پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انرژي، ايلام، غربي، ترين

گوناگوني چون عرض جغرافيايي(زاويه تابش آفتاب)،ارتفاع ،امتداد رشته کوههاي زاگرس ،فاصله از بيابانهاي عراق وعربستان وبادهاي محلي وناحيه اي از تنوع زيادي برخوردار است.
1. آب وهواي سرد کوهستاني در ارتفاعات بيش از 2000متر در ناحيه شمال و شمال شرقي استان.
2. آب و هواي صحرايي و نيمه صحرايي گرم وخشک در ناحيه غربي وجنوبي استان.
3. آب وهواي معتدل کوهستاني در نواحي کوهستاني و دامنه شرق و شمال شرقي.
5-3 -موقعيت جغرافيايي و شرايط آب وهوايي شهر ايلام
شهر ايلام با ارتفاع 1319متر از سطح دريا هاي آزاد،عرض جغرافيايي 33درجه و38دقيقه و طول جغرافيايي46درجه و26دقيقه در غرب کشور و در دامنه هاي جنوب غربي کشور در دامنه هاي جنوب غربي رشته کوههاي زاگرس واقع شده است.
5-4 -ويژگيهاي اقليم شهر ايلام
ويژگيهاي اقليمي آن نسبتا سرد بودن هوا در زمستان ومعتدل بودن آن در تابستان است.بنا به تعريف در شرايط نسبتا”سرد علي رغم آنکه در شب هاي فصل زمستان براي گرم نگه داشتن فضاهاي داخلي استفاده از وسائل گرم کننده ضروري است .امادر روزهاي فصل زمستان وحتي در روزهاي سردترين ماه سال،امکان گرمايش خورشيدي وجو دارد.شرايط معتدل تابستاني اين اقليم امکان آنرا فراهم مي سازد که با استفاده از عملکرد حرارتي مصالح سنگين ،فضاهاي داخلي را در اين فصل به طور طبيعي در حد آسايش خنک نگه داشت.
5-5 -دما ورطوبت
* دماي هوا در سردترين ساعات از سردترين ماه سال1/0،در گرمترين ساعات اين ماه 2/1درجه سلسيوس بوده است.
* در تابستان هوا به مرور گرم مي شود ودر گرم ترين ماه سال به 7/35درجه سلسيوس مي رسد.
باتوجه به دماي هوا در اين ساعت ميزان رطوبت در هوا پايين نيست وبه همين دليل هواي ايلام در تابستان خشک نيست.بالا نبودن رطوبت هوا وشفاف بودن در شبها به سرعت باعث کاهش دماي هوا مي گردد،بطوريکه در گرمترين ماه سال نوسان روزانه دماي هوا به بيش از16 درجه سلسيوس مي رسد.
5-6 -بارندگي
کل مقدار سالانه بارندگي در ايلام 2/674ميليمتر است.در طول اين دوره12 ساله ،سال1978با کل بارندگي 5/427ميليمتر خشک ترين وسال1967با 1107ميليمتر پر باران ترين سال بوده است.براساس آمار 12ساله حداکثر بارندگي در يک روز 113ميليمتر بوده است.
5-7- تابش آفتاب
* زاويه تابش آفتاب در ظهر اول دي ماه که خورشيد در پايين ترين موقعيت سالانه خود قرار دارد،32 درجه است.
* 32ودر ظهر اول تير ماه که خورشيد بالاترين سالانه خود را دارد ،80درجه است .
يک ساختمان رو به جنوب ،در زمانهاي ياد شده به ترتيب سايه هاي با عمق 6/1تا 0.18برابر خود ايجاد نمايند.ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده بر- سطوح مختلف ،به وضعيت آن سطوح بستگي دارد.
5-8-وزش باد
* بادهاي مطبوع تابستانه شمال وشمال غربي
* بادهاي غالب غرب وجنوب غربي
* بادهاي مزاحم جنوب وجنوب شرقي
5-9-صرفه جويي در مصرف انرژي
ساختمان ها بايد در عين اقتصادي بودن ساخت ، به صورتي طراحي شوند كه مصرف انرژي در آنها كاهش يابد . تدابيري كه براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها به كار گرفته مي شوند . اگر چه عموما در زمان اجرا موجب افزايش هزينه ساخت مي شوند اما به ميزان قابل ملاحظه اي هزينه مصرف انرژي را كاهش مي دهند ، كه ظرف چند سال اوليه بهره برداري از ساختمان ، هزينه اضافي مصرفي براي ساخت را جبران نموده و از آن پس مطلقا به نفع بهره بردار خواهد بود.
انواع انرژي مصرفي در ساختمان به طور عمده براي مقاصد ذيل مورد استفاده قرار مي گيرد :
1. گرمايش و سرمايش هوا
2. گرم ويا سرد كردن مواد شامل خوراكي و غير خوراكي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *