار به اوست، چنانکه بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه جوان خود مجري بسياري از كارها باشد و بتواند ابتكار و خلاقيت خود را نشان دهد و در بستري آماده به ظهور و شگفتي خود بينديشد. با توجه به حساسیت و اهمیت این دوره از زندگی باید به نیازهای روحی و روانی و بالاخص نیاز اجتماعی جوان به خوبی پاسخ داده شود. توجه به نیازهای فرهنگی و شناسایی آنها از دیرباز در جوامع انسانی مورد نظر بوده ، مخصوصا در میان جوانان این مسئله اهمیت بیشتری دارد. با شناخت نیازهای فرهنگی، هویت فرهنگی اصالت بیشتری به خود می گیرد و سرمایه های فرهنگی یعنی دانش، مهارت، فنون، علوم و تکنولوژی توسعه می یابد. تفرجگاه ها مي توانند با ارائه امكاناتي اين امر مهم را دستيافتني نمايند و بي توجهي به موارد بالا منجر به هدايت جوانان توسط افرادي كه اين نياز را در جوانان شناسايي نموده و آنان را به مسيرهاي نا مناسب خرافه پرستي و رفتار ضد هنجار مي نمايد.
حال با توجه به موارد بالا مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا می توان با در نظر گرفتن فضایی برای هدفمند شدن تفریح و تفرج جوانان، الگوهای رفتار فراغتی مناسبي برای آنان جهت تحقق اهداف متعالی جامعه طراحی نمود؟
1- 2- پیشینه تحقیق :
امروزه مسئله ناهنجاري و بزهكاري نوجوانان و جوانان به صورت يكي از حادترين مسائل اجتماعي جوامع مختلف درآمده است. پيدايش جوامع و ارتكاب جرم از آغاز با يكديگر همراه بوده اند؛ زيرا از روزي كه افراد دور هم جمع شده و تشكيل جامعه داده اند ناهنجاري نيز با آنان همراه شـده و گسترش يافته است. رسوخ ناهنجاري هاي رفتاري در ميان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماعي فردا هستند و ريشه دار شـدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است. انسان همواره تحت تاثير فضا و مكان زندگي خود است .تحقيقات نشان داده است جنبه هاي روحي و رواني تحت تاثير جنبه هاي فيزيكي است. (ستوده ،1373،ص73)
اوقات فراغت جوانان و سبک‏های گذران آن، در عین‏حال ‏که در هر جامعه‏ای می تواند معرف تحولات اجتماعی و فرهنگی به سامان بوده و دریچه ای برای ورود نوآوری های فرهنگی تلقی شود، در موارد زیادی نیز می‏تواند به عنوان منبع تهدید و نابسامانی و موضوع شکاف بین نسلی واقع شود. از این جهت، رابطه ی این فعالیت‏ها و سبک‏های فراغتی با فرهنگ مسلط در جامعه از اهمیت خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.
از نمونههای مشابه داخلی موفق میتوان به مرکز فرهنگي سينماي اصفهان )مجتمع فرهنگي فرشچيان( اشاره کرد که طراحي آن توسط فرهاد احمدی صورت گرفته است، به اواخر دهه شصت بازمي گرد، یکی از پروژههای موفق در این زمینه میباشد. نقطه آغازين و ايده اوليه طراحي تصوير ذهني معمار از منظر پشتي پل خواجو در زمان برگزاري جشن هاي بزرگ صفوي است. در واقع سعي شده است که در اولين گام عناصر اصلي سازمان دهي فضاي برگزاري جشن ها با استفاده از آب نما، پل و رواق هاي اطراف به صورت انتزاعي بازسازي شود. به بيان ديگر خلوص و شفافيت فضاهاي معماري عصر صفوي و مکتب اصفهان معمار را بر آن داشته تا با استفاده از آب نماي مرکزي علاوه بر اعلام حضور زاينده رود در نزديکي ، با نمايش تصوير مجازي از حجم اصلي بنا که خود در پرسپکتيو و اندکي در دور دست واقع شده تقارني را که در امتداد محور طولي عرضه داشته با کمک آب نما به بعد سوم برده و در اين حال بيننده را با خود و اثر معماري تنها مي گذارد و او را به درون ساختمان دعوت مي کند.
از دیگر نمونههای موفق داخلی در این زمینه میتوان از «مرکز فرهنگی دزفول» اثر دیگری از فرهاد احمدی نام برد.
از نمونههای خارجی که از لحاظ مطالعات، کانسپت و فرم به پرژه حاضر شباهت دارد میتوان از «مرکز فرهنگی حیدر علی اُف» طراحی شده توسط زاها حدید اشاره کرد. دیگر نمونههای بررسی شده مراکز فرهنگی گوانگجوی چین، آگورا و دسکونستلینی در هلند میباشند. (فصل 3)