دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

 وقوع حوادث مصيبت بار و بلاياي عظيم از كمك يكديگر بهره مند شوند.

پيدايش بيمه دريايي توأم با پيدايش بيمه بوده می باشد در واقع اولين بار صاحبان كشتي و بازماندگان كه مال التجاره خود را از طريق دريا حمل مي كردند به فكر افتادند كه براي حفظ مايملك خود چاره انديشي كنند.

پديده هايي مانند زيان مشترك يا خسارت مشترك و وام دريايي كه مي توان آنها را سرآغاز پيدايش بيمه محسوب نمود، اولين چاره انديشي آنان بوده می باشد برخي محققان بر اين باور بودند كه زيان همگاني ارتباطي به بيمه نداشت و خود به تنهايي وسيله اي بوده می باشد براي سرشكن كردن خسارت وارده در يك سفر دريايي كه در نتيجه اين اقدام خسارت وارده به نسبت عادلانه بين افراد تقسيم مي شده می باشد.

امكانات محدود بسياري از ديانوردان به آنها اجازه نمي داد كه بدون مشاركت و همكاري بازرگانان كه از وضع ناپديري بود ولي مقدمه تحول بزرگي در امر بيمه آتش سوزي گرديد.

در شوروي سابق اولين مؤسسه غير دولتي بيمه حوادث آتش سوزي و حوادث طبيعي به سال 1827 ميلادي به وجودآمده در آمريكاي شمالي نيز در سال 1735 ميلادي شركت بيمه آتش سوزي با نام انجمن دوستان چارلتون به وجودآمد و بدنبال آن مؤسسات ديگر به وجودآمدند اما به علت كثرت آتش سوزي اغلب آنها ورشكست شدند تا اينكه در سال 1866 اتحاديه آتش سوزي آمريكا را به وجودآوردند.

اولين بيمه عمر در انگلستان منضم به يك بيمه نامه دريايي صادر گرديد در آن موقع بردگان ارزش تجاري داشتند و زیرا كالاها خريد و فروش مي‌شدند لذا فوت آنها موجب زيان مالي براي صاحبان آنها بود اين خطر فوت مانند زيان هاي ديگر محصولات كشتي بيمه مي شدند و سپس به تدريج بيمه گران بيمه عمر را به مسافرين ديگر كشتي نيز تعميم

دسته بندی : پایان نامه حقوق