نوامبر 28, 2020

پایان نامه نظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران برگزيدم تا بتوانم كمكي هرچند اندك در ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلاتي كه در جامعه و محاكم دادگستري در زمينه موضوع حاضر هست، بنمايم.

 

الف) بيان مسأله

مانند ادله اثبات دعوي و اولين آن‌ها در امور مدني در حقوق ايران اقرار مي‌باشد. همچنانكه در ماده 1259 قانون مدني مذكور می باشد، اقرار عبارت می باشد از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ايران نفوذ پيدا كرده می باشد. اكراه نيز عملي می باشد تهديدآميز نسبت به ديگري به مقصود تحقق بخشيدن اقدام حقوقي فعل يا ترك فعل مورد نظر اكراه كننده كه در مواد 202، 203، 205، 190 و 1070 قانون مدني مواردي از آن ذكر شده می باشد. اختيار نقطه مقابل اكراه مي‌باشد، اقرار براي اينكه صحيح و معتبر باشد بايد با اراده‌اي آزاد و بدون عيب صورت گيرد. ماهيت اقرار ناشي از اكراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان می باشد. برخي آن را باطل و برخي غيرنافذ مي‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده 1262 قانون مدني بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده می باشد.

در اين پايان‌نامه كارشناسي ارشد ضمن معرفي ادله اثبات دعوي و مانند اقرار به شرايط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معناي لغوي و فقهي اقرار و همچنين معناي لغوي و فقهي اكراه و انواع آن و شرايط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهاي اماميه در اين مورد و مباني فكري ايشان و اختلاف نظر فقهاي اماميه با قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و موارد مربوطه از قانون اساسي، قانون مدني و حتي قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي مدنی و آيين دادرسي كيفري و آيات و روايات و تفسير و توضیح آن‌ها در خصوص ماهيت حقوقي اقرار ناشي از اكراه بيان و در پايان با بيان انتقاداتی  پيشنهادات لازم به اقدام می آید.

نوشته ای دیگر :
دانش آموزان دختر، مواد روان گردان

 

ب) سؤالات تحقيق

1ـ اقرار ناشي از اكراه باطل می باشد يا غير نافذ؟

2ـ وجه اختلاف اقرار ناشي از اكراه و خبر ناشي از اكراه چيست؟

3ـ رضاي پس از اكراه ناقل می باشد يا كاشف؟