منبع مقاله درباره استفاده از اینترنت و مفاهیم و تعاریف

فصل دوم:
تعاریف، مفاهیم و پیشینه
درآمد
یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ مواجهه با پدیده های نوظهوری همچون رایانه می باشد. تقریباً از ابتدای دهه ی 1370 خورشیدی، مصادف با بهره برداری از سیستم های رایانه ای و دسترس پذیری محدود کشورمان به شبکه های جهانیِ اطلاع رسانی بود که موجب شد پژوهشگرانی هر چند انگشت شمار مباحث حقوقی ناظر بر آن، از جمله مباحث جزایی را مورد مطالعه و بررسی مقدماتی و عمدتاً نظری قرار دهند. در این میان وجهه ی غالب با حقوق جزای ماهوی یا اختصاصی و جرایم جدیدی بود که به عنوان جلوه ای نوین از بزهکاری خودنمایی می کرد.
این فصل مشتمل بر دو قسمت کلی می باشد، که در قسمت اول تعریف و مفهوم اصطلاحات پژوهش آورده می شود و در قسمت دوم سیر تاریخی موضوع در حقوق بین المللی و حقوق داخلی بررسی می شود.
2-1- مفاهیم و تعاریف
2-1-1- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر
رایانه
رایانه یا کامپیوتر ماشینی است که از آن برای پردازش اطلاعات استفاده می‌شود. در زبان انگلیسی “کامپیوتر” به دستگاه خودکاری می‌گفتند که محاسبات ریاضی را بدون ابزارهای کمکی مکانیکی انجام می‌داد. واژه ی رایانه از مصدر رایانیدن ساخته شده که در فارسی میانه به شکلِ rāyēnīdan و به معنای “سنجیدن، سبک و سنگین کردن، مقایسه کردن” یا “مرتّب کردن، نظم بخشیدن و سامان دادن” بوده‌است. به هرحال، معنادهیِ واژه‌یِ رایانه برایِ این دستگاه جامع‌تر و رساتر از کامپیوتر است. یادآور می‌شود که کامپیوتر به معنایِ “حسابگر” یا “مقایسه‌گر” است، حال آن‌که کارِ این دستگاه براستی فراتر از “حساب کردن” است.
سیستم رایانه ای
سيستم رايانه‎اي ، هر دستگاه يا مجموعه‎اي از دستگاه‎هاي بهم متصل شده است كه يك يا چند تا از آنها مطابق يك برنامه، پردازش خودكار داده‎ها را انجام مي‎دهند؛ به عبارت دیگر دستگاهي است كه از نرم‎افزار و سخت‎افزاري كه براي پردازش خودكار داده‎هاي ديجيتال طراحي شده تشكيل يافته و ممكن است شامل ورودي، خروجي و امكانات ذخيره‎ساز اطلاعات شود، سيستم رايانه‎اي مي‎تواند به صورت مستقل يا متصل به شبكه‎اي از ساير دستگاه‎هاي مشابه عمل كند. منظور از «خودكار» اين است كه انسان دخالت مستقيم ندارد. منظور از «پردازش داده‎ها» اين است كه داده‎هاي سيستم رايانه‎اي با اجراي يك برنامه ی رايانه‎اي عمل كنند. يك «برنامه رايانه‎اي» مجموعه‎اي از دستورالعمل‎هاست كه رايانه مي‎تواند آنها را براي نتيجة موردنظر اجرا كند. رايانه مي‎تواند برنامه‎هاي مختلفي اجرا كند. معمولاً سيستم رايانه‎اي از دستگاه‎هاي مختلفي تشكيل شده است كه به پردازشگر يا واحد پردازش مركزي و وسايل جانبي تفكيك مي‎شوند. يك «وسيلة جانبي» دستگاهي است كه كاركردهاي خاصي را در برهم‎كنش با واحد پردازشگر انجام مي‎دهد، نظير چاپگر، نمايشگر، خواننده يا نگارشگر لوح فشرده يا ساير وسايل ذخيره‎ساز.
داده
«داده رايانه‎اي» هرگونه نماد حقايق، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مناسب براي پردازش در يك سيستم رايانه‎اي است كه شامل برنامه‎اي مي‎شود كه براي كاركرد يك سيستم رايانه‎اي مناسب است؛
تعريف داده رايانه‎اي، از تعريف مؤسسه بين‎المللي استاندارد از داده‎ها اقتباس شده است. اين تعريف حاوي عبارت «مناسب براي پردازش» است؛ يعني داده‎ها به شكلي وارد شوند كه بتوان آنها را مستقيماً بوسيلة سيستم رايانه‎اي پردازش كرد. براي اينكه احراز شود داده‎هاي موردنظر اين كنوانسيون بايد به صورت الكترونيكي يا ساير اشكال قابل پردازش مستقيم باشند، تعبير «داده رايانه‎اي» بكار رفته است.
اینترنت
اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است که از پروتکل مجموعه پروتکل اینترنت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه ی شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه ی وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته‌اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و رایانامه می‌باشند. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم رایانامه ، می‌باشند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده‌اند و یا مجدداً تعریف شده اندو خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند.
غالباً در گفتگوهای روزمره از دو واژه ی”وب” و “اینترنت”، به اشتباه، بدون تمایز زیادی استفاده می‌شود، امااین دو واژه معانی متفاوتی دارند. اینترنت یک سامانه ارتباطی جهانی برای داده هاست، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که رایانه‌ها در سراسر جهان به یک‌دیگر متصل می‌سازد. در مقابل، وب یکی از خدماتی (سرویس) است که بر روی اینترنت ارائه می‌شود و برای ارتباط از شبکه اینترنت بهره می‌جوید. وب مجموعه ای از نوشته های به هم پیوسته است که به کمک ابر پیوندها و آدرس جهانی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
وب شامل سرویس های دیگر مانند رایانامه، انتقال فایل، گروه خبری و بازی آنلاین است. البته ناگفته نماند که خدمات و سرویس های یاد شده بر روی شبکه های مستقل و جدا از اینترنت نیز در دسترس هستند.
فضای سایبر