آوریل 21, 2021

پایان نامه ارشد رشته نساجی: بررسی تاثیر روش آزمایش در تعیین ایزوترم جذب رنگ های مستقیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی تاثیر روش آزمایش در تعیین ایزوترم جذب رنگ های مستقیم بر روی کالای سلولزی با بهره گرفتن از آلتراسونیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

بررسی تاثیر روش آزمایش، در تعین ایزوترم جذب رنگهای مستقیم بر روی كالای سلولزی با بهره گرفتن از آلتراسونیك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
در این پروژه هدف بدست آوردن ایزوترم جذب رنگ مستقیم (Direct brue 71) برروی پنبه در حضور و عدم حضور امواج مافوق صوت می باشد. برای انجام این آزمایشات دو مشكل عمده وجود داشت:
1- عدم تاثیر یكنواخت امواج مافوق صوت در هر نقطه از حمام آلتراسونیك
2- در دسترس نبودن رنگ خالص (Direct brue 71)
اولین مشكل با ساخت دستگاه حركت دهنده نمونه ها در حمام آلتراسونیک و دومین مشكل با عملیات خالص سازی رنگ مورد نظر، برطرف شدند. برای بررسی كیفی تاثیر خالص سازی بر رنگ مورد نظر، از تست TLC استفاده نمودیم.
سپس برای بدست آوردن زمان تعادل به آزمایشات كنتیک جذب پرداخته شد. در انتها تاثیر دما، نمك، امواج مافوق صوت بر ایزوترم جذب رنگ مستقیم (Direct brue 71) بر كالای پنبه ای بررسی شده است و اطلاعات بدست آمده از مدلهای ایزوترمی با اطلاعات تجربی در نمودارهایی مقایسه شدند و نزدیكترین مدل به این ایزوترمها با توجه به نمودارهای ذكر شده و مقادیر r، مدل فرندلیچ تشخیص داده شد.
مقدمه
رنگرزی به عملیاتی گفته می شود كه در طی آن كالای نساجی در محلولی كه شامل مواد رنگرزی و مواد ضروری دیگر است رنگ شود و رنگ نسبتا بادوامی بدست آورد. این بدان معنی است كه رنگ كالای رنگرزی شده نباید به آسانی در اثر شستشو و یا در معرض نور زایل گردد.
زمانیكه یک كالای رنگ نشده در یک حمام مناسب قرار می گیرد، جذب رنگ در ابتدا سریع خواهد بود، و سپس این سرعت جذب كاهش می یابد. هرچند در آخر دیگر مقدار رنگ در كالا افزایش نمی یابد اما این فرض اشتباه است كه سیستم را در این حالت یک سیستم استاتیک درنظر بگیریم و حركت مولكول های رنگ بین كالا و حمام را تمام شده فرض نمائیم. در حقیقت مبادله رنگ بین حمام و كالا در این شرایط در حال انجام می باشد با این تفاوت كه مقدار جذب و دفع در این شرایط با هم برابر می باشند. در این شرایط می باشد كه سیستم به حالت تعادل رسیده است. اطلاعات در فرایندهای رنگرزی تعادلی، به صورت ایزوترم جذب بیان می شوند. در واقع ایزوترم جذب توزیع رنگزا در بین دو فاز حمام و الیاف را بررسی و نشان می دهند.
معادلات ایزوترم تعادل برای توصیف نتایج تجربی مورد استفاده قرار می گیرند. پارامترهای معادلات و فرضیات اصلی ترمودینامیكی این مدل های تعادلی ، اغلب اطلاعاتی در مورد مكانیزم های جذب و خصوصیات سطح و افینیته جاذب به ما ارائه می دهد. همه ایزوترم ها ممكن است از مدل های فرضی تئوری پروسه جذب ناشی شوند. در اغلب موارد یكی از مدل های مختلف می توانند برای پیشگویی مقدار جذب استفاده شوند.
تنوع مدل های ایزوترمی و كنتیكی برای جذب و دفع نشان می دهد كه انتخاب مناسب مدل های جذب و دفع یک تاثیر وسیعی بر پیشگویی ها خواهد گذاشت. یک مدل خوب باید موثر، جامع، واقع گرایانه و پیشگویانه باشد.
برای انتخاب یک مدل باید مرحله به مرحله پیش رفت. در ابتدا سعی نمود كه یک مدل ساده (یا قابل قبول بر مبنای اطلاعات مكانیسم سیستم) را برای اطلاعات تنظیم نمود و سپس از مدل های پیچیده تری در صورت نیاز استفاده نمود. اگر یک پارامتر جدید در یک مدل بدون دلیل فیزیكی وارد كنیم، دقت آن باید باحساسیت آن در شرایط مختلف بررسی شود و مفهوم فیزیكی آن باید به دقت نتیجه گیری شود.
فصل اول: شیمی فیزیک جذب رنگ
1-1- مقدمه
زمانیكه یک كالای رنگ نشده در یک حمام مناسب قرار می گیرد، جذب رنگ در ابتدا سریع و سپس این سرعت جذب كاهش می یابد. هرچند در آخر دیگر مقدار رنگ در كالا افزایش نمی یابد اما این فرض اشتباه است كه سیستم را در این حالت یک سیستم استاتیک درنظر بگیریم و حركت مولكول های رنگ بین كالا و حمام را تمام شده فرض نمائیم. در حقیقت مبادله رنگ بین حمام و كالا در این شرایط در حال انجام می باشد با این تفاوت كه مقدار جذب و دفع در این شرایط با هم برابر می باشند. در این شرایط می باشد كه سیستم به حالت تعادل رسیده است.
از كلمات ترمودینامیک یا ترموستاتیک معمولا در زمانی استفاده می شود كه سیستم در حالت تعادل معكوس باشد،  یعنی سیستم در حالتی باشد كه جذب و دفع تواما صورت گیرد. در بعضی از فرایندهای رنگرزی چنین اتفاقی نمی افتد و فرایند ذاتا برگشت ناپذیر است. مثلا رنگزاهای گوگردی و راكتیو از این دسته رنگزاها هستند. در تمام این فرایندها مشخص است كه واكنش یک طرفه می باشد و در صورت جذب مولكول های رنگزا توسط لیف، برگشت رنگزا به حمام رنگرزی به سختی انجام می شود.
اطلاعات در فرایندهای رنگرزی تعادلی، به صورت ایزوترم جذب بیان می شوند. در واقع ایزوترم جذب توزیع رنگزا در بین دو فاز حمام و الیاف را بررسی و نشان می دهند. ایزوترم های جذب متعددی در جهت توجیه سیستم های جذب وجود دارند ولی سه ایزوترم جذب نرست، لانگمیور، و فرندلیچ از همه با اهمیت تر می باشند.
اگر در فرایند رنگرزی به حالت تعادل نرسیم، جذب و دفع با هم برابر نخواهد بود، این نابرابری میان جذب و دفع را به اصطلاح هیستریس كاذب یا هیستریس كنتیكی می نامند.
یک گراف كه مقدار ماده جذب شده در واحد سطح را در مقابل غلظت ماده یا فشار گاز نشان می دهد، نمودار ایزوترم جذب می گویند و برای درك بهتر و پیش بینی مقدار جذب، معادلات ایزوترم جذب تعریف شده است و اینها بر مبنای مدل های تئوریک استوار می باشند.
معادلات ایزوترم تعادل برای توصیف نتایج تجربی مورد استفاده قرار می گیرند. پارامترهای معادلات و فرضیات اصلی ترمودینامیكی این مدل های تعادلی ، اغلب اطلاعاتی در مورد مكانیزم های جذب و خصوصیات سطح و افینیته جاذب به ما ارائه می دهند.
تعداد صفحه : 172
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=144378]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *