نوامبر 30, 2020

مقاله درباره ناهماهنگی شناختی، سازگاری با محیط


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

تضمین نمی­کند. سرعت انتقال توجه در فعالیت­های گروهی بیش از تجربه و استعداد می باشد و سرعت انتقال توجه بد بیش از توجه خوب. آدمی برای سازگاری با محیط کار نیازمند ابزار، اسباب و فعالیت­ها می باشد و توجه یکی از این ابزار می باشد. هم چنین توجه­ها موجباتی را فراهم می­کنند تا شخص از تخیلات و ایده­های خود در مقابل تهدیدات دیگران دفاع کند. و نهایتاً توجه­ها برای افراد امکانی را فراهم می­سازند تا به وسیله­ی آن ارزش­های خود را اظهار کنند (Flint et al,2013, p.561).

راه کارهایی برای تغییر در توجه شغلی ارائه شده می باشد که به توضیح زیر می­باشد(Elanain,2014, p.120):

  • فراهم آوردن اطلاعات: یکی از روش­های تغییر توجه شغلی فراهم آوردن اطلاعاتی جدید می باشد. گاه اطلاعات جدید میتواند موجبات تغییر عقیده­ی فرد را نسبت به موضوع خاصی در سازمان فراهم آورد زیرا بعضی مواقع داشتن نظری خاص به دلیل اطلاعات ناکافی می باشد.
  • ناهماهنگی شناختی: ناهماهنگی شناختی یعنی تعارض و عدم توافق بین توجه و رفتار یا بین دو توجه. در اواخر دهه ی 1950 محققی به نام لئون فستینگر[1] نظریه­ای به نام نظریه­ی نا هماهنگی شناختی را اظهار نمود. این نظریه هر گونه عدم تطبیق بین توجه­های فرد یا بین توجه­ها و رفتار فرد را اظهار می­کند. در این نظریه یک فرض بنیادی آن می باشد که نا هماهنگی باعث تنش می باشد و این حالت باعث میشود شخص در صدد کاهش یا بر طرف کردن ناهماهنگی برمی­آید. میزان ناهماهنگی به دو عامل بستگی دارد: نسبت شناختهای متناسب به نا متناسب؛ و اهمیت هر یک از شناختها برای شخص.
  • اثر دوستان و همسالان: دوستان و همسالان فرد می­توانند در تغییر توجه فرد تأثیر مهمی داشته باشند برای مثال اگر یکی از کارکنان سازمان نسبت به رئیس خود توجه منفی داشته باشد و متوجه گردد که همکاران و دوستان او در سازمان از رئیس مورد بحث به خوبی یاد می کنند احتمال دارد توجه خود را نسبت به وی تغییر دهد.
نوشته ای دیگر :
پایان نامه دربارهرفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی

 

 

 

[1] Leon Festinger