دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نفت و انرژی نسبت به سال 2001 و قبل از آن از توجه ویژه ای برخوردار شده می باشد . بعلاوه 17 بیمه مسئولیت جدید ، 4 بیمه عمر ، 6 بیمه بهداشتی و اکثر بیمه های جدید نیز به پوشش های بیمه قبلی افزوده شده می باشد ( بیمه مرکزی ایران ، 2009 : ص 87 ) .

تنوع فعالیت های بیمه را می توان با شاخص متمرکز فعالیت های بیمه تحلیل نمود . می توان ادعا نمود که خصوصی سازی تا حدی بر تنوع خدمات بیمه در طی سالیان متمادی تأثیرگذار بوده می باشد .

 

1-2- اظهار مسأله

صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از 7 دهه قدمت دارد و کوشش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته می باشد ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد ، عرضه گسترده بیمه ها به مقصود ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی– آنگونه که شایسته می باشد – با در نظر داشتن وجود ظرفیت ها و قابلیت ها ی گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو می باشد . پیشرفت گسترده علمی و تکنولوژیکی عصر جدید نیز اگرچه به بشر کمک نموده می باشد که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید، اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته می باشد که به پوشش های حمایتی نیازمند می باشد .

حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد و هم نتوانسته اند تأثیر مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.

ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوري كه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. اين قبيل شركت ها براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي

دسته بندی : پایان نامه حقوق